Kamuajans.com – Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, sözleşmeli personelin sorunlarına kalıcı çözüm beklediklerini söyledi. Ak Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan’ın katıldığı bir televizyon programında süresiz sözleşmeli personelin yaşadığı sorunların çözümü için Maliye Bakanlığı nezdinde bir çalışma yürütüldüğünü açıklaması üzerine bir değerlendirme yapan Anadolu Sağlık Sen Genel Başkanı Necip Taşkın, Sayın Özkan’ın televizyon programında yaptığı açıklamanın kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışanları umutlandırdığını ve kısa zamanda bu açıklamanın hayata geçirilmesini beklediklerini söyledi.

Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’a Dair Kanun’un yeniden düzenlenmesi gerektiğini belirten Necip Taşkın, sadece süresiz sözleşmeli personelin sorunlarını değil tüm sözleşmeli çalışanlarının sorunlarına çözüm beklediklerini söyledi. Sözleşme sürelerinin mali yıl ile sınırlı tutulması ve sözleşmelerinde belirtilen görev dışında başka bir işte çalıştırılamaz hükümleri başta olmak üzere sözleşmeli çalışanların ciddi sorunlar yaşadığına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Kamu kurumlarında sözleşmeli olarak çalışan personelin özlük haklarında da farklılık bulunuyor. Çalışma süresi de sıkıntılı. Ayrıca iş güvenceleri yok. Herhangi bir nedenle işten çıkarılma korkusuyla yaşamak çalışanların moral ve motivasyonunu bozar, psikolojik olarak yıpratır. Sözleşmeli personelin ekonomik durumları, işi gereği yaşadığı şehirden ve ailesinden ayrı kalarak aile bütünlüğünün bozulması, sendikal tercihleri nedeniyle baskıya maruz kalmaları ciddi sorunlardır. Özellikle sendikal tercihleri nedeniyle çeşitli baskılara, sürgün ve soruşturmalara maruz kalarak mobbing yaşamaları ve/veya bunun korkusuyla işe gidip gelmeleri de ciddi sıkıntılardır. Demokrasinin işlerliğini baltalayan antidemokratik bu uygulamalar için önlem alınmalıdır. Bugün, sözleşmeli çalışan personelin yoksulluk sınırının altında kalarak zorunlu harcamalarını çok zor temin edebilmeleri başlı başına problemdir.

Bakan Bilgin'den 4B Sözleşmeliye Kadro Açıklaması Bakan Bilgin'den 4B Sözleşmeliye Kadro Açıklaması

Sözünü ettiğimiz bu konular birlikte değerlendirildiğinde sözleşmeli personelin özlük, mali, ekonomik, sosyal, kültürel ve mesleki sorunlarının çözümü noktasında ciddi bir düzenleme yapılması gerektiği aşikârdır. Bu sorunların tamamının giderilmesi için yasal düzenleme yapılmadığı müddetçe açıklamayı kim yaparsa yapsın “popolist söylem” olarak bakarız! Umut ediyoruz ki Sayın Milletvekilinin yaptığı açıklama, sözünü ettiğimiz şekildeki bir çalışma ile sonuçlanarak sorunlar çözülmüş olsun. Ancak sendika olarak tüm bu sorunların çözümünü sözleşmeli çalışanların kadroya geçirilmesinde görüyoruz. ”