Kamuajans.com – Yeni Şafak Gazetesi yazarı Ahmet Ünlü bugünkü yazısında; sözleşmeli öğretmenlerin sağlık ve eş özrü durumu nedeniyle naklinin mümkün olup olmadığı konusunu yazmış.

3+1 Süreli Sözleşmeli Sağlıkçılar, Öğretmenler ve Diyanet Görevlileri Kadro Alacak mı? 3+1 Süreli Sözleşmeli Sağlıkçılar, Öğretmenler ve Diyanet Görevlileri Kadro Alacak mı?

Ahmet Ünlü'nün yazısı;

Sözleşmeli öğretmenlerin sağlık ve eş durumu özrü nedeniyle nakli mümkün müdür?

Sözleşmeli öğretmenim ve anneme hastane tarafından "başkasının güç ve yardımı olmadan yaşamını devam ettiremez" sağlık kurul raporu verildi. Bu sağlık kurulu raporuyla annemin bulunduğu ile tayin talebinde bulunabilir miyim? Olumsuz bir cevapta idare mahkemesince hakkımı arayabilir miyim?

Kadrolu öğretmenlerin atandıkları yerlerde uzun süre istihdamında yaşanan zorluklar MEB'i yeni arayışlara sevk etmiş ve 652 sayılı Kanun'da düzenlemeyi zaruri hale getirmiştir.

652 sayılı KHK'nin ek 4'üncü maddesinde; ".Bu madde uyarınca atanan sözleşmeli öğretmenler üç yıl süreyle başka bir yere atanamaz. Aile birliği mazeretine bağlı yer değiştirmelerde bu madde uyarınca istihdam edilen öğretmenin eşi bu öğretmene tabidir. Sözleşmeli öğretmenler, aday öğretmenler için öngörülen adaylık sürecine tabi tutulur. Sözleşmeli öğretmenlerden sözleşme gereği üç yıllık çalışma süresini tamamlayanlar talepleri halinde bulundukları yerde öğretmen kadrolarına atanır. Öğretmen kadrolarına atananlar, aynı yerde en az bir yıl daha görev yapar, bunlar hakkında adaylık hükümleri uygulanmaz" hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere madde metnine göre sözleşmeli öğretmenler için mazerete dayalı naklen atamaya yer verilmemiştir. Ancak, MEB inisiyatif alarak kanundaki açık hükme rağmen zaman zaman sağlık özrü nedeniyle sözleşmeli öğretmenlerin nakline ilişkin duyuru yayınlamaktadır. Bu duyurularda sağlık özrünün kapsamı ve şartları belirtilmektedir.

Buna göre, MEB tarafından sağlık mazeretine bağlı yer değişikliği başvuruları sözleşmeli öğretmenlerin kendisi, eşi, çocukları ile anne veya babasının sağlık mazeretine bağlı olarak gerçekleştirilecek olup sayılanlar dışındaki diğer aile bireylerinin sağlık mazeretine bağlı olarak yer değiştirme başvuruları kabul edilmemektedir.

Yine sözleşmeli öğretmenlerin yukarıda sayılanlardan herhangi birisinin tedavi gerektiren bir rahatsızlığı olduğunu son altı ay içerisinde alacakları sağlık kurulu raporuyla ve bu hastalığın tedavisinin görev yaptıkları ildeki devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığını yine görev yaptıkları ilin il sağlık müdürlüğünden alacakları yazı (Güncel tarihli) ile belgelendirmeleri gerekmektedir.

Ancak sağlık kurulu raporunda hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair açıklamanın bulunması halinde başvuru sahiplerinden bu belge ayrıca istenmemektedir.

Ayrıca, sağlık kurulu raporundaki altı aylık sürenin hesabında başvuru tarihi esas alınmakta ve hastalığın tedavisinin devlet ve üniversite hastanelerinde mümkün olmadığına dair il sağlık müdürlüğünden alınan belgedeki hastalığa ilişkin ifadeler, sağlık kurulu raporunda belirtilen hastalıkla ilgili olmalıdır.

Dolayısıyla annenizin sağlık sorunu nedeniyle naklen atanabilmeniz için sizin görev yaptığınız ilde annenizin tedavi edilemeyeceğine ilişkin il sağlık müdürlüğünden resmi yazı almanız gerekmektedir. Aksi takdirde sağlık özründen naklen atanmanız mümkün değildir. Kanundaki açık hükme rağmen idarenizin yargı kararı ile zorlanmasının mümkün olamayacağını düşünüyoruz.

