Teklif ile, kamu kurum ve kuruluşlarında ilgili mevzuat uyarınca vizelenmiş veya ihdas edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarında çalışmakta olan personelin memur kadrolarına kurumlarınca atanmaları amaçlanmaktadır.

14/07/1965 tarih ve 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca kamu kurum ve kuruluşlarında 480 bin kişi ''sözleşmeli personel'', diğer bir deyişle mali yılla sınırlı olarak sözleşme ile çalıştırılmasına karar verilen, işçi sayılmayan fakat kamu hizmeti gören ''kamu çalışanı'' bulunmaktadır. Oysa ki söz konusu personelin yaptıkları işin niteliği, yükü ve sorumlulukları itibariyle söz konusu kamu çalışanlarının, aynı Kanun'un 4. maddesinin (A) fıkrasında tanımlanan ''memur''lardan hiçbir farkı bulunmamaktadır. Bu durum, aynı kurum içerisinde aynı görevi yapan ve aynı eğitimleri almış personeller arasında adaletsizlikler, işyerinde çalışma huzuru ve şevki konusunda olumsuz sonuçlar doğurabilmektedir. Dolayısıyla, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun (4/B) maddesine tabi personel ile (4/A) personel arasında 4/B'li personel aleyhine bir çok açıdan farklılıklar bulunmaktadır. Örneğin;

* Kadrolu memur (4/A) görevde yükselme sınavına girebilirken, sözleşmeli personel (4/B) bu sınava girememekte,

* Kadrolu memurun (4/A) eşi özel sektörde olsa dahi eş durumu mazereti ile ayin hakkı varken, sözleşmeli personelin (4/B) bu haktan faydalanabilmesi için eşlerden ikisinin de sözleşmeli personel olması ve bakanlıklara bağlı kurumlarda olması gerekmekte,

* Kadrolu memurun (4/A) kullanılmayan yıllık izni bir sonraki yıla aktarılabilirken, (4/B) sözleşmeli personelin izinleri bir sonraki yıla aktarılamamakta, 

* Kadrolu memur (4/A) yurtdışı eğitimlerine gidebilirken sözleşmeli personel (4/B) gidememekte, 

* Kadrolu memura (4/A) tayinlerde harcırah verilirken, sözleşmeli personele (4/B) verilmemekte,

* Sözleşmeli personel (4/B) çalıştığı süre boyunca kademe/derece ilerlemesi alamamakta,

* Sözleşmeli personelin (4/B) çalıştığı sürede yeşil pasaport hakkı bulunmamakta, 

* Sözleşmeli personel (4/B) çalışma hayatı boyunca kadroya girememekte, 

* Sözleşmeli personelin (4/B) fazla mesailerinde prim kesintisi yapılmakta,

* Sözleşmeli personel (4/B) her yıl sözleşme imzalamakta,

* Kadrolu memur (4/A) kurumlar arası geçiş yapabilirken, sözleşmeli personelin (4/B) memur sağlık özrü, eş mazereti, can güvenliği gibi mazeretleri olsa bile kurumlar arası geçiş yapamamaktadır.

KANUN TEKLİFİ