Solak olmak ile ilgili bir çok şehir efsanesi vardır. Ama siz bu şehir efsanelerine kulak asmayın. Solak olma konusunu konunun uzmanlarına sorduk ve çok önemli açıklamalar aldık. Dünyada 13 Ağustos olarak kutlanan “Solaklar Günü” ilgi çekiyor. Hatta Solak olanların daha başarılı ve zeki olduğu söylenir. Sağlak yada solak olmanın başarıyı etkileyip etkilemediği, günlük yaşamdaki avantajları ve dezavantajlarının neler olduğu merak edilmektedir.

Sinistralite olarak da bilinen Solaklık, sağ el yerine sol eli kullanmak, sola yatkınlık anlamlarına gelmektedir. Eski zamanlarda, özellikle Orta Çağ Avrupası'nda, solaklık kötülüğün, cadılığın ve şeytanın simgesi olarak görülmüş ve solaklar ayrımcılığa maruz bırakılmıştır.

Her işimizi sağ elimizle yapmaya alışığızdır ama bazen sol elimiz de gerekebilir. İşte bu gibi durumlarda sağ elimiz kadar sol elimizi de bütün işleri yapmaya alıştırmalıyız. Bazı kişiler vardır tamamen solaktır yani her işini sol eliyle yapar.

Küçüklükten hep sol elimizi kullanmamızın günah ya da haram olduğu anlatılır bilinçaltımıza işlenir. Belki bu anlatılanlar doğrudur fakat hangi elimizi kullanacağımız beyinle ilgilidir.

Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “El baskınlığı; sağlaklık, solaklık ve her iki eli de eşit şekilde kullanabilme olarak üç şekilde görülebilir. Beyinde hareket, duyu gibi kavramlara yönelik fonksiyonlar karşı beyin yarımküresi tarafından simetrik olarak sağlanırlar. Ayrıca yüksek beyinsel fonksiyonlar olarak adlandırdığımız lisan, dikkat, vizüel-spasyal yetenekler, yapılandırma ve bellek gibi bazı fonksiyonlar beyinde sağ ve sol yarımkürelerde lateralizasyon göstermektedir” dedi. 

Beynin sağ yarımküresinin renk, müzik, hayal kurma, dikkat ve yaratıcılık gibi kavramda etkili olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, beynin sol yarımküresinin ise konuşma, matematiksel işlemler, diziler, sayılar ve analiz gibi konularda baskınlığı olduğunu ifade etti ve “Solaklar ve sağlaklar değişik mesleklerde başarı farklılıkları göstermektedir. Solaklar özellikle matematik ağırlıklı mesleklerde daha başarılı oluyorlar. Ayrıca başta müzik olmak üzere sanat alanında ve yaratıcılık gerektiren mesleklerde de daha başarılılar” dedi.

Türkiye’de 1993 yılında yapılan ‘El Baskınlığının Yönü ve Derecesi’ araştırmasının sonuçlarından bahseden Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, “Erkeklerin yüzde 90,8’i sağlak, yüzde 6,1’i solak, yüzde 3,1’i her iki elini de kullanabiliyor. Kadınlarda ise bu oranlar; yüzde 92,3’ü sağlak, yüzde 4,4’ü solak, yüzde 3,3’ü de her iki elini de kullanabiliyor olarak görülüyor” dedi.

Bu araştırmaya göre Türkiye’de erkeklerde solaklık oranının daha yüksek olduğunu belirten Prof. Dr. Yaşar Kütükçü, bunun nedeni olarak genetik, gelişimsel ve çevresel etmelerin rol oynadığını belirtti.

Uzman Psikolog Selin Karabulut, “Çocuklar 2 yaşına kadar el tercihinde bulunmaz ancak okul öncesi eğitimle beraber beceri gerektiren çok aktivite yapıldığından çocukların el tercihi hızlıca fark edilmeye başlanır. Ailelerin ve öğretmenlerin çocuğa cici elinle yaz, güzel elinle tut gibi yönlendirmeleri uygun değildir. Bazı ailelerde sol el kötü olarak nitelendirilebilir bu da toplumda sağ elin dominant oluşundan ve sosyokültürel açıdan uygun olmayışından ileri gelmektedir. Çocukları bu konularda yönlendirmeye çalışmak, üzerlerinde baskı kurmak, onları yönlendirmeye çalışmak doğru değildir. Bu tercihi beyin yapar ve uyarıyla, ikazla değişmez. Çocuk sadece kalem, çatal, kaşık gibi gereçler kullanırken doğru tutması yönünde desteklenebilir” dedi.

Solak olmak uzun yıllar bir hastalık olarak görüldü. Hatta bu durumu tuhaf karşılayanlar oldu. Halbuki sağlak olmak kadar solak da normal karşılanabilecek bir durum. Sol elle yazı yazmak, sol elle desenler çizmek, sol el ve bacak egzersizleri yapmak, günlük işlerde sol eli kullanmak; sol elle yazmak isteyenlerin ve sol elini kullananların yaptığı bir kaç işlemdir.

Solaklar genellikle daha akıllıdır. Bilgileri çok daha hızlı işlerler. Daha hızlı iyileşme gösterirler. Sanatsal yönleri çok daha ağır basar. Spor dallarında daha başarılı olurlar. Solakların hafızaları daha iyidir. Solaklar çok yönlüdür. Solaklar kuyrukta daha kısa süre beklerler. Daha fazla para kazanırlar. Daha iyi sürücüdürler. Daha hızlı düşünürler. Görsel yönleri daha ağır basar. Daha hızlı klavye kullanırlar. Atlantislilerin çoğu solak olabilir. Daha iyi “gamer”dırlar. Asillik damarlarında var. Daha iyi savaşçıdırlar. İyi tasarımcılar solaklar arasından çıkar. Burs bulma ihtimalleri daha yüksektir. Siyasi arenada daha başarılıdırlar.