Kamu görevlileri kendini tanıtmayanlara bilgi vermek zorunda mıdır?

MEB'de görev yapan kamu personeliyim. Telefonla kendilerini tanıtmadan bilgi isteyen insanlar oluyor bilgi vermek zorunda mıyım? Yanlış anlaşılmak istemem inanın, iş yapmak vs zoruma gitmiyor. Öyle terbiyesiz konuşanlar oluyor ki hakarete bile uğradığım oldu. Artık kaldıramıyorum, kimseyi incitmiyor ve elimden geldiğince yardımcı oluyorum. Ne yapmam gerektiği hususunda bilgi verebilir misiniz?

Devlet memurlarının hangi fiillerinin disiplin cezası oluşturduğu 657 sayılı Kanun'un 125'inci maddesinde belirtilmiştir. Bu maddede yer almayan bir fiilden dolayı hiçbir memura disiplin cezası verilemez. Dolayısıyla kendisini tanıtmayan bir kişinin sıfatı ve unvanı ne olursa olsun bunlara bilgi vermek zorunda olmadığınızı ifade etmek isteriz.

Maalesef kamu kurumları görev tanımlarını hala yapmamıştır. Dolayısıyla da memurlar görev tanımları belirlenmediği için birçok konuda sıkıntı yaşayabilmektedir. Bu nedenle görev esnasında yaşadığınız sıkıntıları bir rapor haline getirerek amirlerinize iletmenizi öneririz.

Diğer yandan, sıfatı ne olursa olsun hiçbir kişi kamu görevlisine hakaret edemez. Etmesi halinde de yaptırıma maruz kalır. Öncelikle size hakaret eden kişinin kimliğinin tespiti ve hakkında gerekli işlemlerin yapılmasını isteyen bir dilekçeyi amirlerinize iletmenizi öneririz. Amirlerinizin size hakaret eden kişiler hakkında adli ve idari süreç başlatmak zorunda olduğunu ifade etmek isteriz.

Amirler disiplin suçu işleyen memurlara hakaret edebilir mi?

Bazı amirler maiyetinde görev yapan memurların işledikleri disiplin suçu nedeniyle kendilerinde hakaret etme hakkı görmektedirler. Hiçbir amirin hiçbir memura hakaret etme hakkı ve yetkisi yoktur. Yani amirlerin disiplin suçu işleyen memurların suçlarını affetme karşılığında onlara hakaret etme hakkı yoktur. Ne suçu görmezden gelerek affetme hakkı vardır ne de hakaret etme hakkı. Amire düşen mevzuatın çizdiği çerçevede gereğini yapmaktır.

Ancak, uygulamada suçlu veya suçsuz birçok memur, amirlerinin hışmına uğramaktadır. Karşılık verilmesi halinde ise memura adeta hayat hakkı tanınmamaktadır. Adeta pusuya yatmışçasına hata arayan bir amirle çalışmanın zorluğunu hatırlatmaya gerek olmadığını düşünüyoruz. Amirlerin o kadar çok takdir hakkı vardır ki bunu bilen birçok memur adeta birçok olumsuzluğu sineye çekmektedir.

Tekrar matematikçi kadrosuna nasıl atanabilirim?

Bir kurumda matematikçi iken başka bir kuruma kendi isteğim ile naklen atandım. Bu kurumda boş matematikçi kadrosu olmadığını belirtip beni teknisyen olarak kadroya aldılar. Her ay maaşım ek ödemeden dolayı eksik ödeniyor. Daha da önemlisi unvanımı kaybetmiş durumdayım. Böyle bir durum olabilir mi? Nasıl bir yol izlemeliyim?

Anlaşıldığı kadarıyla kendi isteğinizle matematikçi unvanını bırakarak kurumlar arası nakille teknisyen kadrosuna atanmışsınız. Atandığınız kurumda matematikçi kadrosu yoksa matematikçi olarak atanmanız mümkün değildir. Eğer atandığınız kurumda matematikçi unvanlı kadroya ihtiyaç varsa iptal-ihdas yoluyla yapılacak kadro değişikliği sonrasında matematikçi kadrosuna şartları taşımanız kaydıyla sınavsız olarak atanmanız mümkündür. Ancak, bu konularda kurumunuzu zorlamanız hukuken mümkün değildir. Yani konu tamamen kurumunuzun takdirindedir.

Yeni Şafak