Resmî Gazete

21 Eylül 2021 SALI

Sayı : 31605

ANA STATÜ

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanlığından:

TÜRKİYE BOCCE BOWLİNG VE DART FEDERASYONU ANA STATÜSÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR ANA STATÜ

MADDE 1 – 22/4/2014 tarihli ve 28980 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Ana Statüsünün 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“c) Mali genel kurul; seçimli olağan genel kurul ile birlikte, seçimli genel kurulun olmadığı yıllarda ise iki yılda bir Ekim veya Kasım ayı içerisinde yönetim kurulunca belirlenen tarihte yapılır.”

MADDE 2 – Bu Ana Statü yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Ana Statü hükümlerini Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonu Başkanı yürütür.