Milli Eğitim Bakanlığı Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü tarafından 31666252-399-E.15009870 sayılı Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'ye Geçici Madde Eklenmesi konulu 16 Ekim 2020 tarihli resmi yazı yayınlandı.

Bakan Yardımcısı Bakan a. Mustafa Safran imzalı resmi yazıda ''öğretmen yetiştiren fakültelerin son sınıfında okuyan veya pedagojik formasyon eğitimi sertifikası programına devam eden uygulama öğrencileri, öğretmenlik uygulamasını Bakanlığımıza bağlı kurumlarda 14 Kasım 2018 tarihli Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı arasında imzalanan Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim ve Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasın İlişkin Koordinasyon ve İş Birliği Protokolü ve 2018 Haziran Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 14 Haziran 2018 tarihli ve 11700767 sayılı Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre gerçekleştirmektedir.

COVID-19 salgını kapsamında alınan tedbirler nedeniyle COVID-19 salgını dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 7 Ekim 2020 tarihli ve 63930 sayılı yazısına istinaden Bakanlık Makamının 14 Ekim 2020 tarihli ve 14833699 sayılı oluru ve 2018 Haziran Ek Tebliğler Dergisi'nde yayımlanan 14 Haziran 2018 tarihli ve 11700767 sayılı Uygulama Öğrencilerinin Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Eğitim Öğretim Kurumlarında Yapacakları Öğretmenlik Uygulamasına İlişkin Yönerge'de yer alan geçici 3'üncü madde eklenmiştir.'' denilmiştir.