Siyer Sınavı Yarışması dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

Peygamber Sevdalıları Vakfı 2022 ''O'nu Oku, O'nu Yaşa Siyer Yarışması'' Şartnamesi yayınlandı. Buna göre sınavın ne zaman ve saat kaçta yapılacağı, hangi ödüller verileceği gibi konular netleşti.

PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2022 “O’NU OKU, O’NU YAŞA SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ

A. TANIMLAR

1. Yarışma Tanımı

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılacaktır. Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdaIiIari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

2. Yarışma Düzenleme Kurulu

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur.

3. Yarışma Sınavı

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır.

4. Yarışma Sınav Merkezleri

Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın şube / temsilcilik / üye / gönüllülerinin bulunduğu yerlerde, yarışmaya uygun görülecek sayıda yarışmacının müracaatı halinde yazılı/online yarışma gerçekleştirilebilir.

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Siyer Yarışması ile;

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin(sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının
öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar

1.1. Yarışma Kategorileri

1. Kategori: (4. ve 5.sınıf öğrencileri)
2. Kategori: (6.-7. ve 8. sınıf öğrencileri)
3. Katefori: Lise Öğrencileri (9.- 10. - 11. ve 12.sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2005 ve sonrası doğumlu olanlar
4. Kategori: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar)

1.2. Yarışma Kitapları

1.    ve 2. Kategori: Peygamber Sevdalıları Komisyonunun Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed’in Hayatı” 3. ve 4. Kategori: Adnan Akgönül’ün Semere Yayıncılıktan “Hz. Muhammed (Sallallahu Aleyhi Vesellem) ”adlı kitaplar olacaktır.

Gözden kaçırmayın

2021 Yılı İç Denetçi Sınavı Ne Zaman Yapılacak? 2021 Yılı İç Denetçi Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler

2.1 : Yarışma, başvuru işlemleri (08 Ekim 2021 ile 31 Ocak 2022) tarihleri arasında http://peygambersevdaIiIari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.

2.2 : Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir.

2.3 : Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabı, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen yerlerden/noktalardan veya adayın temin edebileceği herhangi bir yerden temin edilebilir.

2.4 : Soruların hazırlanmasında, kitapçıkların korunması ve tasnifinde görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır.

2.5 : HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR: “O’nu Oku, O’nu Yaşa Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme veya optik formdaki bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi)

2.6 : Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez.

2.7 : Hak edilen ödüller belirtilen dönem için geçerli olup, sonraki dönemlere devredilemez.

2.8 : Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödül programları gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdaIiIari.com web adresi, sms ve basın-yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir.

2.9 : Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.

2.10 : Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdaIiIari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili veb sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler.

2.11 : Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler.

2.12 : Herhangi bir yerde kayda değer yarışmacı olmaması halinde Yarışma Komisyonu buradaki yarışmayı iptal edebileceği gibi en yakın noktaya da alabilir.

2.13 : Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma gününden kısa bir süre önce verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır.

2.14 : Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır.

2.15 : Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir, yarışmayı yazılı değil de online vs. şekilde yapabilir.

2.16 : Yarışma Komisyonunun yarışmanın mecburi hallerden dolayı online yapılmasına karar vermesi halinde, genel internet sorunları, sistemsel arızalar vb. sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir.

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ-SAATİ

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdaIiIari.com web sayfasında yayınlanacak olan yarışma merkezlerinde (13 Şubat 2022 /Pazar 11.00-12.30) - (TSİ) saatleri arasında erkek/bayan ayrı ayrı salonlarda olmak üzere tek oturumda aynı anda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e-posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir.

Not: Yarışmanın yukarıda da değinilen sebeplerden dolayı online yapılmak durumunda kalınması halinde Yarışma Komisyonu yarışmanın gün ve saatlerinde değişiklik yapabilir ve bunu e-posta/sms/sosyal medya vs. yollarla yarışmacılara ulaştırmaya çalışır.

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ

1- YarışmacıIar yarışmaya soğuk damgalı resmi kimlik belgeleri (Nüfus Cüzdanı, Ehliyet, Pasaport vb.) ile katılacaklardır.

2- YarışmacıIar yarışmaya cep telefonu ile giremeyecektir. Yanlarında cep telefonu ile salona gelen adayların cep telefonları kapalı bir şekilde salon görevli masasında veya uygun bir yerde tutulacaktır. Telefonların mesuliyeti yarışmacıya ait olup, görevliler telefonun kayıp veya diğer olumsuz durumundan sorumlu değillerdir.

3- Yarışma başladıktan sonra yanında cep telefonu tespit edilen, cep telefonu çalan vb. durumlar, yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

4- Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü vardır. Kitapçıklarda 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır.

5- İlk 30 dakikadan sonra gelenler yarışmaya alınmayacaktır. Yarışmanın ilk 45 dakikasında, aday yarışmayı bitirmiş olsa dahi dışarı çıkmamalıdır.

6- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama belirlenecektir.

7- Cevap kâğıdında kurşun kalem dışında başka bir kalem kullanılmayacaktır. Aksi halde optik form değerlendirme dışı bırakılacaktır.

8- Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir.

9- YarışmacıIar, yarışma salonunda düzenleme kurulunun belirlediği sıraya göre oturacaklardır. Düzenleme Kurulu, ihtiyaç halinde adayın yarışma yerini değiştirme hakkına sahiptir.

Yarışmanın on/ine yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ilgili ek maddeler:

1- YarışmacıIar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar. Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.

2- Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir.

3- Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı yarışma komisyonun uygun göreceği makul zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır.

4- Yarışma komisyonu yarışmanın gün ve saatlerini yeniden düzenleyebilir.

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ

-Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır.

-Yarışma ödülleri kesin sonuçların ilan edilmesinden itibaren en geç 1 ay içerisinde alınmalıdır. Kişinin iletişim bilgilerinde yapılan değişikliklerin bildirilmemesi, kişiye haber verildiği halde ödülünü almaması gibi durumlarda hak iddia edilmez.

H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI

Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

İ. YETKİLİ KURULLAR

1. Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı
2. Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.
3. Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.

K. BİLGİ - İLETİŞİM

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır

Web: http://peygambersevdaIiIari.com

Telefon: Sınav yapılacak merkezlerdeki irtibat noktaları ayrıca http://peygambersevdaIiIari.com web sitemizde verilecektir.

E-posta: [email protected]

BAŞVURU YAP

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

YARIŞMA KİTAPLARI

YARIŞMA ÖDÜLLERİ

ÇIKMIŞ SORULAR

DESTEK MERKEZLERİ

KİTAP TEMİN NOKTALARI