Hava Durumu

KİT'lerdeki Sözleşmeli Pozisyonlara Sınavsız Atanabilir Miyim?

Kamuajans.Com – Bugünkü yazımızda okuyucularımızdan gelen soruları cevaplamaya çalışacağız. Bu soruların birçok okuyucunun sorununa çözüm getireceğini ümit ediyoruz.

Haber Giriş Tarihi: 02.11.2021 19:46
Haber Güncellenme Tarihi: 02.11.2021 21:46
https://www.kamuajans.com/
KİT'lerdeki Sözleşmeli Pozisyonlara Sınavsız Atanabilir Miyim?
Üniversite de 50/d kadrosuyla görevlendirilmiş bir araştırma görevlisiyim. 2018 Şubat ayında 5. yılımı dolduracağım. KİT listesinde bulunan kurumlara istifa edip geçmem mümkün müdür?

Devlet Personel Başkanlığının vermiş olduğu son görüşler ışığında Üniversitelerde 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlisi olarak görev yapanların 657 sayılı Kanunun 74 üncü maddesi kapsamında iki yıl şartı olmadan naklen memur kadrolarına atanması mümkündür.

399 sayılı KHK kapsamında II sayılı cetvele tabi sözleşmeli personel kamu kurumlarının memur kadrolarına naklen atanamamaktadır. Ancak, kamu kurumlarının memur statüsündeki personeli istifa ederek 399 sayılı KHK kapsamındaki sözleşmeli personel pozisyonlarına atanabilmektedir. Sonuç olarak, 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi gereğince araştırma görevlisi olarak görev yapan personel istifa ederek gerekli açıktan atama prosedürü çerçevesinde sözleşmeli personel olarak KİT'lerdeki durumuna uygun pozisyonlara atanabilir.

* Emeklilikte makam tazminatı almam gerekmez mi?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Haziran 2012 - Mayıs 2016 arası 3 yıl 11 ay asaleten daire başkanı olarak çalıştım. Mayıs 2016'dan itibaren 26 Temmuz 2017'ye kadar mühendis olarak çalıştım ve emekli oldum. Daire başkanı olarak emekli olmayı beklerken mühendis (3600 yan ödeme katsayısı) üzerinden emekli edildim. Herhangi bir makam ve görev tazminatı ödenmiyor. Emekli sandığına itiraz ettim. Herhangi bir dönüş olmadı. Şifahi yapılan görüşmede olumsuz değerlendirildiğini öğrendim. Konuya bir açıklık getirebilir misiniz? D.B.

Yukarıda yer verilen sorudaki bilgiler ışığında soruyu cevaplamaya çalışacağız. 5216 sayılı Kanunun 22'nci maddesinde; "Genel sekreter, belediye başkanının teklifi üzerine İçişleri Bakanı tarafından atanır. Genel sekreter kadrosuna atananlar, genel idare hizmeti sınıfına dahil bakanlık genel müdürleri, genel sekreter yardımcısı kadrosuna atananlar bakanlık müstakil daire başkanları, 1. hukuk müşaviri ve daire başkanlığı kadrosuna atananlar ise bakanlık daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge, makam, görev ve temsil tazminatları ile 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152'nci maddesi uyarınca ödenen zam ve tazminatlardan aynen yararlanırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre;

1. Büyükşehir belediyelerinde daire başkanı olarak görevli olan devlet memurlarına, 5216 sayılı Kanunun yayımı tarihinden sonra 657 sayılı Kanuna ekli IV sayılı Makam tazminatı cetveli hükümleri uyarınca makam tazminatı verilmesi gerekmektedir.

2. Makam tazminatından emeklilikte faydalanmak için makam tazminatı almaya müstehak olduktan sonra bu görevlerde iki yıl çalışma şartı gerekmektedir.

3. Birden fazla makam tazminatını gerektiren görevlerde bulunanlar için fazla olan makam tazminatı esas alınarak emeklilikte makam tazminatı bağlanır.

