Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan E-28892082-869-27662337 sayılı 2 Temmuz 2021 tarihli "Telafide Ben de Varım" Programı konulu resmi yazının ayrıntıları belli oldu.

Genel Müdür Ömer İNAN imzalı resmi yazıda ''Bakanlığımızın 2023 Eğitim Vizyonu hedefleri doğrultusunda 5 Temmuz-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında uygulanmak üzere düzenlenen "Telafide Ben de Varım" Programı kapsamında; yöneticilere hafta içi ve/veya hafta sonu haftada kaç saate kadar ek ders görevi verilebileceği ile özel eğitim öğretmenlerinin bu görevlerine bağlı olarak ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceğine ilişkin 02.07.2021 tarihli ve E-39201250-903.05.04-27557947 sayılı yazınız ve ekleri incelenmiştir.

Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi Kantinlerin Yarı Kira Vermesi Uygulaması Sona Erdi

Söz konusu telafi programı kapsamında görevlendirilen yönetici ve öğretmenlere, daha önce bir örneği de Genel Müdürlüğünüze gönderilen 15.06.2021 tarihli ve E-28892082-869-26449955 sayılı yazımızda da belirtildiği üzere; hafta içi ve/veya hafta sonu ayrımına gidilmeksizin alanı atölye, laboratuvar ve kurs öğretmenliği olanlara haftada 44, diğerlerine ise haftada 30 saate kadar ders görevi verilebilecek; yönetici ve öğretmenler, bu kapsamda fiilen yerine getirdikleri ders görevleri karşılığında ek ders ücretinden yararlandırılacaktır.

Öte yandan özel eğitim öğretmenlerinin telafi programı kapsamındaki görevlerine bağlı olarak ek ders ücretlerinin %25 fazlasıyla ödenip ödenemeyeceği hususunda ise daha önce bir örneği de 30.03.2016 tarihli ve 28892082-869-E.3616226 sayılı yazımız ekinde Genel Müdürlüğünüze gönderilen Hazine ve Maliye Bakanlığının 25.02.2016 tarihli ve 27998389-110.01.15-1622 sayılı yazısı doğrultusunda işlem yapılması gerekmektedir.'' denilmiştir.