Anadolu Üniversitesi, tezinde intihal tespit edilen akademisyenin doktor unvanını iptal edip, durumu tüm üniversitelere bildirdi.

Gözden kaçırmayın

İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti İstanbul emniyetinde 27 emniyet müdürü, 9 emniyet amiri terfi etti

Doktora tezinde intihal tespit edilen A.D.C.'nin "Doktor" unvanı iptal edildi. Anadolu Üniversitesi'nden Türkiye'deki tüm yüksek öğretim kurumlarına gönderilen yazıyla konu şu şekilde duyuruldu:

Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü ********* Anabilim Dalı Doktora Programı mezunlarından ************ T.C. Kimlik Numaralı A*** D*** C*********'nun tezinde intihal yapma fiilini işlediği tespit edildiği için ***** tarih ve ***/*** sayılı Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile mezuniyeti ve diploması iptal edilmiştir.

Başkalarına ait bir fikrin, verinin, sanat eserinin veya bilimsel eserin kaynak gösterilmeden, kendine aitmiş gibi sunulmasına "intihal" denmektedir.

İntihal konusu ile ilgili olarak bir öğretim üyesiyle yaptığımız görüşmede şu görüşleri dile getirdi:


İntihal, özellikle bilimsel ve sanatsal faaliyetlerde sergilenebilecek en kötü davranışlardan biri. Ne yazık ki, özellikle de internetle birlikte giderek yaygınlaşan bir davranış. Bilimsel etik kurallarından habersiz olan veya bu kurallara saygısı olmayan kimi (öğrenci, araştırmacı veya benzeri konumdaki) müellifler maalesef tez, ödev, kitap, makale veya sanatsal bir eser hazırlarken kolaya kaçarak başkalarına ait fikirleri, verileri veya eserleri kaynak göstermeden, kopyala-yapıştır yöntemiyle kendilerine aitmiş gibi sunabiliyor. Bu, akademik ve sanatsal çalışmalardaki en kötü etik ihlalidir. Oysa teknolojik gelişmeler sayesinde, bir eserin intihal içerip içermediği çok kolaylıkla tespit edilebilmektedir. Her üniversite bünyesinde bu tür ihlalleri kolaylıkla tespit eden yazılımlar mevcuttur ve ödev, makale, kitap ve tez gibi eserler bu yazılımlara okutularak benzerlik oranları tespit edilmekte, intihal içerip içermediği açıklığa kavuşturulmaktadır. Öğrenciler de dahil olmak üzere tüm yazarlar ve sanat eseri müellifleri zor duruma düşmemek için bu konuda duyarlı olmalı, intihalin ne olduğu ile ilgili detaylı araştırmalar yapmalı, atıf gösterme kurallarını özenle uygulamalıdır.