COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 12 Ağustos Çarşamba gününden itibaren halı saha spor tesislerinin açılacağını bildirmişti.

SPOR 12.08.2020, 12:10 12.08.2020, 12:19
COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler
Sağlık Bakanlığı COVID-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi (Bilimsel Danışma Kurulu Çalışması)'nde COVID-19 Kapsamında Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Önlemler de yer almaktadır.

COVID-19 enfeksiyonunun ana bulaşma yolu virüsü taşıyan kişinin konuşma, öksürme ve hapşırması sırasında ortaya çıkan damlacıklardır. Damlacıklarla kirlenen yüzeylerle temas eden ellerin ağız, burun ya da gözlere dokunulması ile de hastalık bulaşabilir. Bu nedenle hem halı saha tesisi çalışanı hem de müşteri, COVID-19 kapsamında sağlığını korumak için aşağıdaki kurallara uymalıdır.

Halı 
saha tesislerinin girişine COVID-19 önlemleri ile ilgili afişler (el yıkama, maske kullanımı ve halı saha tesisleri içinde uyulması gereken kurallar) asılmalıdır. Halı saha tesislerinin girişinde ve içerde el antiseptiği bulundurulmalıdır.

Halı Saha Tesislerinde Alınması Gereken Genel Önlemler

» Halı saha tesislerindeki kişi sayısı 6 metrekareye bir kişi olacak şekilde 
sınırlandırılmalıdır. Tesis kapasite bilgisi tesis girişine asılmalıdır

» Halı saha tesislerinde çalışma koşulları nedeniyle müşterilerin birbiri ve 
çalışanlarla yakın teması söz konusudur. Spor aktivitesi damlacık çıkışı ve hızını artırmaktadır. Antrenman ve maç dışında sosyal mesafe en az 2 metre olarak uygulanmalıdır.

» Müşteriler randevu ile kabul edilmelidir. İçeride kalabalık oluşmasını 
engellemek için, dış kapıya içeriye girilmesini engelleyecek basit bir uyarıcı/engelleyici konulmalıdır. Kalabalık ve teması önlemek için giriş ve çıkışlar farklı kapılardan yapılacak şekilde tedbir alınmalıdır.

» Halı saha tesislerinin giriş kapısında ateş ölçümü yapılmalıdır. Ateş ölçen 
personel tıbbi maske ve yüz koruyucu kullanmalıdır. Ateşi 38 oC’den yüksek olanlar içeri alınmamalıdır. Ateş, öksürük, burun akıntısı, nefes darlığı belirtileri olan / gelişen, COVID-19 vakası veya temaslısı çalışanlar/müşteriler tıbbi maske takılarak COVID-19 yönünden değerlendirilmek üzere sağlık kurumuna yönlendirilmelidir.

» Maç ve Antrenman yapacaklar HES kodu ile giriş yapmalıdır. Her müşteri 
HES kodunu üretmeli, halı sahada görevli bir personel “Hayat Eve Sığar” mobil uygulaması üzerinden müşterinin HES kodunu sorgulayarak uygulamanın onay verdiği kişilere tesisler kullandırılmalıdır. Uygulamanın vaka veya temaslı bilgisi verdiği kişiler tesise alınmamalıdır. (Müşteriler randevu almadan önce aynı uygulama üzerinden kendi risk durumlarını görebilirler).

» Maçlara seyirci alınmamalıdır. 18 yaş altı çocuklar ile birlikte gelen veliler en az 2 metre sosyal mesafe kuralları uygulanarak tribünlere veya bekleme 
alanlarına alınmalıdır. Tribün ve bekleme alanlarında sosyal mesafeye uygun oturma işaretlemeleri yapılmalıdır. Tribün veya bekleme alanındaki herkes maske takmalıdır.

» Duş, soyunma odası ve sauna alanları kullanılmamalıdır. Oyuncular havlu 
gibi kişisel eşyalarını belirlenecek alanlarda sosyal mesafe kurallarına göre yerleştirmelidir. Zorunlu ihtiyaç olması halinde futbol kulüplerinin altyapı takımları soyunma odalarını antrenör gözetiminde sosyal mesafe kurallarına uyacak şekilde sıra ile kullanmalıdır.

» Spor yaralanması olması durumunda uygulanacak prosedürler önceden 
belirlenmeli, bu konuda personel ve müşteri bilgilendirilmelidir. Spor yaralanması durumunda, yaralının etrafında oluşması muhtemel kalabalık ve yakın temas engellenmelidir.

» Müşterilerin giriş/çıkış saatleri kaydedilmeli ve en az 14 gün kayıtlar 
saklanmalıdır.

» Halı saha tesislerinin giriş ve çıkışına pedallı ve kapaklı çöp kutusu konulmalı 
ve düzenli olarak boşaltılmalıdır.

