kamuajans.com - Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134) 01 Haziran 2019 Tarihli ve 30791 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

Emeklilerin promosyonlarına haciz Meclis gündeminde: CHP'li Bulut'tan Bakan Nebati'ye 4 soru Emeklilerin promosyonlarına haciz Meclis gündeminde: CHP'li Bulut'tan Bakan Nebati'ye 4 soru
Yeni turizm tesisi türlerinin gelişmesine olanak sağlanması, mevcut turizm tesislerinin geliştirilmesi, turizm tesislerinin asgari niteliklerinin belirlenmesi, bu tesisler arasında standart birliğinin sağlanması, kalitenin korunması, sürekliliğinin sağlanması ve yükseltilmesine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacında olan Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134) turizm tesislerine turizm belgesi verilmesine, bu tesislerin yönetim, personel ve işletme özellikleri ile uymak zorunda oldukları fiziki şartların ve işletmecilik esaslarının belirlenmesine, tanıtım, bilgilendirme ve uygulanacak fiyat tarifelerinin onaylanmasına ilişkin usul ve esasları kapsar.

Turizm Tesislerinin Niteliklerine İlişkin Yönetmelik (Karar Sayısı: 1134) 12/3/1982 tarihli ve 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanununun 37 nci maddesinin (A) bendinin (2) numaralı alt bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK