Sözleşmeli Aile Hekimliği Uzmanlık Eğitimi (SAHU) 2019 İlkbahar Dönemi Başvuru ve Yerleştirme İşlemleri Usul Esasları Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlandı.

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK
AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ
2019 İLKBAHAR DÖNEMİ BAŞVURU VE YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
USUL VE ESASLARI

A- BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli aile hekimliği uzmanlık eğitimine başvurabilmek için,

- 5258 Sayılı Aile Hekimliği Kanunu hükümlerine göre, sözleşmeli olarak aile hekimliği 
yapıyor olmak,

- 2019 yılı İlkbahar Dönemi Tıpta Uzmanlık Eğitimine Giriş Sınavından (TUS) “A 
puanı” hesaplanmış ve bu puan türünden en az 40 puan almış olmak gerekmektedir.

B- BAŞVURULARIN YAPILMASI

1- Başvurular; aşağıda yer alan takvim çerçevesinde Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü web sitesinde (www.yhgm.saglik.gov.tr) yer alan Personel Bilgi Sistemi (PBS) üzerinden yapılacaktır.

2- Başvuru yapacak olan adaylar, yalnızca görev yaptıkları ilde açılan kontenjanlar 
arasından ve kontenjan açılan eğitim kurumu sayısı kadar tercih yapabilecektir.

3- PBS üzerinden yapılacak tercih başvurusu işleminden sonra Genel Müdürlükçe gerekli 
görülmedikçe herhangi bir evrak istenmeyecektir.

4- PBS üzerinden yapılan başvuruların incelenmesi neticesinde uygun görülmeyen 
müracaatlar, ret gerekçeleri ile birlikte tebligat yerine geçmek üzere Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü web sitesi (hsgm.saglik.gov.tr) üzerinden ilan edilecektir. Adaylar, aşağıda yer alan yerleştirme takviminde belirtilen süreler içerisinde [email protected] eposta adresi üzerinden bu listedeki bilgilere itiraz edebileceklerdir.

C- YERLEŞTİRME İŞLEMİ VE TEBLİGAT

1- Yerleştirme işleminde PBS üzerinden yapılan başvurular esas alınacaktır. Tercih 
bildirmeyen, PBS üzerinden başvurularını kesinleştirmeyen veya diğer başvuru şartlarını taşımayanlar yerleştirmeye dâhil edilmeyecektir.

2- Yerleştirmeler öncelikle 2019 İlkbahar Dönemi TUS’tan alınan (A) puanı esas alınarak 
yapılacaktır. TUS A puanlarının eşit olması hâlinde, başvuru tarihinin son günü itibariyle sözleşmeli aile hekimliğinde geçen toplam gün sayısına göre, bunlarında eşit olması durumunda ise kura ile yerleştirme yapılacaktır.

3- Yerleştirme işlemi noter huzurunda 07 Ağustos 2019 tarihinde yapılacaktır.

4- Yerleştirme sonuçları ve tebligat yerine geçecek ilan hsgm.saglik.gov.tr internet 
adresinden yayımlanacaktır.

5- Yerleştirme işlemi yapılan adayın başvuru şartlarını taşımadığının tespit edilmesi 
halinde eğitime kaydı yapılmayacak, kayıt yapılmış olsa dahi bu işlem iptal edilecektir. 

D- BAŞLAYIŞ İŞLEMLERİ

1- Yerleştirme sonuçları, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından kontenjan açılan 
eğitim kurumlarına ve İl Sağlık Müdürlüklerine bildirilecektir.

2- Yerleştirme işlemi sonucunda herhangi bir kontenjana yerleştirilen aile hekiminin, 
HSGM web sitesinde örneği yayımlanacak olan dilekçe ile aşağıda yer alan takvim çerçevesinde yerleştiği eğitim kurumuna başvurması gerekmektedir.

3- Aşağıda yer alan takvimde belirtilen kayıt başvuruları için tanınan sürenin bitiminden 
sonra eğitim kurumu; kayıt işlemi yaptıran aile hekimlerinin ve her aile hekimi için eğitim sorumlusu bilgilerinin yer aldığı listeyi en geç 15 gün içerisinde bulunduğu ildeki Sağlık Müdürlüğüne ulaştırması gerekmektedir.

4- Eğitim kurumu tarafından gönderilen listede yer alan aile hekimleri ve eğitim sorumlusu 
bilgileri Sağlık Müdürlüğü tarafından Çekirdek Kaynak Yönetim Sistemindeki (ÇKYS) ilgili alana kaydedilecektir. 

