1218 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Çalışma Süresinin Uzatılmasına İlişkin Karar 27 Haziran 2019 Tarihli ve 30814 Sayılı Resmi Gazete'de yayınlandı.

ÖSYM savaş meydanı oldu: Semih Yalçın’ın tehdidi AKP’yle MHP’nin bürokrasideki savaşını ortaya çıkardı ÖSYM savaş meydanı oldu: Semih Yalçın’ın tehdidi AKP’yle MHP’nin bürokrasideki savaşını ortaya çıkardı
Resmî Gazete

27 Haziran 2019 PERŞEMBE

Sayı : 30814

TBMM KARARI

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇALIŞMA SÜRESİNİN UZATILMASINA İLİŞKİN KARAR

Karar No. 1218 

Karar Tarihi: 18.06.2019
                                                                                                       
Anayasa’nın 93’üncü, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü’nün 5’inci maddelerine göre, 1 Temmuz 2019 Pazartesi günü tatile girmesi gereken Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatile girmemesine ve çalışmalarına devam etmesine, Genel Kurulun 18.06.2019 tarihli 90’ıncı Birleşiminde karar verilmiştir.