4. Vermiş olduğunuz bilgilere göre emeklilikte tarafınıza makam tazminatı ödenmesi gerekmektedir. Normal şartlar altında SGK'nın size olumsuz cevap vermemesi gerekmektedir. Bu nedenle 5216 sayılı Kanun gereğince dilekçenizi yenilemenizi öneririz.

* Maaşımın arttırılması gerekirken düşürülmesi doğru mu?

Bir kamu kurumunda daire başkanı olarak yaklaşık 5 yıl görev yaptıktan sonra müfettişliğe atandım. Atama kararında dayanak olarak 375 sayılı KHK Ek 18. maddesi de yer almaktadır.

Söz konusu KHK maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde tarafıma eski görevime ait maaş ödenmeye başlandı. Ancak burada ilginç bir durum ortaya çıktı. Şöyle ki; eski görevime ait ücret ve tazminat göstergesi (666 sayılı KHK gereğince) yeni atandığım görevin göstergelerinden düşük kalmaktadır. Dolayısıyla yeni görevimde -az da olsa- daha fazla maaş almam gerekirken, söz konusu hükmün uygulanması sonucu daha düşük maaş almaktayım. Bu konudaki görüşünüzü açıklayabilir misiniz? K. K.

375 sayılı KHK'nin ek 18 inci maddesinde; "Birinci fıkra hükmü kapsamında atananlardan birinci fıkra kapsamında yer alan yönetici kadro veya pozisyonlarında kesintisiz olarak en az iki yıl fiilen görev yapmış olanların mali hakları, atandıkları söz konusu kadro veya pozisyonlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç, önceki görevine ait ödeme unsurları esas alınarak verilmeye devam edilir" hükmüne yer verilmiştir.

Hangi kamu kurumunda görev yaptığınızı sorunuzda belirtmediğiniz için cevabı genel olarak vereceğiz. Öncelikle mevcut şartlarda müfettiş kadrosunda görev yapanların daire başkanlarından daha fazla maaş alması mümkün değildir. Örnekle açıklamak gerekirse 1/1 de görev yapan 18 yıllık evli ve çocuksuz bir Müfettiş Ocak ayında 6.801 TL net ücret alırken aynı şartlardaki bir daire başkanı 7.557 TL net maaş almaktadır. Buna göre durumunuzda bir yanlışlık olduğunu düşünüyoruz. Bordro bilgilerinizi ve daha detaylı bilgileri göndermeniz halinde konuyu daha net açıklayabiliriz. Yani normal şartlar altında maaşınızın düşmemesi gerekirdi.

* Sınavsız olarak hakim veya savcı olarak atanabilir miyim?

Yetiştirme yurdunda kaldığımdan dolayı 2828 Sayılı Kanun kapsamında devlet tarafından işe yerleştirilmiş bulunmaktayım ve halen devlet memuruyum. Memuriyetim esnasında hukuk fakültesinden mezun oldum. 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanunun 25. maddesi ile 2828 sayılı Kanuna geçici 16'ncı madde eklenmiştir. 2828 Sayılı Kanununun ek 1. maddesi ile 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname çerçevesinde hakim ve savcı adaylığı kadrolarına atanmam kanunen mümkün müdür?

2828 sayılı Kanunun geçici 16'ncı maddesinde; "Bu Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamında ataması yapılan ve fiilen görevde bulunanlar kurumların kadroları ve ihtiyaçları göz önünde bulundurularak bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih ve öğrenim durumları itibarıyla ihraz ettikleri unvanlara atanırlar" hükmüne yer verilmiştir.

Bu hükme göre, öğrenim durumu itibarıyla ihraz edilen kadrolar mühendislik, mimarlık, veteriner hekimlik gibi kadrolardır. Hukuk fakültesini bitirmek tek başına herhangi bir unvan ihrazını gerektirmez. Dolayısıyla bu hükme göre sınavsız olarak hakim veya savcı adayı olarak atanmanız mümkün değildir.

Ahmet Ünlü

Yeni Şafak 

Bunlar da ilginizi çekebilir

En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.