Siyer Sınavı Yarışma Kitapları ve Ödüller Neler? 2021 Yılı Siyer Yarışma Sınavı Kategoriler ve Yarışma Saatleri

Siyer Sınavı Yarışması dört kategoride olup yazılı test usulü ile yapılmaktadır. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasını organize eden yetkili üst kuruldur. Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” yarışmasında ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için yapılacak bilgi ölçme sınavıdır.

SINAV 01.03.2021, 15:03 04.03.2021, 12:28
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından her yıl düzenlenen siyer sınavı bu yıl koronavirüs sebebiyle online olarak düzenlendi. Peygamber Sevdalıları Vakfı, "O'nu Oku O'nu Yaşa" sloganıyla düzenleyecek Siyer Sınavı Toplumun her kesimini Peygamber Efendimiz(sav)’in mesajları ile buluşturarak, örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmak, toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde; okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmak amacıyla yapılmaktadır.Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın Temsilcilik/üye/gönüllülerin bulunduğu veya uygun görülecek sayıda sınava girecek yarışmacı ve gönüllü gözetmen bulunmasına bağlı olarak yazılı sınavı gerçekleştirilir. Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.  
 
Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından Koronavirüs nedeniyle 2021 yılında Online olarak düzenlenesine karar verilen 14 Şubat 2021 tarihli “O’nu oku, O’nu Yaşa Ödüllü Siyer Sınavı” ertelenmiş ve pergambersevdalilari.com internet sitesinde ''DEĞERLİ YARIŞMACI KARDEŞİMİZ, SİYER YARIŞMA SAYFASINDA YAŞANAN YOĞUNLUKTAN DOLAYI TEKNİK BİR ARIZA SÖZKONUSUDUR. YARIŞMAMIZI İLERİ BİR TARİHE ALIP SİZLERİ SMS VE SOSYAL MEDYA ÜZERİNDEN TEKRAR BİLGİLENDİRECEĞİZ İNŞALLAH.'' açıklaması yapılmıştı. Ertelenen sınav 26 Şubat 2021 tarihinde başladı.
 
Yarışma sistemi 25 Şubat 2021 tarihinde açıldı. Katagori saat ve tarihleri şöyle:
 
2.KATEGORİ    26.02.2021 10:00 - 22:00
3. KATEGORİ    27.02.2021 10:00 - 22:00
4. KATEGORİ    28.02.2021 10:00 - 22:00
 

 
PEYGAMBER SEVDALILARI VAKFI 2021 “O’NU OKU, O’NU YAŞA ONLİNE SİYER YARIŞMASI” ŞARTNAMESİ 

A. TANIMLAR 

1. Yarışma Tanımı:

Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından 2021 yılında  “O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” düzenlenecektir. Yarışma dört kategoride olup online çoktan seçmeli test usulü ile yapılacaktır.  

Yarışmayla ilgili tüm gelişme ve ayrıntılar http://peygambersevdalilari.com web sayfasında yayınlanacaktır. Ayrıca gerektiğinde yarışmacılara e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir. 
   
2. Yarışma Düzenleme Kurulu: 

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışmasını” organize eden yetkili üst kuruldur. 

3. Yarışma Sınavı: 

Peygamber Sevdalıları Vakfı “O’nu oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması” ödül almaya hak kazanacak adayları belirlemek için bilgi, analiz, sentez ve değerlendirme yapabilecek bir ölçme sınavıdır. 

B. YARIŞMA ORGANİZASYONU: 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfı tarafından, sivil toplum kuruluşları ile gönüllü kişilerin işbirliği ve katkısı ile organize edilmektedir.

C. YARIŞMANIN AMACI:      

Peygamber Sevdalıları Vakfımız, bilgi ve kültür yarışmaları kapsamında, Türkiye geneli “O’nu Oku O’nu Yaşa” temalı Online Siyer Yarışması ile; 

1. Toplumun her kesimini Peygamber Efendimizin (sav) mesajları ile buluşturarak örnek hayatının öğrenilmesi ve öğrenilenlerin hayatımızda tatbikini sağlamak ve Allah’ın rızasını kazanmayı,

2. Toplumda okuma alışkanlığının istenilen düzeyde olmadığı günümüzde okuyan, düşünen ve okuduklarıyla hayatına yön veren bireylerin yetişmesine vesile olmayı amaçlamaktadır.

D. YARIŞMA KATILIM ŞARTLARI ve BAŞVURU: 

1. Kategoriler ve Sorumlu Olunan Kitaplar: 

1.1.Yarışma Kategorileri: 

1. KATEGORİ: ( 4. ve 5. sınıf öğrencileri)
 
2.KATEGORİ:  (6.‐7. ve 8. sınıf öğrencileri) 
 
3.KATEGORİ:  Lise Öğrencileri (9.‐ 10. ‐ 11. ve 12. sınıf) ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar
  
4.KATEGORİ: Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) 

1.2.Yarışma Kitapları: 

1. ve 2.KATEGORİ: Etiket Yayınlarından “İslam Tarihi Dersleri Siyer 1”adlı eser, (Hazırlayan İDEV Eğitim Komisyonu)
 
3. ve 4.KATEGORİ: Semere Yayınlarından “Nebevi Ahlaktan Yansımalar” adlı eser, (Yazar Hüseyin Yıldız) 

2. Başvuru Koşulları ve Genel Bilgiler: 

2.1: Yarışma, başvuru işlemleri (23 Ekim 2020 ile 07 Şubat 2021) tarihleri arasında http://peygambersevdalilari.com web sitesi üzerinden yapılacaktır.  

