Son birkaç aydır doların artması bahane edilerek, iğneden ipliğe, yiyeceğe, içeceğe, yağa şekere süt ürünlerine, demirden otomobile, ulaşıma  …ilgili, ilgisiz tüm ürünlere fahiş zamlar yapıldı. 

Ayrıca bu ürünler stoklandığı için, piyasadan da çekildi, karaborsaya düştü ve fahiş fiyatlar en çok halkımızın, özellikle fakir fukaranın belini büktü. Feryatlar yükseldi. 

Buna karşılık Sayın Cumhurbaşkanı, bunlarla mücadele edeceklerini, yanlarına bırakılmayacağını mallarına el konulacağını, en ağır cezayı alacaklarını her gün dile getirmesine rağmen bunlarla ilgili somut bir gelişme ve haber olmadı. 

Anayasaya göre bu işlerle uğraşmak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye Bakanlığına, Belediyelere düşmektedir. 

 Bunlar anayasanın ve mevcut yasaların verdiği yetkiyi kullanarak, yetkililerini müfettişlerini, kolluk kuvvetlerini, zabıtalarını görevlendirip bunlarla ilgili henüz bir YASAL işlem başlatıldığı haberi duyulmadı. 

Hem yasal olarak suç hem de dinen günah olan bu eylemi yapanların, Müslim mi,  gayri Müslüm mü ,yerli mi, yabancı mı, kimler olduğu da bilinmiyor. 

Diyanet bu haftaki hutbesinde stokçuluğun, karaborsanın büyük günah olduğunu, hırsızlığı, stokçuluğu, karaborsacıyı görüp de sessiz kalanlar o suça, o günaha ortak olacaklarını söyledi. Ama buradan da bir ses çıkmadı. 

Her konuyu ivid ivid araştıran, halkın vicdanı, halkın avukatı basından, sosyal medyadan bunlarla ilgili bir araştırma ,bir ifşaat da göremedik. 

Bunlar bulunmadığı sürece, bu işler bitmez, kaos sürüp gider, olan da fakir halka olur.  

Halkın ekmeğiyle oynayan, milletin kanını emen, ekonomik kriz çıkaran bu stokçuluğu önlemek için bir maddelik bir yasa derhal çıkarılmalıdır. O da şu; 

Stokçuları doğru bildirenlere 50 Bin TL ödül verilecektir. Ve bu para stokçudan tahsil edilecektir. 

Terörün bitirilmesinde büyük katkısı olan bu yasanın, ekonomik terörü de bir haftada bitireceğini düşünüyorum. 

Taktir, Hükümetin ve Büyük Millet Meclisinindir. 

Şemsettin CERAN 

Eğitimci-Araştırmacı-YAZAR /ANKARA