Diyanet Hak ve Adalet Sen Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Çekin, 4-B statü de çalışan sözleşmeli personelin özlük ve mali hakları açısından yaşadığı haksızlığın bir an önce giderilerek yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretlilerin kaybı telafi edilecek Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ücretlilerin kaybı telafi edilecek
Sözleşmeli personelin tayin hakkının kadrolular gibi olması, kadrolu personel gibi görevde yükselmesinin sağlanması, eşit işe eşit ücret verilmesi konularında vb. özlük ve mali hakların günün çalışma koşulları, sosyal ve ekonomik koşulları dikkate alınarak gözden geçirilmesi gerektiğini belirten Diyanet Hak ve Adalet Sen Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Çekin, “Sözleşmeli personelin çalışma koşulları kadroluların ki gibi değil. Sözleşmeli personel, günümüzün sosyal ve ekonomik koşulları altında gelecek korkusuyla baskı altında yaşamamalıdır. Görevini yaparken hiçbir tereddüt ve korku yaşamamalı; hizmete gerek kalmadığı, sözleşme süresinin dolması nedeniyle işten çıkarılacağı vb. nedenlerle sözleşmesinin feshedilmesi veya yenilenmemesi korkusu taşımamalıdır. Ayrıca 6245 Sayılı Harcırah Kanunu çerçevesinde geçici görev yolluğu dışında harcırah da ödenmelidir.
 
Sözleşmeli personel de kadrolular gibi kurumlar arası yer değişikliği yapabilmelidir. Aynı zamanda kurum içi yer değişikliği de gerçekleştirilebilmelidir. Şehit eşi, aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması halinde de kurum içinde uygun bir yere yer değişikliği yapılabilmelidir.
 
Diyanet İşleri Başkanlığında 2018 yılından önce sözleşmeli olarak işe başlayanlar ile 2018 yılından sonra sözleşmeli statü de çalışmaya başlayan personeller arasında çifte standart uygulanıyor: 2018 yılından önce sözleşmeli işe başlayanlar 3+1 formülünün dışında tutularak kadro alamamışlardır. 2018 yılından sonra işe başlayanlar ise kadroya geçmelerine rağmen becayiş hakkı tanınmadığından mağdur olmuşlardır. 
 
Bilindiği gibi sözleşmeli personelin kadroya geçici için gerekli olan hizmet şartı 3+1’e indirildi. Ancak “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun”un kadroya geçiş için 3+1 şartı yalnız Milli Eğitim Bakanlığında geriye dönük uygulanıyor. Diyanet İşleri Başkanlığında ise 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra sözleşmeli çalışmaya başlayanlar kadroya geçebiliyor. Bu açıkça çifte standarttır. Diyanet’te de kanunun geriye dönük uygulanması gerektiğini düşünüyoruz. 
 

Diyanet Hak ve Adalet Sen olarak, Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan 4-B’li sözleşmeli personelin özlük ve mali hakları açısından yaşadığı haksızlığın giderilmesini ve sözleşmeli personelin tamamının kadroya alınmalarını istiyoruz.” dedi.