» Halı saha tesisleri üyeleri ile sözleşmelerine COVID-19 politikaları ve 
rezervasyon prosedürleri ile ilgili açıklama eklemelidir.

» Kronik hastalığı ve yaş nedeni ile risk grubunda yer alanların halı sahalara 
gitmemeleri önerilir.

» Halı saha tesislerine maskesiz müşteri/ çalışan alınmamalıdır. Halı sahada 
Antrenman ve maç haricinde maske takmaya devam etmelidirler. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

» Antrenman ve maç sırasında nefes almayı zorlaştırabileceği için maske 
takılmayabilir.

» Kafe tarzı yeme içme bölümleri T.C. Sağlık Bakanlığının Restoran, Lokanta, 
Kafe çalışma rehberine göre hizmet verebilir.

» Halı saha tesislerine misafir alınmamalıdır.

» Antrenman/maç aralarındaki dinlenme molaları dışında halı saha 
tesislerinde müşterilerin beklemesine izin verilmemelidir.

» Halı saha tesislerinde su ve sabuna erişim kolay olmalı ve burada tek 
kullanımlık kâğıt havlular bulunması sağlanmalıdır.

» İçeride ortak kullanım amacıyla gazete, dergi vb. bulundurulmamalıdır. 

» Müşterilerden tercihen temassız olmak üzere nakit olmayan ödeme 
yapmaları teşvik edilmelidir. Ödeme terminallerinde dokunulan yüzeyler %70’lik alkol ile temizlenmelidir.

» Halı saha tesisi içinde bulunan ofislerde T.C. Sağlık Bakanlığının “Ofis ve 
Büro Sisteminde Faaliyet Gösteren Tüm İşletmelerde Alınması Gereken Önlemler” rehberine uygun çalışılmalıdır.

Müşterilere Yönelik Önlemler

» Müşteriler randevu ile gitmeli ve randevu saatine uymalıdır.

» Tesis içinde her alanda diğer kişilerle 2 metre mesafeye uyulmalıdır.

» İçeriye girmeden görünür bir yere asılmış olan içeride uyulması beklenen 
kuralları açıklayan bilgilendirme okunmalı ve belirtilen kurallara uyulmalıdır.

» Halı sahaya giderken kişisel havlu götürülmelidir. Havluların işletme 
tarafından karşılanması halinde poşetli veya görevli personel tarafından verilmesi gerekmektedir.

» Diğer müşteriler ve çalışanlar ile aradaki sosyal mesafe korunmalıdır.

» Halı sahaya girmeden önce maske takılmalıdır. Bu tip yerler ve genel olarak 
toplum içinde bez maske takılması yeterlidir. Bunu yaparken bez maske kullanımı kurallarına uyulmalıdır. N95/FFP2 maskeler kullanılmamalıdır.

» Halı sahaya girdikten sonra eller yıkanmalı ya da el antiseptiği kullanılmalıdır

» Halı saha içinde mecbur olmadıkça yüzeylere dokunulmamalıdır. Sık 
dokunulması mümkün olan yüzeylerin farkında olunmalı ve buralara dokunulduğunda el antiseptiği kullanılmalıdır.

» Spor sırasında eller yüze değdirilmemelidir. Kişisel havlu kullanılmalıdır.

» Maç sırasında ve sonrasında kucaklaşma/ sarılma vb. yakın temasta 
bulunulmamalıdır.

Personele Yönelik Önlemler

» Çalışan personelin COVID-19’un bulaşma yolları ve korunma önlemleri 
hususunda bilgilenmesi sağlanmalıdır.

» Çalışan personelin tümü kuralına uygun tıbbi maske takmalı, maske 
nemlendikçe ya da kirlendikçe değiştirilmeli, değiştirilmesi öncesinde ve sonrasında el antiseptiği kullanılmalıdır. Çalışan personelin el hijyenine dikkat etmesi sağlanmalıdır. El hijyenini sağlamak için, eller en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkanmalı, su ve sabunun olmadığı durumlarda alkol bazlı el antiseptiği kullanılmalıdır. Antiseptik içeren sabun kullanmaya gerek yoktur, normal sabun yeterlidir.

» Çalışan personel, dinlenme odalarında en az 1 metrelik sosyal mesafeyi 
korumalı ve maske takmayı sürdürmelidir.

Halı Sahaların Temizlenmesi, Dezenfeksiyonu ve Havalandırılması

» Halı saha tesislerinde her gün düzenli olarak temizlik yapılmalıdır. Sık 
kullanılan alan ve malzemeler daha sık temizlenmelidir.

» Yer ve yüzeylerin temizliğinde nemli silme-paspaslama tercih edilmelidir. 
Toz çıkaran fırça ile süpürme işlemlerinden kaçınılmalıdır.

