27/5 Dönemi ve Yasama Yılı 2/3849 Esas Numaralı 28 Eylül 2021 tarihli Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi CHP Ankara Milletvekili Levent Gök tarafından TBMM'ne sunuldu.

Teklif ile, emekli aylıklarını 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu hükümleri kapsamında bankalar, sigorta ve reasürans şirketleri, ticaret odaları, sanayi odaları, borsalar veya bunların teşkil ettikleri birlikler tarafından kurulmuş bulunan sandıklardan alanların da 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca verilen bayram ikramiyesinden yararlanmaları, söz konusu bayram ikramiyesi tutarının 1100 Türk lirasından 2000 Türk lirasına çıkarılması ve bu tutarın Tüketici Fiyat Endeksi'ndeki yıllık artış oranı dikkate alınarak her yıl yeniden hesaplanması amaçlanmaktadır.

2018 yılında çıkarılan 7143 Sayılı Kanun'un 23'üncü maddesiyle 5510 sayılı Kanun'a ek 18'inci maddenin eklenmesiyle emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1000 TL bayram ikramiyesi ödenmeye başlanmıştır. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından 2018 yılından 2021 yılına kadar 1000 TL olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı 2021 yılı Ramazan Bayramından itibaren 1100 TL'ye yükseltilmiş ancak yaşanan enflasyonun yüksekliği karşısında ciddi ölçüde değerini kaybetmiştir.

Diğer yandan, 5510 Sayılı Kanun'un ek 18'inci maddesi uyarınca bayram ikramiyesinden 5510 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Sosyal Güvenlik Kurumunca kendilerine gelir ve aylık ödemesi yapılanlar yararlanabilmekte olup SGK dışındaki özel sandıklara prim ödemek suretiyle emekli olan çok sayıda kişi yasa kapsamına girmedikleri gerekçesiyle bayram ikramiyesinden yararlanamamaktadır. Bu nedenle özel emekli sandıklarından emekli olan ve sayıları 80 bini aşan vatandaşlarımız bayram ikramiyesinden yoksun kalmakta ve mağdur olmaktadır. Oysa özel emekli sandıkları 506 Sayılı Kanun'un geçici 20'nci maddesine göre kurulmuş olup mezkur madde kapsamında faaliyet göstermektedir. Yine bu sandıkların 2011 yılına kadar Sosyal Güvenlik Kurumuna devredilmesi gerekirken çeşitli tarihlerde yapılan düzenlemelerle bu devir sürekli ertelenmiştir. Bu nedenle de özel sandık emeklilerine de ikramiye ödenmesi mümkün olamamıştır.

Gözden kaçırmayın

SMA Hastalarının Tedavileri Hakkında Duyuru SMA Hastalarının Tedavileri Hakkında Duyuru

KANUN TEKLİFİ