Toplumların ve üyelerin var olan düzeni korumak için değerleri koruması olarak dayanışma önemli bir yeri bulunuyor. Kuşkusuz, bu işlem geleneksel toplumlarda farklı yürüyor. Geleneksel toplumlarda, toplumsal dayanışmada kolektif bilinç ağırlıklı iken modern toplumlarda organik dayanışma yeni işbölümü ile gerçekleşiyor. 

  Ancak gelin görün ki, eğitim kurumu modern toplumlarda işbölümüne katkı sağlayarak toplumsal dayanışmayı sağlama işlevi yetersiz kalabiliyor.
 
  Eğitim kurumlarda yararlanamayan veya yararlanan işsizler, işbölümüne katkılarının sınırlı olmasına yol açıyor.
  Halen, okullaşma oranı istenen ölçüde değil ve işsiz üniversite mezunları bulunuyor. Bu kesim işbölümüne katkı sağlayamadığından düzensizlikte de önemli bir payı bulunuyor.
   Toplumsal düzensizlik, diğer kurumları da etkilemesi kaçınılmazdır. Pekâlâ, aile siyaset ve ekonomi kurumları nasıl etkilenmektedir.
   Aile açısından düşünecek olursak etkili anne-baba rolleri oynanamayacaktır.
   Etkili anne-baba rollerinin oynanmaması da çocuk yetiştirmede sorunların varlığına işaret edecektir.
   Diğer taraftan, toplumsal düzensizlik siyaset kurumunu etkileyebilir. Toplumsal düzenin olmadığı bir ortamda sağlıklı seçme seçilme yaşantılarının olacağını kim söyleyebilir.
    Yine, düzensizliğin hakim olduğu bir ortamda bilinçli üreticilerin ve tüketicilerin olmaması muhtemeldir.
    Düzensizlik, uyumsuzluk ve dolayısıyla mutsuzluk anlamına gelebilir. Uyumsuz, mutsuz bireylerden oluşan bireylerin toplumsal kalkınma çabalarına katkıları sınırlı olacaktır.
   Sonuç itibariyle, modern toplumlarda Durkheim’e göre dayanışma işbölümü ile gerçekleşmektedir. Ancak okullaşmanın istenen ölçüde olmaması ve üniversite mezunu gençlerin çoğunlukta olması işbölümünün anlam bulaması ve dolayısıyla toplumsal düzensizliğe yol açabiliyor.