Marmara ve Kuzey Ege’de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelen müsilajın yarattığı olumsuz etkilerine karşı sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmaların desteklenmesi amacıyla “Müsilaj Araştırmaları Çağrısı" açıldı! Son başvuru: 26 Temmuz

Denizel ekosistemlerde, iklim ve trofik koşullara bağlı olarak farklı mikroorganizmalar tarafından üretilen organik madde birikimi olarak tanımlanan müsilaj yapı, son dönemlerde ülkemizde Marmara ve Kuzey Ege’de deniz ekosistemi için önemli bir tehdit haline gelmiştir. Yarattığı olumsuz ekolojik, ekonomik, sosyal ve halk sağlığı etkileri sebebi ile müsilajın oluşum mekanizması, izlenmesi, oluşumunun önlenmesi, bertarafı, değerlendirilmesi ve müdahale yöntemleri konularında sürdürülebilir çözümler sunacak çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.

Operatörlere 'Tavan' Geldi Operatörlere 'Tavan' Geldi

Gerçekleştirilecek araştırmaların, Deniz Bilimleri ve Mühendisliği alanlarının yanı sıra; bütünsel bakış açısı ile Çevre Mühendisliği, Şehir ve Bölge Planlama, Su Bilimleri Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği, Ziraat Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği, Kontrol ve Otomasyon Mühendisliği ile Yazılım Mühendisliği ,Kimya Mühendisliği, Kimya, Biyoloji, Biyoteknoloji, Sosyoloji, Ekonomi,Halk Sağlığı gibi birçok disiplini bir araya getirmesi önem taşımaktadır.

Çağrı kapsamında; aşağıda yer alan konulara yönelik Temel/Uygulamalı Araştırma Projeleri desteklenecektir.