TBMM Genel Kurulunda, Lisanslı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin tümü üzerinde görüşmeler tamamlandı.

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Hayrettin Nuhoğlu, teklifin, yaklaşık 20 bin harita kadastro mühendisiyle, bütün vatandaşları ve konunun paydaşları olan kamu kurumu, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşlarını ilgilendirdiğini söyledi.

Nuhoğlu, teklifin, harita kadastro mühendisi bazı milletvekillerinin aralarında konuşarak hazırlanmasına rağmen meslek mensupları arasında memnun olanlar kadar olmayanların bulunduğunu ileri sürdü. Nuhoğlu, bunun nedeninin hazırlık döneminde bütün kesimlerin görüşlerinin alınmaması olduğunu savundu.

Teklif kanunlaşması halinde, eski kanuna göre faaliyet gösteren büro mensubu mühendislerin devlet kadrolarına dönebilmesi imkanının ise şaibeli olacağını iddia eden Nuhoğlu şunları kaydetti:

"İşe girmek için bekleyen binlerce genç mühendisimiz yüksek KPSS puanlarıyla atama beklerken bu geriye dönüş düzenlemesi haksızlıktır. Acaba birilerine ayrıcalık mı yapılıyor sorusu akla gelmektedir. Sonuç itibarıyla meslekte geçen süre, sınav, yetki karmaşası, devlet memurluğuna dönüş ayrımcılığı ve denetim konusundaki tereddütlerin harita ve kadastro mühendislerini, bu hizmetten yararlanan vatandaşlarımızı, belediyeleri ve diğer kamu kuruluşlarını olumsuz yönde etkilemesini istemiyoruz. Temennimiz teklifin kanunlaşması ve yürürlüğe girmesiyle tartışma ortamının bitmesi ve yeni düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmamasıdır."

Kanal İstanbul'a yönelik eleştirilerde bulunan Nuhoğlu, "Sadece İstanbul'u değil, aynı zamanda bölgeyi ve bütün Türk milletini doğrudan etkileyecek olan ve hiçbir kazancı olmayan bir düşünceyi hayata geçirmekte ısrarcı olmanın haklı, mantıklı ve bilimsel gerekçeleri yoktur." değerlendirmesinde bulundu.

- "Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne kadro tahsisi yapılmalı"

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarının (LİHKAB) kurulduğu yıldan bu yana serbest harita mühendisleri ile LİHKAB'lar arasında yıllardır süren uyuşmazlıklar olduğunu söyledi.

LİHKAB bürolarının sayılarının çoğaltılmasının bir zorunluluk olduğunu belirten Şimşek çalışmayı olumlu bulduklarını kaydetti.

Şimşek, "Genç işsizler dururken kamuya dönme hakkı verilmesi"ne yönelik eleştirilere işaret ederek, "Bunlardan tekrar devlet memurluğuna geçmek isteyenlerin sayısının bir elin parmaklarını geçeceğini düşünmüyorum çünkü hepsi düzenlerini kurmuşlar, ofislerini açmışlar, belli bir ekonomik özgürlüğe kavuşmuşlar. Orada endişe edilecek bir durum yok." diye konuştu.

Şimşek, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün de çok sayıda mühendise, teknikere, teknisyene, elemana ihtiyacı olduğunu, bu yüzden mutlaka kadro tahsisi yapılması gerektiğini belirtti.

- "Sıkıntının nedeni YÖK'ün yanlış eğitim politikası"

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek de LİHKAB'lar ve harita kadastro mühendisleri arasındaki sıkıntının, YÖK'ün uzun zamandır uyguladığı yanlış eğitim politikasının sonucu olduğunu ileri sürdü.

Zeybek, "Düşünebiliyor musunuz, ülkemizde bir tek matematik sorusu çözüp, hiç fen sorusu çözmeden üniversitelerde mühendislik dalında eğitim görme şansı vardır. Böyle olunca da çok sayıda harita mühendisi, inşaat mühendisi, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliğinin disiplinleri içindeki çok sayıda mimarlık ve mühendislik mensubu, piyasada serbest çalışma ortamında görev yapmaya çalışıyor." ifadesini kullandı.

Teklifle 5 yıllık harita kadastro mühendisliği yapanların sınavla elde ettikleri lisanslı harita yetkisinin, 10 yıla çıkacağını ve bir adaletsizlik olacağını savunan Zeybek, sürenin 7 yıla çekilebileceğini ifade etti.

Harita kadastro mühendisliğinin, Türkiye'de şehirciliğin ve kentleşmenin, jeoloji mühendisleri ve jeofizik mühendisleriyle birlikte en önemli disiplini olduğunu belirten Zeybek, kamuda kadastro mühendislerinin sayısının artırılmasını talep etti.

CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, teklifin genel hatlarıyla olumlu sayılabilecek düzenlemeler içerdiğini ancak mesleki sorunların tümüyle çözüme kavuşturulmasında yetersiz kalacağını öne sürdü.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz da lisanslı harita kadastro mühendislik bürolarında düzenleme yapan teklifle, çeşitli sorunların çözümlenmesinin amaçlandığını dile getirdi.

Minsolmaz, yapılan düzenlemeyle lisanslı harita kadastro mühendislik büroları ile serbest harita kadastro mühendisleri arasındaki sosyal barışın bozulmasına neden olan sürecin de giderileceği inancında olduklarını kaydetti.

- TBMM 23 Nisan'da özel oturumla toplanacak

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının ardından Danışma Kurulunun, TBMM'nin açılışının 101. yıl dönümü ile Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla özel gündemle görüşme yapılması için Genel Kurulun 23 Nisan Cuma günü 14.00'te toplanmasına yönelik önerisi kabul edildi.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, verdiği aranın ardından komisyonun yerinde olmaması üzerine birleşimi yarın 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

aa