Türk-İş'ten, kamuda kadroya geçirilen taşeron işçilerin iş kolu düzenlemesiyle ilgili, "696 sayılı KHK ile iş koluna göre sendikalaşma ilkesine getirilen geçici süreli istisnanın kalıcı hale getirilmesi ya da sürelerinin uzatılması sendikal düzeni ve iş barışını olumsuz etkileyecektir." değerlendirmesinde bulunuldu.

TAŞERONDAN KADROYA GEÇEN İŞÇİLER

Türk-İş Yönetim Kurulu adına AA muhabirine yapılan açıklamada, kamuda taşeron şirket bünyesinde çalışan işçilerin 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrolarına, mahalli idarelerdekilerin ise belediye şirketlerinde kadroya alındığı hatırlatıldı.

Türk-İş yönetimi, eksiklerine rağmen atılan bu adımın olumlu karşılandığını belirterek, sonraki süreçte işçilerin ücret, ikramiye ve özlük hakları başta olmak üzere çalışma şartlarının iyileştirilmesine yönelik taleplerin konfederasyonca her platformda dile getirildiğini vurguladı.

- "Asıl işin iş kolunda örgütlenilmeli"

696 sayılı KHK ile 6356 sayılı Kanuna eklenen geçici 7. maddeyle kadro düzenlemesinin geçiş sürecinde iş koluna göre sendikalaşma ilkesine geçici süre istisna getirildiğini hatırlatan Türk-İş yönetimi, şunları kaydetti:

"Bu düzenlemeye Konfederasyonumuz baştan itibaren karşı çıkmış, yardımcı işlerde çalışanların asıl işin yapıldığı iş kolu bünyesindeki sendikada yer almaları gereğini savunmuştur. Nitekim iş hukuku mevzuatımız da bu şekilde düzenlenmiştir. Ancak, 696 sayılı KHK ile belirlenen bu istisna durumun sürekli hale getirilmesi için tartışma yaratılmaya çalışılmaktadır. Mahalli idarelerde çalışanlar için 696 sayılı KHK'nin öngördüğü geçici süre sona ermiş ve yasal düzenleme çerçevesinde sendika üyelikleri devam etmiştir. Burada sorun görmeyenler kamu kurumları söz konusu olduğunda, çalışma hayatında yıllardır olan düzenlemenin değişmesini istemektedir. 696 sayılı KHK ile iş koluna göre sendikalaşma ilkesine getirilen geçici süreli istisnanın kalıcı hale getirilmesi ya da sürelerinin uzatılması sendikal düzeni ve iş barışını olumsuz etkileyecektir."

- "Kanunun öngördüğü modelde devam edilmeli"

Türk-İş Yönetim Kurulu, mahalli idarelerde 1 Temmuz'da sona eren iş koluna göre sendikalaşma ilkesi istisnası sürecinin, kamu kurum ve kuruluşlarında 1 Kasım'da biteceğine dikkati çekerek, şu uyarılarda bulundu:

"696 sayılı KHK'nin geçiş hükümlerinin kalıcı hale getirilmesi ya da süresinin uzatılması, ülkemizde 1947'den beri uygulanmakta olan iş koluna göre sendikalaşma modeline göre oluşan sendikal düzeni alt üst edecek ve sendikalar arasındaki çekişmeleri kavgaya dönüştürecektir. Çoklu sendikanın yol açacağı rekabet şartları iş yerindeki verimi ve iş barışını olumsuz etkileyecektir. Bu istisna hükmün iş yeri kavramını yok edip sanal iş yerlerinin kurulmasını öngörmüş olması, iş yerinin ölçüt alındığı yerleşmiş diğer iş hukuku kavramlarına da büyük zarar verecektir. Bir iş yerinde sadece bir toplu iş sözleşmesi olması kuralı ortadan kalkacağı için aynı kamu iş yerinde çalışma koşullarını düzenleyen birden çok toplu iş sözleşmesi söz konusu olabilecektir. Bu sakıncaları beraberinde getiren istisna hukmunun surdurulmesinin toplu iş sözleşmesi düzeninde eşitliğe aykırı sonuçlar doğurması da kaçınılmaz olacaktır."


"696 sayılı KHK'nin öngördüğü geçiş sureci sonunda Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu'nun 4. maddesinde öngörülen iş koluna göre sendikalaşma ilkesinin muhafaza edilerek, kanunun öngördüğü modelde devam edilmeli." görüşünü paylaşan Türk-İş yönetimi, çalışma hayatı uzmanı birçok akademisyenin görüş ve çalışmalarının da bu doğrultuda olduğunu vurguladı.Kaynak : Anadolu Ajansı