Kamuajans.com – Taşeron işçiler için kadroya geçiş düzenlemesi 375 KHK’da düzenlenmiştir. İdarece oluşturulan komisyonlar tarafından 4 Aralık 2017 tarihi getiriliş amacının dışında uygulanması nedeniyle birçok kişi kadroya geçememiştir.

Gözden kaçırmayın

4/D'li İşçilerin İkramiye Tutarları Belli Oldu! 4/D'li İşçilerin İkramiye Tutarları Belli Oldu!
Komisyon Taşerondan kadroya geçiş için başvuru yapan işçinin SGK kayıtlarına bakarak 4 Aralık 2017 tarihinde çalışmamış olması nedeniyle başvuruyu reddetmiştir.

Aşağıda tam da bu konuyla ilgili kazanılmış bir davaya ilişkin Mahkeme kararı paylaşılmıştır. Karara konu olayda, davacı joker işçi olması nedeniyle çalışması 4 Aralık 2017 tarihine denk gelmemiştir. Komisyon 4 Aralık 2017 tarihinde çalışma olmaması nedeniyle reddine karar vermiştir.

İşbu ret kararına karşı idari yargıda yürütmeyi durdurma istemli iptal davası açtım.

Aşağıda ayrıntılarıyla görüleceği üzere Mahkeme; iş hukuku anlamında bir iş sözleşmesi olduğundan bahisle 4 Aralık 2017 tarihinde çalışma olmamış olsada kadroya geçmesi gerekir dedi.

Aralık Taşeron Joker İşçilere Mahkemeden Onay

Mersin İdare Mahkemesi taşeron işçinin kadroya geçişinde 4 Aralık 2017 tarihinde çalışıyor olması kriteri aranmaz dedi. Mahkeme aynı kararında ayrıca 4 Aralık 2017 tarihinin kötüye kullanıma engel olmak amacıyla getirildiğini belirtti.

KARAR