Milli Eğitim Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 43942091-45.03-E.25581999 sayılı Sözleşmeli Personel Sürekli Görev Yolluğu konulu 23 Aralık 2019 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Başkan Mehmet Fatih Leblebici imzalı resmi yazıda ''Bilindiği üzere, 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10'uncu maddesinde yurt içinde görev yapmakta iken başka bir memuriyet mahalline sürekli bir göreve naklen atanan memur ve hizmetlilere yeni görev yerlerine kadar sürekli görev yolluğu olarak yol masrafı, yevmiye, aile masrafı ve yer değiştirme masrafı verilebileceği hükme bağlanmıştır.

Aynı Kanunun 3'üncü maddesinde ise memuriyet mahalli tanımlanmıştır. Buna göre; Memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu şehir ve kasabaların belediye sınırları içinde bulunda mahaller ile bu mahallerin dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu şehir ve kasabaların devamı niteliğinde bulunup belediye hizmetlerinin götürüldüğü, büyükşehir belediyelerinin olduğu illerde ise il mülki sınırları içinde kalmak kaydıyla memur ve hizmetlinin asıl görevli olduğu veya ikametgahının bulunduğu ilçe belediye sınıdları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları içinde kalan ve yerleşim özellikleri bakımından bütünlük arz eden yerler ile belediye sınırları dışında kalmakla birlikte yerleşim özellikleri bakımından bu yerlerin devamı niteliğindeki mahaller ve kurumlarınca sağlanan taşıt araçları ile gidilip gelinebilen yerleri memuriyet mahallidir.