Vali Yardımcısı onayıyla üyemizin il içinde tayininin yapılması nedeniyle açtığımız davada mahkeme il içi tayinlerin vali onayıyla yapılabileceğini belirterek atamayı iptal etti.

Aydın’da görev yapan üyemizin İl Sağlık Müdürlüğü tarafından vali yardımcısı onayıyla Çine İlçesine atanması işlemine sendikamız tarafından dava açılmıştı. 

Davayı görüşen Aydın 2. İdare Mahkemesi verdiği kararda mevzuata göre il memurlarının yerlerinin değiştirilmesinde valinin yetkili olduğu vurguladı. 

Yasa ve yasaların öngördüğü düzenleyici işlemlerin tanımadığı hiçbir yetkinin devredilemeyeceğine dikkat çekilen kararda Vali onayı gerekirken Vali adına vali yardımcısı onayıyla yapılan işlemde yetki aşımı olduğu belirtildi. 

Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama Bakan Koca'dan sağlık çalışanlarının özlük haklarına ilişkin açıklama

Vali yardımcılarının sadece valiye vekâlet ettiği dönemde bu tür onayları verebileceğinin vurgulandığı kararda söz konusu atama işleminin mevzuatta öngörülen usulü aykırı olduğuna hükmedildi. 

Söz konu nedenlerle yapılan işlemin iptaline mahkeme tarafından karar verildi. (Türk Sağlık-Sen)