Yapılır mı yapılmaz mı, nasıl yapılır, kim yapar, nasıl yapar, zor mu olur kolay mı olur, iyi mi olur kötü mü olur? şeklindeki tartışmaların sonunda nihayet Şube Müdürlüğü sınavı yapıldı ve sonuçlar da açıklandı. Sınavla ilgili değerlendirmem elbette bu yazıda yer alacak ancak şu an bu sınavla ilgili kamuoyu, kazananların puan sıralamasının yayınlanması konusuna kilitlenmiş durumda olduğu için bu önemli noktayı bilhassa vurgulamak istiyorum doğrusu.

Sınavla ilgili kısa bir değerlendirme yapmak gerekirse öncelikle belirtmek gerekirse şube müdürlüğü kadrolarına yapılan keyfi atamalardan sonra onca mücadele sonucunda yazılı sınavın yapılmış olması son derece olumlu ve önemli olmuştur. Her ne kadar yazılı sınav sonuçları atamalara doğrudan etki etmeyip yalnızca mülakata katılma hakkı verse de yine de bir ilk adım olması hasebiyle önemli bir kazanım olmuştur ülkemiz adına ve torpilin kökünün kazınması adına.

 

Ayrıca sınavın ÖSYM tarafından yapılmış olması da daha önceki eğitim kurumları sınavları sürecinde ortaya atılan iddiaların ya da soru işaretlerinin ortadan kaldırılması adına yine olumlu olmuştur. Her ne kadar bu sınav için iller arası gitmek zorunda olan ve bu nedenle külfete maruz kalan öğretmenler olsa da yine de değer bence.

 

Sınavın zorluk derecesine gelince hiç şüphesiz zor bir sınavdı. Hatta sınavı zorlaştırmak için özel bir çaba sarf edildiği, soruların karışıklığından ve deyim yerindeyse samanlıkta iğne aratırcasına detay sorulardan anlaşılmaktadır. Doğrusu bunun da haklı gerekçesinin olduğunu anlamak mümkündür. Zira 1700 civarındaki boş kadro için on yedi bin civarında sınava başvuru yapılmış olması doğal olarak seçici olmayı gerektirdiği için teknik olarak bu sınavın olması doğaldır. Buna rağmen elbette ki yüksek puan alanlar da olacaktır. Ancak genel durum beklenenin altında diye düşünmekteyim. Tahmini olarak beş bin kişi civarında kazananın olduğunu, ortalama puanın da 70 civarında olduğunu düşünmekteyim. Bir başka ifadeyle barajı geçerek sınavı kazanmış olanların büyük olasılıkla mülakata çağrılacağını düşünmekteyim. Ancak şu notu da hemen düşmeliyim ki sınavın kısa sürede yapılmış olması, kaynakların apar topar MEB sınav formatına göre hazırlanmış olması ve günlerin kısa olduğu kış saatlerine denk düşmesi nedeniyle çoğu kimsenin yeterli çalışma fırsatını bulamaması da puanların düşük olmasında etken olmuştur diye düşünmekteyim.

 

Her şeye rağmen bütün bunlar geride kaldı ve sınav sonuçları açıklandı, kaybedenler bana göre bir şey kaybetmiş sayılmazlar; kazananlar ise atanmak adına henüz bir şey kazanmış sayılmazlar. Çünkü tamamen mülakat puanına göre atama yapılacak olması ve boş kadroların büyük olasılıkla ücra yerler yani doğu illeri ve ilçeler olacağı için atanma hakkını elde eden birçok kimsenin bile mevcut düzenini bozarak ücra yerlere gitmeyi tercih etmeyeceği için  şimdiden sevinmeyi gerektirecek bir durum yok ortada. Hem de rotasyonun olması nedeniyle sürekli yer değiştirme riski, özür grubu, il içi ve iller arası atamaların da sağlıklı yürümediği gerçeği bir tarafta dururken…

 

Sonuç olarak bütün bunlar bir tarafta kafaları kurcalarken halihazırda acil olan sınavı kazanmış olan puanların yukarıdan aşağı bir sıralama ile yayınlanmasıdır. Hatta bunu da doğrudan ÖSYM'nin yapması çok daha şeffaf ve doğru olacaktır. Kaldı ki zaten Yönetmelin 13. Maddesinin 3. fıkrasında da “Sınav sonuç listesi puan üstünlüğüne göre oluşturulur ve ilan edilir.” Hükmü yer almaktadır. Bu zorunlu hükme göre puan sıralaması elbette ki eninde sonunda yayınlanacaktır. Ancak anlaşılan odur ki bir yanlışa ve düzeltmeye mahal vermemek için itiraz süresinin tamamlanmasından sonra yayınlanacaktır. Bu itiraz süresi ise Yönetmeliğin 18. Maddesine göre 5 iş günü itiraz, 10 iş günü de değerlendirme süresi olduğuna göre iş günleri hesaplandığında bu süre 20 Ocak 2014 tarihinde son bulmaktadır. Dolayısıyla eğer itiraz yapılmış ise büyük olasılıkla bu tarihten sonra; şayet itiraz yapılmamış ise itiraz süresi 6 Ocak 2014'te biteceği için bu tarihten sonra yayınlanabilir.

 

Ancak önemli bir nokta da yine ayı yönetmeliğin 13. Maddesinin 4. fıkrasına göre yazılı sınavların geçerlilik süre 1 yıldan fazla olmamak üzere bir sonraki sınava kadar geçerli oldu için daha doğrusu en fazla bir yıl geçerli olduğu için Bakanlığın atamalar konusunda elini çabuk tutması da önem taşımaktadır. Zira mülakat sorularının hazırlanması, beş bin civarında insanın mülakat sınavına alınması ve atamaların yapılması hiç de kısa sürede yapılabilecek gibi bir iş değildir.  Bu atamaların ikinci dönemi kapsayacağını ve belki de yaza doğru ancak yapılabileceğini düşünmekteyim. Ki dilerim Bakanlık beni yanıltır ve elini çabuk turar…

 

Sonuç olarak bu zorlu sınavı kazanmış olan herkesi tebrik ederim, bana göre bu sınavı kazanmış olanlar anasının ak sütü gibi hak etmişlerdir bu makamı. Mülakatın ise adaletli ve en önemlisi yazılı sınavın zorluğu ve kalitesi de dikkate alınarak yüksek puanlara saygı esası çerçevesinde herkesin hak ettiği puanı alarak atanmasını ve atamaların ise herkesin hakkında hayırlı olmasını dilerim.

 

04.01.2014

 

Cafer GÜZEL

[email protected]

Kamuajans.com/ÖZEL