KamuAjans.Com-Toplum Yararına Çalışma Programlarından (TYÇP) 2016 yılında ve 2017 yılının Ocak ayında faydalandırılan kişi sayısı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından açıklandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet MÜEZZİNOĞLU imzasını taşıyan ve bir soru önergesine cevap niteliği taşıyan açıklamaya göre, Türkiye genelinde 2016 yılında 172.995 kişi, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle ise 1.474 kişi TYP'den faydalanmış.

Konuya ilişkin açıklamada şöyle denildi:

Toplum Yararına Programlar (TYP); İstihdamında zorluk çekilen işsizlerin çalışma alışkanlık ve disiplininden uzaklaşmalarını engelleyerek işgücü piyasasına uyumlarını amaçlayan ve bunlara geçici gelir desteği sağlayan doğrudan veya yüklenici eli ile toplum yararına bir iş ya da hizmetin gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen programlardır.

Türkiye genelinde 2016 yılında 172.995 kişi, 2017 yılı Ocak ayı itibariyle de 1.474 kişi TYP' den faydalanmıştır.

Toplum Yararına Programlarının düzenlenme usul ve esasları 12.03.2013 tarih, 28585 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliği'nde belirlenmiştir. Buna göre TYP kontenjanlarının dağılımında; illerin ve ilçelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik durumları, ihtiyaçları, hizmet sağlayıcı kurum ve kuruluşlardan gelen proje teklifleri ile bölgelere göre değişkenlik gösteren güncel işgücü piyasası göstergeleri bir arada değerlendirilmektedir.