Kamuajans.com - Bazı görevler/kadrolar için temsil tazminatı göstergeleri belirlenmiş olup, bu tazminata hak kazanılması ilgililerin emekli olduklarında alacakları emekli maaşı miktarını da etkilemektedir.

Kamuajans.com - Makam tazminatı göstergesi 7000 ve daha yüksek belirlenmiş olan görevlerde/kadrolarda bulunanlara tanınan bir hak olması nedeniyle, temsil tazminatından kamu görevlilerinin ancak bir kısmı yararlanabilmektedir.

Temsil tazminatının aylık maaş ve emekli maaşına etkisi

Makam Tazminatı göstergesi 7000 ve daha fazla belirlenmiş görevlerde bulunan kamu görevlileri hakkında, makam tazminatı göstergelerine göre belirlenmiş olan temsil tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpımı suretiyle, temsil tazminatının aylık miktarına ulaşılmakta ve bu miktar üzerinden sadece damga vergisi kesilmektedir.

Temsil Tazminatı ödemesi, kapsamda bulunan kamu görevlilerinin aylık ücretinde artış sağlamakla birlikte, aylık ücretleri “ücret ve tazminat göstergeleri” ve “kadro karşılığı sözleşme” esas alınarak ödenenlerin maaş hesabında temsil tazminatı unsuru kullanılmamaktadır.

Öte yandan, aylık ücret hesaplarında bir unsur olarak kullanılsın ya da kullanılmasın, temsil tazminatı öngörülen görevlerde çalışan ve temsil tazminatına emeklilik bakımından hak kazanan kamu görevlileri, emekli olduklarında emekli maaşı hesabına temsil tazminatı unsuru da dahil edilmektedir.

Temsil Tazminatına emeklilik bakımından hak kazanılması ise, Makam Tazminatı öngörülen görevlerde toplam en az iki yıl süreyle asaleten görev yapılması ve Temsil Tazminatı öngörülen görevlerde en az bir maaş alacak kadar bulunulması ile mümkün olmaktadır. Temsil Tazminatına emeklilik bakımından hak kazanan kamu görevlisi, çalışma hayatında yararlanmış oldukları en yüksek makam tazminatı (ve dolayısıyla en yüksek temsil tazminatı) göstergesi üzerinden emekli aylığı alırlar. (1/10/2008 tarihinden önce Emekli Sandığı iştirakçiliği bulunanlar hakkında geçerli olan bir uygulamadır)

2017 yılının ilk altı ayında, temsil tazminatının her 1000 gösterge rakamının emekli aylığına etkisi 100 TL olmaktadır.

Temsil Tazminatı öngörülen görevlerden bazıları ve tazminat göstergeleri

Kadro/Görev Unvanı

Temsil Tazmimatı Göstergesi

-Genel Kurmay Başkanı

30.000

-Anayasa Mahkemesi Başkanı

20.000

-Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Başkanları

-Kuvvet Komutanları ve Jandarma Genel Komutanı

-Başbakanlık Müsteşarı

-Bakan Yardımcıları

-Orgeneral ve Oramiraller

-Diyanet İşleri Başkanı

19.500

-Cumhurbaşkanlığı ve TBMM Genel Sekreterleri

-Müsteşarlar

19.000

-Büyükelçiler

-Korgeneraller ve Koramiraller

-Valiler

-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri

-Özelleştirme İdaresi Başkanı

-Yargıtay, Danıştay ve Sayıştay Daire Başkanları

18.000

-Tümgeneral ve Tümamiraller

-Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı

17.000

-Devlet Personel Başkanı

-Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı

-Gelir İdaresi Başkanı

-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanı

-Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanı

-Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanı

-Türkiye İstatistik Kurumu Başkanı

-Toplu Konut İdaresi Başkanı

-Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı

-Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Başkanı

-Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı

En düşük memur maaşı 12.747 TL En düşük memur maaşı 12.747 TL

-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Başkanı

-Bakanlık Rehberlik ve Teftiş (Denetim) Başkanları

-Rektörler

-Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları

-Kalkınma İdarelerinin Başkanları

-Büyükşehir Belediyelerinin Genel Sekreterleri

-Başbakan Başmüşavirleri

-Bakanlıklar Merkez Teşkilatına dahil Kurul Başkanları

-Müstear Yardımcıları

-Strateji Geliştirme Başkanları

-Genel Müdürler

 
memurunyeri.com