Müslüman vatandaşlarımız bayramlarda farz namazlardan sonra teşrik tekbiri getirirler. Arefe günü başlayan bayramda teşrik tekbiri getirme, bayramın son günü ikindi namazından sonra sona erer. Peygamber Efendimiz (S.A.V.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler günümüze ulaşmıştır.

Haberimizde teşrik tekbiri vacip mi, sünnet mi, bayramda ne zaman teşrik tekbiri getirilir veya ne zamana kadar getirilir, teşrik tekbiri okunuşu ve meali nasıl gibi soruların yanıtlarını sizler için derledik.

Hanefi mezhebine göre arefe gününde sabah namazından başlayıp, bayramın son günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farz namazın bitiminde bir kez teşrik tekbiri getirmek, bütün müslümanlara vaciptir. Kazaya kalan namazlar içinde aynı süre zarfında teşrik tekbirleri getirmek gerekir. Şafi mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir.

Teşrik tekbirlerinin dinî hükmü nedir, bu tekbirleri kimler ne zaman getirir?

2022 Yılı Regaip Kandili Hangi Tarihte? Regaip Kandili Fazileti Nedir? 2022 Yılı Regaip Kandili Hangi Tarihte? Regaip Kandili Fazileti Nedir?

Hz. Peygamberin (s.a.s.), kurban bayramının arefe günü sabah namazından başlayarak bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar, ikindi namazı da dâhil olmak üzere farzlardan sonra teşrik tekbirleri getirdiğine dair rivayetler vardır (Beyhakî, es-Sünenü’l-kübrâ, III, 315; Dârekutnî, es-Sünen, III, 439, 440).

Buna göre Hanefîlerde tercih edilen görüşe göre arefe günü sabah namazından bayramın dördüncü günü ikindi namazına kadar 23 vakit, her farzın ardından teşrik tekbiri getirmek, kadın erkek her Müslümana vaciptir. Teşrik günlerinde kazaya kalan namaz aynı günlerde kaza edilirken teşrik tekbirleri de getirilir. Teşrik günleri çıktıktan sonra kaza edilmeleri hâlinde ise tekbir getirilmez. Namaz kaza edilmedikçe tekbirler kaza edilmez (Serahsî, el-Mebsût, II, 43-44; İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 82). Şâfiî mezhebine göre ise teşrik tekbirleri sünnettir (Mâverdî, el-Hâvî, II, 500-501).

Teşrik Tekbiri:

Allâhü ekber Allâhü ekber lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber Allâhü ekber ve lillâhi'l-hamd

Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah'tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah'a mahsustur.