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
HALK SAĞLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLERİNE VERİLECEK AİLE HEKİMLİĞİ
UZMANLIK EĞİTİMİ 2019 İLKBAHAR DÖNEMİ YERLEŞTİRME TAKVİMİ

No

İşlem

İşlem Tarihi

1

Tercih Başvurularının Alınması (PBS Üzerinden)

16-19 Temmuz 2019 (18:00'e kadar)

2

Başvuruların Değerlendirilmesi

22-29 Temmuz 2019

3

Başvuru Kabul Ret Listesinin Yayımlanması

30 Temmuz 2019

4

İtiraz Başvurularının Alınması

31 Temmuz-02 Ağustos 2019

5

Yerleştirmeye Esas Listenin Yayımlanması

06 Ağustos 2019

6

Yerleştirme İşleminin Noter Huzurunda Yapılması

07 Ağustos 2019

7

Yerleşen Hekimlerin Eğitim Kurumlarına Kayıt Başvuru Tarihleri

19-29 Ağustos 2019

Ek. SAHU 2019/1 Kontenjan Listesi

SÖZLEŞMELİ AİLE HEKİMLİĞİ UZMANLIK EĞİTİMİ (SAHU)
2019 YILI İLKBAHAR DÖNEMİ KONTENJAN LİSTESİ

Sıra

No

İL

EĞİTİM KURUMU

UZMANLIK
DALI

ÖĞRETİM
SÜRESİ

Kontenjan*

1

ADANA

Çukurova Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

2

ADANA

Adana Şehir Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

3

ADIYAMAN

Adıyaman Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

4

4

AFYONKARAHİSAR

Afyonkarahisar
Sağlık Bilimleri Üniversitesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

5

ANKARA

Ankara Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

6

ANKARA

Başkent Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

7

ANKARA

SBÜ Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

8

ANKARA

SBÜ Ankara
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

9

ANKARA

SBÜ Ankara Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

10

ANKARA

SBÜ Dışkapı Yıldırım Beyazıt
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

11

ANKARA

SBÜ Keçiören
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

12

ANKARA

Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

13

ANKARA

Hacettepe Üniversitesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

14

ANTALYA

Akdeniz Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

15

ANTALYA

SBÜ Antalya
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

16

AYDIN

Adnan Menderes Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

17

BURSA

Uludağ Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

18

BURSA

SBÜ Bursa Yüksek İhtisas
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

18

19

ÇANAKKALE

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

20

ÇORUM

Hitit Üniversitesi Erol Olçok
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

4

21

DENİZLİ

Pamukkale Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

22

DİYARBAKIR

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

23

DÜZCE

Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

24

EDİRNE

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

25

ELAZIĞ

Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

3

26

ERZİNCAN

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi
Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

3

27

ERZURUM

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

28

ESKİŞEHİR

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

29

GİRESUN

Giresun Üniversitesi
Prof. Dr. A. İlhan Özdemir
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

3

30

HATAY

Mustafa Kemal Üniversitesi
Tayfur Ata Sökmen
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

31

ISPARTA

Süleyman Demirel Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

4

32

İSTANBUL

Bezmialem Vakıf Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

2

33

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

1

34

İSTANBUL

İstanbul Üniversitesi İstanbul
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

3

35

İSTANBUL

Marmara Üniversitesi Pendik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

36

İSTANBUL

SBÜ Bağcılar
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

15

37

İSTANBUL

SBÜ Bakırköy Dr. Sadi Konuk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

38

İSTANBUL

SBÜ Dr. Lütfi Kırdar Kartal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

15

39

İSTANBUL

SBÜ Fatih Sultan Mehmet
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

40

İSTANBUL

SBÜ Gaziosmanpaşa Taksim
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

41

İSTANBUL

SBÜ Haseki
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

42

İSTANBUL

SBÜ Haydarpaşa Numune
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

43

İSTANBUL

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Göztepe
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

44

İSTANBUL

SBÜ Okmeydanı
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

45

İSTANBUL

SBÜ Şişli Hamidiye Etfal
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

46

İSTANBUL

SBÜ Ümraniye
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

47

İZMİR

Dokuz Eylül Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

48

İZMİR

SBÜ Bozyaka
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

49

İZMİR

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

50

İZMİR

SBÜ Tepecik
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

51

KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş
Sütçü İmam Üniversitesi
Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

52

KARABÜK

Karabük Üniversitesi
Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

53

KARS

Kafkas Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

54

KAYSERİ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

10

55

KOCAELİ

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

7

56

KONYA

Necmettin Erbakan Üniversitesi
Meram Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

57

KONYA

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

58

KONYA

SBÜ Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

59

KÜTAHYA

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

60

MALATYA

İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

61

MANİSA

Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

62

MERSİN

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

63

MUĞLA

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

64

ORDU

Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

65

RİZE

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

4

66

SAKARYA

Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1356 sürekli işçi alımı yapılacak Sağlık Bakanlığı duyurdu! 1356 sürekli işçi alımı yapılacak

6 Yıl

10

67

SAMSUN

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

68

SAMSUN

SBÜ Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

69

SİVAS

Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

70

ŞANLIURFA

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

71

TEKİRDAĞ

Namık Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

72

TOKAT

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

6

73

TRABZON

Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

5

74

TRABZON

SBÜ Trabzon Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

2

75

VAN

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

76

ZONGULDAK

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi

Aile Hekimliği

6 Yıl

8

TOPLAM

550

* Kontenjanlara yalnızca, ilgili eğitim kurumunun bulunduğu ilde aile hekimi olarak çalışanlar başvuru yapabileceklerdir.