MEB Personel Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan yazıda "Bakanlığımıza bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 652 sayılı Kanun HükmündeKararnamenin Ek 4 üncü maddesi doğrultusunda, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncümaddesinin (B) fıkrası kapsamında 14.961 (on dört bin dokuz yüz altmış bir) sözleşmeli öğretmenataması gerçekleştirilecektir.

Başvuru ve atama işlemleri ekli duyuruda belirtilen açıklamalar çerçevesinde, duyuruya eklitakvimde belirtilen süre içerisinde yapılacaktır.Bilgilerini ve başvuru sürecinde herhangi bir aksaklığa meydan vermeyecek şekilde valiliğinizcegerekli tedbirlerin alınması hususunda gereğini arz ve rica ederim." ifadeleri kullanıldı.

Millî Eğitim Bakanlığı tarafından başvuru ve atama işlemleri ile ilgili olarak alınan yeni kararlar ve gerekli görülen değişikliklereilişkin bilgiler, http://personel.meb.gov.tr adresinden yayımlanacak.