Lider Eğitimci Yazarlar Derneğinden Mustafa YILDIRIM , Sınıf Tekrarına kalan 9.sınıf öğrencilerinin nakilleri ile ilgili önemli bir konuya değindi.
Bilindiği üzere MEB 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu’nun “1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ” başlıklı “b” bendinde sınıf tekrarı yapan 9. Sınıf öğrencilerine de adrese dayalı okula yerleştirme hakkını tanıdı.
Ancak 8.Sınıfı bitirip 9. Sınıfa geçenlere, ilk defa tercih işleminden sonra Ağustos-Eylül aylarında dört defa nakil hakkı tanınmıştır. Dolayısıyla ortaöğretim kurumlarının bu nakiller sonunda muhtemelen kontenjanları dolacak ve boş kontenjan kalmayacaktır.

Sınıf Tekrarına kalanlarla ilgili olarak, Milli Eğitim Bakanlığımızın 27 Haziran 2018 Tarihinde yayımladığı 2018 yılı Ortaöğretime Geçiş Tercih Ve Yerleştirme Kılavuzundaki ilgili hüküm şu şekildedir ;

1.4. YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ
b) Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler ile 2017/2018 eğitim-öğretim yılında sınıf tekrarına kalan 9’uncu sınıf öğrencileri, il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurmaları halinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 10-14 Eylül 2018 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecektir.

Buradan hareketle, 10-14 eylül 2018 Tarihlerinde sınıf tekrarına kalan 9.sınıf öğrencilerine ek kontenjan açılarak komisyonlarca adrese dayalı yerleştirmeleri sağlanmalıdır.
Sadece eylül ayında komisyonlarca yapılacak bu nakil hakkından faydalanacak olan öğrenciler kontenjan olmaması durumunda mağdur olacaklardır. Yoğun bir şekilde öğrencilerden gelen bu talep doğrultusunda umarım ek kontenjan hakkı tanınır.
En derin saygı ve muhabbetlerimle
Mustafa YILDIRIM
Eğitimci Yazar
e-posta : [email protected]
facebook : https://www.facebook.com/MustafaYILDIRIMNIZIP