Kamuajans.com - Milli Eğitim Bakanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü tarafından Sözleşmeli Öğretmenler konulu 68898891-903.02.01-E.5674975 sayılı 24 Nisan 2017 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıkmıştır" Milli Eğitim Bakanı Özer: "Cumhuriyet tarihinde ilk kez okullaşma oranı yüzde 95’in üzerine çıkmıştır"
T.C.
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü

Sayı: 68898891-903.02.01-E.5674975
Konu: Sözleşmeli Öğretmenler

24.04.2017

SİİRT VALİLİĞİNE
(İl Milli Eğitim Müdürlüğü)

İlgi: a) Siirt Valiliği İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 02.11.2016 tarihli ve 46264178/903.02/12291448 sayılı yazısı.

İlinize bağlı eğitim kurumlarına görev yapan bayan sözleşmeli öğretmenlerin barınma ve diğer sebeplerden dolayı görev yerlerinin değiştirilip değiştirilemeyeceğine ilişkin ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

İlgi yazı ve eklerinin incelenmesi neticesinde bayan sözleşmeli öğretmenlerin barınma, güvenlik ve diğer sebeplerden dolayı Valiliğinizce il içinde görev yerlerinin değiştirilmesinde herhangi bir sakınca olmayacağı mütalaa edilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
 
Bekir ERDOĞAN
Bakan a.
Daire Başkanı V.