Kamuajans.com - Kamu kurum kuruluşlarına ait boş veya çeşitli sebeplerle geçici olarak boşalmış kadrolara, Devlet memurlarının (kurum içinden ya da başka kurumlardan) vekâleten atandığı veya açıktan vekil atandığı durumlarda, vekâlet görevini yürütenlere bazı ödemeler yapılmaktadır.

Yüzde 40 zamla unvanlarına göre memur ve emekli maaş tablosu Yüzde 40 zamla unvanlarına göre memur ve emekli maaş tablosu
Kamuajans.com - Vekâlet görevini yürüteceklere ödenecek ücret; vekâletin türü, vekâlet edilen görev, vekâlet edenin statüsü, vekâlet edenin unvan ve kadrosu gibi hususlara bağlı olarak değişebilmektedir. Bu yazımızda sadece, boş Şube Müdür kadrosuna daha alt unvanlardaki bazı memurların kurum içinden vekâleten atanması durumunda yapılacak ödemelere değinilecektir.

1.derece boş Şube Müdürü kadrosuna vekâleten atananlara yapılacak ödeme

Kendi kurumundaki boş Şube Müdürü kadrosuna usulüne uygun şekilde atananlar, vekâlet görevinden dolayı ilave ücret elde edeceğinden aylık gelirleri de artmış olur.

1.derece boş Şube Müdürü kadrosuna kurum içinden vekâleten atanan Devlet memurlarına;

*Vekâlet aylığı: Vekâlet görevinin 3 aydan fazla devam eden süresi için, Şube Müdürünün 1/1 aylığının [(gösterge + ek gösterge) X aylık katsayısı) üçte biri vekalet aylığı olarak ödenir.

*Ek ödeme farkı: Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri ek ödeme oranının 1.derece Şube Müdürü kadrosunda olanların yararlanabildiği ek ödeme oranından düşük olması durumunda, ek ödeme tutarları arasındaki fark ödenir.

*Zam ve tazminat farkı: Asıl görevlerinden dolayı yararlanabildikleri zam ve tazminat miktarları toplamının 1.derece Şube Müdürü kadrosunda olanların yararlanabildiği zam ve tazminat miktarı toplamından düşük olması durumunda,  arasındaki fark ödenir.

Şube Müdürü kadrosuna vekâleten atanmaları durumunda bazı memurların alacağı aylık ücret

1.derece boş Şube Müdürü kadrosuna kurum içinden vekâleten atanmaları durumunda, bu atama nedeniyle ilgili memurların yararlanabileceği aylık ödeme tutarının ne kadar olacağı konusunda bilgi olması bakımından, örnek seçtiğimiz bazı unvanlara ilişkin yaptığımız hesaplama sonuçları (2017 yılının ilk altı ayı için) aşağıda gösterilmiştir.

1.DERECE ŞUBE MÜDÜRÜ KADROSUNA VEKÂLET EDENE YAPILACAK AYLIK ÖDEMELER
Vekâleten Atanan Kişinin
Asıl Unvanı
Aylık Derecesi Vekâlet Aylığı
(3 aydan sonra)
Ek Ödeme Zam ve Tazminat Aylık Net Ödeme
Memur 1 veya 2 285 TL 543 TL 794 TL 1.622 TL
Bilgisayar İşletmeni 3 veya 4 285 TL 634 TL 695 TL 1.614 TL
VHKİ 1 veya 2 285 TL 543 TL 695 TL 1.523 TL
Şef 1 veya 2 285 TL 498 TL 626 TL 1.409 TL
Uzman(kariyer olmayan) 1 veya 2 285 TL 498 TL 549 TL 1.332 TL
Tekniker 1 veya 2 285 TL 543 TL 293 TL 1.121 TL
Müdür Yardımcısı 1 285 TL 45 TL 100 TL 430 TL

*Çalışılan bölge ve kurumdan kayaklı zam ve tazminat farklılıkları dikkate alınmamıştır.  

memurunyeri.com