Kamuajans.com – Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda, Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

AK Parti Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz, kentlerdeki tehlike arz eden binalara ilişkin, "Binanın tek başına statik olarak dayanımının riskli olmasının yanında, güvenlik ve asayiş açısından da tehlikeli olması durumunda idareye bunun izalesi için olanak tanıyan bir düzenleme getiriyoruz." dedi.

Minsolmaz ve arkadaşlarının imzası bulunan Tapu Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifinin görüşmelerine Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunda başlandı.

Komisyon Başkanı AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, teklifle, ilgili kanunlarda 17 maddede değişiklik öngörüldüğünü, 9 madde eklendiğini ve 2 maddenin de yürürlükten kaldırıldığını ifade etti.

Akyürek, özellikle Tapu Kanunu, Kat Mülkiyeti Kanunu, İmar Kanunu, Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer Vergisi Kanunu'nda Değişiklik Yapılması Hakkındaki Kanun, Tük Medeni Kanunu, Belediye Kanunu, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu, Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkındaki Kanun'da değişikliklerin teklifte öngörüldüğünü aktardı.


Teklife ilişkin bilgi veren Minsolmaz, düzenlemenin, tapu işlemlerinde kırtasiyeciliği azalttığını ifade etti. Minsolmaz, teklifte, kat mülkiyetine tabi yapılarda çok sık yaşanan, bir tarafı belediye ve tapu kadastro müdürlüğü, bir tarafı yüklenici ve kat irtifak projesi olan yerlerde hatalı blok numaraları ile hatalı bağımsız bölüm numaralarından kaynaklanan sorunların çözümü ile ilgili ciddi hükümlerin bulunduğunu belirtti.

Şehir merkezlerinde tehlike arz eden yapılarla ilgili "genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz eden yapılar" hükmü getirildiğini aktaran Minsolmaz, "Binanın tek başına statik olarak dayanımının riskli olmasının yanında, güvenlik ve asayiş açısından da tehlikeli olması durumunda idareye bunun izalesi için olanak tanıyan bir düzenleme getiriyoruz." diye konuştu.

Minsolmaz, teklifte, "seraların yapı ruhsatı kapsamında olmadığı" hükmüne yer vererek çiftçi açısından önemli bir düzenleme getirileceğini dile getirdi.

Kamu ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı adı altında vatandaştan alınan iki payın bulunduğuna dikkati çeken Minsolmaz, "Burada düzenleme ortaklık payını yüzde 40'tan yüzde 45'e çıkartıyoruz. Kamu ortaklık payı ve düzenleme ortaklık payı aynı oran içerisinde çözümleniyor." dedi.

- "Külfet yüklemiyor, kolaylık sağlıyor"


Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Ahmet Küçükler, teklifle vatandaşa asla bir külfet yüklenmediğini aksine kolaylıklar sağlandığını belirtti.

Tapu Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu'nda getirilen değişikliklerin, taşınmaz satışına ilişkin Milli Emlak Genel Müdürlüğüne ait işlerde, vatandaşlara hem başvuru hem taksitlendirme şeklinde kolaylıklar getirdiğini anlatan Küçükler, bir an önce kentsel dönüşümün hızlı bir şekilde sürdürülebilmesi, vatandaşların özellikle müteahhitlerden kaynaklanan sıkıntılardan dolayı problem yaşamaması için çalışmalar yapıldığını söyledi.

Küçükler, "Teklif gerek İstanbul'un çeşitli ilçelerinde gerekse genel anlamda düzenleme boyutunda, vatandaşların taşınmazlarla ilgili sıkıntılarını çözen düzenlemeler getiriyor." diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, görüşülen teklifle benzer düzenlemeler içeren, kendi imzasının da bulunduğu kanun teklifi sunduklarını anımsatarak, tekliflerin birleştirilerek ele alınması gerektiğine işaret etti.

Mülkiyet ve tapu konularında Mecliste uzun yıllar özel emek verdiğini vurgulayan Hamzaçebi, "Bu konudaki tekliflerimin komisyon gündemine almamasını yadırgıyorum. Komisyonlar her zaman bunları birleştirir, öyle görüşülür. Birleştirmediğiniz takdirde bu teklifler komisyonda kalmaya devam edecek." dedi.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler devam ediyor.

Anadolu Ajansı