Marmara Üniversitesi personel alım ilanı! Marmara Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’nda tam zamanlı olarak istihdam edilmek üzere 5 (beş) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır. Marmara Üniversitesi sözleşmeli bilişim personeli alımında; ÖSYM tarafından 2018 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavından (KPSS) alınan KPSSP3 (B) puanı ve İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya eş değerliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen dengi puan esas alınacaktır.

Marmara Üniversitesi sözleşmeli personel alıyor! Marmara Üniversitesi 28 Kasım tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ilan ile sözleşmeli bilişim personeli alacağını ilan etti. Marmara Üniversitesi personel alım ilanına göre; Marmara Üniversitesi 28 Kasım tarihinden itibaren başlamak üzere 15 gün sürecek başvuruların akabinde şartlara uyan adaylardan 5 sözleşmeli bilişim personeli temin edecek.


BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ ve TARİHİ

a) Başvurular ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde yapılacaktır.

b) Adayların III. Başvuru İçin İstenilen Belgeler bölümünde belirtilen belgelerle ile birlikte şahsen veya son başvuru tarihinde ulaşacak şekilde posta yoluyla T.C. Marmara Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı’na başvurmaları gerekmektedir.

c) Postadaki gecikmeler ve ilanda belirtilen süre içerisinde yapılmayan başvurular ile eksik belge içeren ya da imzasız başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alacak Gençlik ve Spor Bakanlığı 1017 sürekli işçi alacak

Başvuru Yeri: Marmara Üniversitesi Göztepe Yerleşkesi Personel Daire Başkanlığı 34722 Kadıköy / İSTANBUL

GENEL ŞARTLAR (NİTELİKLER)

1) Kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatlarında kurulu bulunan büyük ölçekli bilgi işlem birimlerinde istihdam edilecek personelin,

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,

b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olması,

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda (Değişik ibare:RG-2/5/2012-28280) ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) (Mülga:RG-2/5/2012-28280)

e) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri, zorunludur.

ÖZEL ŞARTLARA, ALIM YAPILACAK KADROLARA VE DİĞER DETAYLARA ULAŞABİLECEĞİNİZ MARMARA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL ALIM İLANININ TÜMÜNE ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ...