Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tarafından teknisyenlik kadrosuna kimlerin başvuru yapabileceğine dair açıklama yapıldı. Açıklamanın detayları şöyle:

Sayın Yetkili;

Bilindiği gibi Bakanlığımızın merkez ve taşra teşkilatında görev yapan personele yönelik 6 Aralık 2020 tarihinde yapılacak olan  unvan değişikliği yazılı sınavına ilişkin başvuruların 26 Ekim-3 Kasım 2020 tarihleri arasında alınacağı duyurulmuştur.

Duyurusu yapılan unvan değişikliği yazılı sınavı başvuru Kılavuzu'nun 3.2'nci maddesinde yer alan;

* Teknisyen kadrosu için 3795 sayılı Bazı Lise, Okul ve Fakülte Mezunlarına Unvan Verilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar ile denkliği Milli Eğitim Bakanlığınca kabul edilen diğer mesleki ve teknik öğretim veren ortaöğretim kurumlarından mezun olanlar, bu okullara denk mülga okullardan mezun olanlar ve bu bölümlerden mezun olanlardan ön lisans veya lisans mezunu olanlar da başvuruda bulunabilecektir.

Buna göre örneğin;

Lisans Öğrenimi Ön Lisans-Lisans Teknisyen
Lise mezunu. Teknikerlik, Programcı ve Mühendislik Programları Mezunu. Başvuruda bulunamayacaktır.
Meslek Lisesi Mezunu (Kılavuzda belirtilen alanlardan mezun.) Teknikerlik, Programcı ve Mühendislik Programları, teknik olmayan herhangi bir yükseköğretim mezunları. (işletme, turizm vb.) Başvuruda bulunabilecektir.

* Avukat kadrosu için; başvurunun son günü itibarıyla avukatlık ruhsatı almaya hak kazanmış ancak avukatlık ruhsatı henüz düzenlenmemiş olanlar bakımından başvuru yaptıkları barodan alacakları avukatlık ruhsatı belgesinin imza aşamasında olduğuna dair resmi bir belgeyi başvuru ekranına yüklemeleri halinde başvuruları kabul edilebilecektir. Bu kapsamda başvurusu kabul edilen adayların atama başvurusu sırasında avukatlık ruhsatını ibraz edememeleri halinde atamaları yapılsa dahi iptal edilecektir.

* Milli Eğitim Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkiları Unvan Değişikliği Yazılı Sınav başvuru işlemleri 5 Kasım 2020 Perşembe günü saat 17.00'a kadar uzatılmıştır.

* Adaylar sadece bir unvan için başvuruda bulunabilecektir.

Bu kapsamda ilgililerin ivedilikle bilgilendirilmesi gerekmektedir.

Personel Genel Müdürlüğü