» Halı sahaların temizliğinde özellikle sık dokunulan yüzeylerin (kapı kolları, 
telefon ahizeleri, masa yüzeyleri, el ve vücudun sık değdiği bölümleri gibi) temizliğine dikkat edilmelidir. Bu amaçla, su ve deterjanla temizlik sonrası dezenfeksiyon için 1/100 sulandırılmış (5 litre suya yarım küçük çay bardağı) çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılabilir. Klor bileşikleri yüzeylerde korozyon oluşturabilir. Dayanıklı yüzeyler için kullanılması önerilen bir dezenfektandır. Tuvalet dezenfeksiyonu için 1/10 sulandırılmış çamaşır suyu (Sodyum hipoklorit Cas No: 7681-52-9) kullanılmalıdır.

» Futbol topları her maç bitiminde %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon 
sağlanmalıdır.

» Klor bileşiklerinin uygun olmadığı yazar kasa, bilgisayar klavyeleri, telefon ve 
diğer cihaz yüzeyleri %70’lik alkolle silinerek dezenfeksiyon sağlanmalıdır.

» T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış yüzey dezenfektanları 
kullanılabilir.

» Temizlik bezleri kullanım alanına göre ayrılmalı ve her kullanım sonrası 
uygun şekilde temizlenmelidir. Yıkanabilen, tekrar kullanılan temizlik malzemelerinin en az 60 oC’de yıkanması önerilir.

» Tuvaletlere el yıkama ve maske kullanımı ile ilgili afişler asılmalıdır.

» Hepafilitreli hava akımı ile çalışan el kurutma cihazları dışında el kurutma 
cihazları kullanılmamalıdır.

» Tuvaletlerde sıvı sabun bulundurulmalı ve devamlılığı sağlanmalıdır. 
Antiseptik içeren sabuna gerek yoktur.

» Tuvaletlerdeki su ve sabunlar mümkünse fotoselli olmalıdır. 

» Soyunma kabinlerinin kullanılması durumunda temizliği her müşteri 
kullanımından sonra tekrar yapılmalıdır.

» Temizlik yapan personelin tıbbi maske ve eldiven kullanması sağlanmalıdır. 
Temizlik sonrasında personel maske ve eldivenlerini çıkarıp çöp kutusuna atmalı, ellerini en az 20 saniye boyunca su ve sabunla yıkamalıdır.

» Vantilatörler çalıştırılmamalıdır. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan 
“Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi”nde yer alan “COVID-19 Kapsamında Klima/İklimlendirme Sistemlerinde Alınacak Önlemler”e uygun hareket edilmelidir.

» Halı sahaların kapalı bölümleri sık sık havalandırılmalıdır.
Yorumlar (0)
16
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 34 72
2. Fenerbahçe 34 69
3. Galatasaray 33 65
4. Trabzonspor 34 59
5. Hatayspor 34 53
6. Alanyaspor 34 52
7. Gaziantep FK 33 51
8. Sivasspor 34 51
9. Karagümrük 34 50
10. Göztepe 35 47
11. Rizespor 34 42
12. Antalyaspor 35 42
13. Konyaspor 34 41
14. Malatyaspor 33 37
15. Ankaragücü 33 37
16. Kasımpaşa 34 37
17. Kayserispor 34 35
18. Başakşehir 33 33
19. Gençlerbirliği 34 32
20. Erzurumspor 34 31
21. Denizlispor 33 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 31 63
2. Adana Demirspor 31 61
3. Samsunspor 31 61
4. Altay 31 57
5. İstanbulspor 31 57
6. Altınordu 31 53
7. Ankara Keçiörengücü 31 49
8. Ümraniye 31 47
9. Tuzlaspor 31 47
10. Bursaspor 31 43
11. Bandırmaspor 31 39
12. Boluspor 31 38
13. Balıkesirspor 31 35
14. Adanaspor 31 34
15. Menemenspor 31 31
16. Akhisar Bld.Spor 31 26
17. Ankaraspor 31 23
18. Eskişehirspor 31 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 32 66
3. Leicester City 31 56
4. Chelsea 32 55
5. West Ham 32 55
6. Liverpool 32 53
7. Tottenham 32 50
8. Everton 31 49
9. Arsenal 32 46
10. Leeds United 32 46
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 32 41
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Newcastle 32 35
16. Brighton 32 34
17. Burnley 32 33
18. Fulham 33 27
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 32 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 31 70
2. Real Madrid 31 67
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 31 64
5. Villarreal 31 49
6. Real Betis 31 48
7. Real Sociedad 31 47
8. Granada 30 39
9. Levante 31 38
10. Celta de Vigo 31 38
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Osasuna 31 37
13. Cádiz 31 36
14. Valencia 31 35
15. Getafe 31 31
16. Deportivo Alaves 31 27
17. Huesca 31 27
18. Real Valladolid 30 27
19. Elche 31 26
20. Eibar 31 23