Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca (yeni uygulamada Cumhurbaşkanınca) çıkarılmış olmakla birlikte, toplu sözleşme ve yasal düzenlemelerle de sözleşmeli personel istihdamına ilişkin çeşitli belirlemeler yapılabilmektedir.

Sözleşmeli personelin başka bir kuruma geçmesi

Sözleşmeli personel istihdamına ilişkin düzenlemelerde, 4/B personelin kurumlararası nakline imkan veren herhangi bir hüküm bulunmamakla birlikte, bazı şartların varlığı halinde 4/B personelin başka bir kuruma aynı statüde geçmesi mümkün olabilmektedir.
İlgili mevzuattaki hükümlere göre, 4/B sözleşmeli personel;

-Başka bir kuruma naklen atanamaz.
-Başka bir kurumda yeniden 4/B statüsünde işe girmek istediğinde, hakkında ilk defa 4/B statüde işe giriş usulü uygulanır.

-Hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket ettiği için kurumu tarafından sözleşmesi feshedilmiş ise veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmiş ise; fesih tarihinden itibaren 1 yıl geçmedikçe yeniden 4/B sözleşmeli personel olarak istihdam edilemez.

Başka bir kuruma geçmek için 1 yıl bekleme şartının aranmadığı haller

-Kısmi zamanlı veya proje süresi ile sınırlı çalışıyorsa ve sözleşmesini tek taraflı feshetmişse, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.
-Eş veya sağlık durumu nedeniyle yer değişikliği talebinde bulunmakla beraber; geçiş yapacağı hizmet birimi bulunmaması, birim bulunmakla beraber o birimde aynı unvan ve niteliği haiz boş pozisyon bulunmaması veya en az bir yıllık fiili çalışma şartını karşılayamaması nedenlerinden herhangi birine bağlı olarak, kurumiçi yer değiştirme talebi karşılanmadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetmişse,  1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir.
-Sözleşmesini tek taraflı feshetmiş olmakla birlikte öğrenim ile kazanılan (aşağıdaki tabloda yer alan) unvanlardan birine unvan değişikliği yaparak atanacaksa, 1 yıllık bekleme süresi şartına tabi tutulmadan başka bir kurumda yeniden (ilk defa 4/B statüde işe girme usulüyle) istihdam edilebilir. Bu kapsamdaki unvanlar şunlar:
UNVAN
AİLE SOSYAL DESTEK PERSONELİ 
KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ
AİM (HAVACILIK BİLGİ YÖNETİMİ) UZMANI
KÜTÜPHANECİ
ALAN UZMANI 
LABORANT
ANKETÖR
MADEN HARİTACILIĞI UZMANI
ANTRENÖR
MİMAR
ARAMA KURTARMA UZMANI
MUAYENE MEMURU
ARKEOLOG
MUHABİR
ARŞİV UZMANI
MÜBAŞİR
ATSEP (HAVA TRAFİK EMNİYETİ ELEKTRONİK PERSONELİ)
MÜEZZİN KAYYIM
AVUKAT
MÜHENDİS
BASIN-ENFORMASYON PERSONELİ
MÜTERCİM-TERCÜMAN
BİLİMSEL PROJE UZMANI
MÜZE ARAŞTIRMACISI
BİOLOG
MÜZE GÖREVLİSİ
BÖLGE PLANCISI
ORMAN MUHAFAZA MEMURU
BÜRO PERSONELİ
ÖĞRETMEN
ÇAĞRI KARŞILAMA PERSONELİ 
PİLOT
ÇOCUK GELİŞİMCİSİ
PROGRAMCI
ÇÖZÜMLEYİCİ, SİSTEM PROGRAMCISI
PROJE DESTEK UZMANI
DENİZ TRAFİK BAŞKILAVUZU
PSİKOLOG
DENİZ TRAFİK KILAVUZU
REDAKTÖR
DESTEK PERSONELİ
RESTORATÖR
DIŞİŞLERİ HUKUK UZMANI
RÖNTGEN TEKNİSYENİ
DİĞER SAĞLIK PERSONELİ
SAĞLIK FİZİKÇİSİ
DİĞER TEKNİK HİZMET PERSONELİ
SAĞLIK TEKNİKERİ
 
SINAV HİZMETLERİ UZMANI
DİSPEÇ
SOSYAL ÇALIŞMACI
DİŞ TABİBİ
SPOR UZMANI
DİYETİSYEN
STÜDYO YÖNETMENİ
DİZGİ OPERATÖRÜ
ŞEHİR PLANCISI
EBE
TABİP
ECZACI
TASHİHÇİ
EĞİTİCİ
TEKNİKER
EKİP PLANLAMA UZMANI
TEKNİSYEN
FİZYOTERAPİST
TELKÂRİ USTASI
GEMİ ADAMI
UÇAK KONTROL VE BAKIM MAKİNİSTİ
GENÇLİK ÇALIŞANI
UÇUŞ TABİBİ
GÜMRÜK MUHAFAZA MEMURU
UÇUŞ TEKNİSYENİ
HAVA TRAFİK KONTROLÖRÜ
UZMAN
HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI
UZMAN TABİP
HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI
VAİZ
HELİKOPTER MAKİNİSTİ
VETERİNER HEKİM
HEMŞİRE
YARDIMCI PROJE ELEMANI
İCRA KATİBİ
YAZMA ESER PATALOJİ UZMANI
İDARİ BÜRO GÖREVLİSİ
YAZMA ESER UZMANI
İDARİ DESTEK GÖREVLİSİ
YERALTI MADEN UZMANI
İLETİŞİM PERSONELİ
YERÜSTÜ MADEN UZMANI
İMAM/HATİP
YÖNETMEN
İNFAZ VE KORUMA MEMURU
YURT YÖNETİM PERSONELİ
İŞARET DİLİ TERCÜMANI
ZABIT KÂTİBİ
İŞ VE MESLEK DANIŞMANI
YURTDIŞI TEŞKİLATINDA
KABİN EMNİYET UZMANI
DESTEK PERSONELİ
KADASTRO TEKNİSYENİ
SEKRETER
KAMERAMAN
TAKİPÇİ
KAZA KIRIM UZMANI
TEKNİSYEN
KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ
UZMAN