Temmuz ayından itibaren asgari ücretin arttırılması muhtar maaşlarının 5.500,35 TL olmasını sağladı. 50 binin üzerinde sayıya ulaşan muhtarlar asgari ücretten en çok faydalanan kesim oldu.

2108 sayılı Muhtar Ödenek ve Sosyal Güvenlik Yasasının 1 inci maddesinde yapılan değişiklikle muhtar maaşlarına asgari ücret ayarı çekilmişti. Yani muhtarlara ödenecek maaş hiçbir şekilde net asgari ücretin altına düşmesi engellenmiştir.

Ak Partiden memur zammı açıklaması Ak Partiden memur zammı açıklaması

Bu Kanuna göre; 1- Köy muhtarları ile şehir ve kasaba mahalle muhtarlarına, 14.750 gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda aylık ödenek verilir.

2- Bu ödenek damga vergisi hariç herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaz.

3- Bu ödeneğin net tutarının net asgari ücret tutarının altında kalması halinde aradaki fark, ödenek için öngörülen usul ve esaslar çerçevesinde herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın ayrıca ödenir.

4- Bu ödeneğin karşılığı her yıl İçişleri Bakanlığı bütçesine konulur ve yılı içinde söz konusu bütçeden il özel idare ile yatırım izleme ve koordinasyon başkanlıkları bütçelerine aktarılır.

5- Muhtar ödeneği, her ayın onbeşinci günü il özel idareleri tarafından ilgililere peşin olarak ödenir.

Buna göre Temmuz sonrasında muhtar ödeneği 14.750*0,333603 = 4.920,64 TL olacaktır. Ancak bu ödenek net asgari ücret olarak belirlenen 5.500,35 TL nin altında kaldığı için muhtarlara 5.500,35 TL ödenecektir.

SGK Rehberi