Tarım ve Hayvancılıkta yolumuzu kaybettik. Karanlık dehlizler de yolumuzu bulmak için çaba harcıyoruz. Ne kadar çabalasakta daha derinlere batıyoruz. Çünkü bir planlamamız yok körebe oynuyoruz. Bahtımıza ne çıkarsa onu yaşarız diyor bir türlü sistematik planlama yapamıyoruz. Geçmiş dönemlerdeki sistemi süsleyip tekrar piyasaya arz ediyoruz. Maalesef bu sistem çökmeye mahkûm. Eğer ülkemiz de tarım ve hayvancılığı ayağa kaldıracak deniliyorsa, bölgesel planlamalar yapmak zaruridir. Burada kimseyi yermeye değil ülkemizdeki tarım ve hayvancılık sorunun çözümü için ışık tutma çabasındayız.
Bölgesel planlama çok önemli bir öncelik olmalı her bölgenin ürün desenine göre üretim yapılmalı ve desteklenmelidir. Destek ürün üzerinden ziyade girdiler üzerinden olmalı ki çiftçi ve hayvancı rahatlayabilsin. Ayrıca Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu revize edilip aile işletmelerinin de ulaşılacak şekilde düzenlenmelidir. Şuan TKDK Kurumu hibe verirken standartları çok yüksek tutmaktadır. Şuan hangi çiftçi ipotek gösterecek tarlası veya hayvanı kaldı ayrıca kurum içinde kraldan çok kralcıların olduğu aşikârdır. Küçük aile işletmesi projesini zahmetle hazırlayıp kuruma teslim edildiğinde virgül yanlış, adres yanlış ve sayısal değerlerde manipülasyon var gibi bir takım problem çıkartarak projeyi ret ediyor. Çok yanlış ve sıkıntılı sistem bir an önce hem kurum hem de personeller revize edilmeli ki çiftçi bu yaklaşımdan kurtulup hibe programına katılabilmeli.
Çiftçi ve yetiştiricinin önünde o kadar teferruat geliyor ki bunlardan kurtulup yalın sade ulaşılabilir bir yaklaşım sergilemesi gerek Tarım Ve Orman Bakanlığının ileriye doğru yapılan planlamalarda bu insanların daha aktif çalışmalarına olanak sağlanmalıdır. Biz çiftçi ve besiciye olanak sağladığımız da inan olun ki bizim çiftçimiz her konuda başarı olur. Olumlu yaklaşımlar yapılmalı proje yapılıp sınırlar konularak küçük aile işletmelerine girdi desteği yapmak gerekir şu aşamada çünkü girdiler o kadar yüksek seviyedeki çiftçi ve besicinin üstünden girdi maliyetlerini kaldırmamız gerekmektedir. Bu reel yaklaşım bunun dışında yapılacak projeler hep kadük olmaya mahkûmdur.
Tarlasını ve ahırını terk eden çiftçimizi tekrar tarlasının ve ahırının başına dönmesi sağlanmalı yoksa tarım nadasa bırakılıp atıl duruma geçecektir. İnanıyorum ki tarım ve hayvancılık açısından doğru yapılacak olan kısa, orta ve uzun vadeli stratejik eylem planlaması ile ülkemizin tarım ve hayvancılık açısından rahatlamalara hatta ihracat kalemlerinin artışına kadar uzanan bir ivme yakalayacaktır. Özellikle kurumda ki yöneticilerin biraz daha işi sahiplenmesi gerekmektedir. Baktığımız da her sektörde de aynısı değil midir? Tarım o kadar geniş konudur ki bölgesel planlama ile bu geniş makası daraltabilir bölgelerin desenine çiftçilerin karakterlerine uygun planlamalar yaparsak olumlu sonuçlar vereceği kâinatındayım.
Tarım ve hayvancılık konusunu anlayan kendi ihtisas konularına sahip yönetici ve personellerle bölgesel tarım planlaması yapıldığın da meyvesini ilk 1 yılda vereceği konusunda iddialıyım. Önemli olan ekim ve besleme konusun da çiftçinin yanın da olmak onların duygu ve düşüncelerine önem vermek gerekmektedir. Popülist yaklaşımlarla ülkemizin tarım ve hayvancılık faaliyeti gün geçtikçe karanlık dehlizlerde gezmeye devam etmeye mahkûmdur.
Çocuklarımıza daha güzel bir ülke bırakmak gayesinde isek gıdanın ham maddesi olan tarım ve hayvancılık ürünlerinin daha kaliteli ve ürün alım faaliyetlerinin daha fazla olması ile sağlanmalıdır. Eldeki rakamları boş verelim reelde hangi rakamlar var ona bakalım biz sayısal bilgileri sahadan alalım yaşlıların söylediği gibi At üzerinden orakla buğday biçmeyelim.
Her şey disiplinli ve uygulanabilir bölgenin karakterine uygun planlama ile çözüleceği konusunda iyimserim. Ulaşılabilir smart projelerin hayat geçmesi temennisiyle.