Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, sigortalılık süresine bakılmadan, önceki maden kazalarında ölenlerin ailelerine de maaş bağlanacak.

Şoför olarak çalışan personel, sınavsız şef yapıldı. Şoför olarak çalışan personel, sınavsız şef yapıldı.

Maden kazalarında hayatını kaybeden işçilerin yakınlarına maaş bağlanmasına ilişkin teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Komisyondaki görüşmeleri devam eden 'torba kanun' teklifıne, AK Parti milletvekillerinin verdiği önerge ile maden kazalarında hayatını kaybedenlere yönelik destek paketi de eklendi.

Buna göre, kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde meydana gelen iş kazası sonucunda ölen sigortalının, genel sağlık sigortası primi dahil kendi sigortalılığı nedeniyle prim ve prime ilişkin her türlü borçları terkin edilecek ve ölüm tarihinde sigortalıya ilişkin şartlar aranmadan hak sahiplerine aylık bağlanacak. Bu şekilde bağlanan aylıklara ilişkin primlerin eksik olan kısmı, Hazine ve Maliye Bakanlığınca Sosyal Güvenlik Kurumuna ödenecek. Gelir ve aylıkların hesaplanması ile hak sahiplerine paylaştırılmasında sigortalının ölüm tarihinde yürürlükte olan kanun hükümleri esas alınacak.