2.2: Başvuru tamamlandıktan sonra adaya, başvurusunun onaylandığına dair mesaj gönderilebileceği gibi adayın kendisi de başvurusunun onaylanıp onaylanmadığını internet adresinden kontrol etmesi gerekir. 
 
2.3: Adaylar; Siyer Yarışmasında her kategori için belirlenen yarışma kitabını, istediği yerden temin edebilir. Ayrıca adaylar, yarışma kitabını Pdf formatında http://peygambersevdalilari.com sayfasından da indirip okuyabilir.” 
 
2.4: Soruların hazırlanmasında görev alanlar yarışmaya giremeyecek, girse bile değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 
2.5: HAK İDDİA EDİLEMEYECEK DURUMLAR:

“O’nu Oku, O’nu Yaşa Online Siyer Yarışması’ nda dereceye girmek tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Başvuru şartlarını taşımayanlar, yanlış, yanıltıcı veya gerçek dışı beyanda bulunanlar ile yarışma kurallarını ihlal ettiği tespit edilenler bu durumdan dolayı yarışmaları iptal edileceğinden her hangi bir hak iddia edemeyecektir. (Başvuru esnasında öğrenim bilgilerini yanlış verme, bilgilerde eksik, yanlış veya yanıltıcı kodlama vb. gibi) 

2.6: Yarışma şartnamesinde belirtilen koşullar dışında farklı bir durumla karşılaşıldığında, yarışma komisyonunun vereceği karar kesin olup karara itiraz edilemez. 

2.7: Yarışma sonrası cevap anahtarlarının yayınlanması, kesin olmayan ve kesin olan sonuçların açıklanması, ödüllerin verilmesi gibi hususlarda yarışmacılar http://peygambersevdalilari.com web adresi, sms ve basın‐yayın yoluyla bilgilendirileceklerdir. 

2.8: Yarışma kitabı dışında da özellikle ödüllerde eşitlik durumunu bozmak/dengelemek için güncel birkaç soru (Tarih, coğrafya, genel kültür vs.) sorulabilir. Bu tamamen Yarışma komisyonunun inisiyatifindedir.  

2.9:Yarışmacılardan kaydını yapmakta güçlük çekenler veya dijital ortamda kayıt yapma imkanı olmayanlar http://peygambersevdalilari.com web adresinde verilecek bilgilendirici ve yönlendirici görsellerden, yarışma kayıt noktalarından ve ilgili web sitelerindeki yarışma temsilcilerinden destek alabilirler. 

2.10:Yabancı uyruklu yarışmacılar varsa kendilerine verilen TC nolarını veya benzersiz 11 haneli bir numarayı girerek yarışmaya katılabilirler. 

2.11:Yarışmacılara kayıt esnasında ve yarışma günü verilen cep telefonları üzerinden bilgilendirme mesajları yollanacaktır. Yarışmacıların mümkün mertebe kayıt esnasında ve yarışma günü verdikleri cep telefonu numarasının aynı olması kendi faydalarına olacaktır. 

2.12:Yarışma komisyonunun her konuda yarışmacılara dönüş yapma zorunluluğu yoktur. Özellikle şartnamede geçen ve tekrar tekrar sorulan hususlarla ilgili geri dönüş sağlanmayacaktır. 

2.13:Yarışma Komisyonu kendisinden kaynaklı olmayan genel doğal afet, genel salgın hastalık vs. değişik sebeplerden dolayı yarışma tarihini değiştirebilir, yarışmayı iptal edebilir. 

E. YARIŞMANIN YAPILACAĞI YERLER VE YARIŞMA TARİHİ‐SAATİ: 

Yarışma, Peygamber Sevdalıları Vakfınca belirlenen http://peygambersevdalilari.com web sayfasından online olarak gerçekleştirilecektir.  

Yarışma Tarihi: 14 Şubat 2021 / Pazar  

1. Kategori saat 10.00‐12.00 

2. Kategori saat 13.00‐15.00 

3 ve 4. Kategoriler saat 16.00‐18.00 (TSİ) saatlerinde farklı oturumlarda yapılacaktır. Ayrıca yarışmacılara, yarışmaya giriş yerleri e‐posta/sms yolu ile bilgilendirme yapılabilecektir. 

1 ve 2. Kategoriler için: Kişi saat 10.30’ a kadar da giriş yapsa tam 90 dk vakti olur. Ancak 10.30’ dan itibaren yarışmaya katılsa geciktirdiği oranda süresinden gider. Mesela 10.40’ da giriş yapıp sınavı başlatacak olursa süresi 80 dk, 11.00’ da katılırsa süresi 60 dk 11.30’ da katılırsa süresi 30 dk kalmış olur. Aynı husus 3 ve 4. kategoriler için de geçerlidir.  

F. YARIŞMANIN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ: 

1‐ Yarışmacılar yarışmaya online olarak katılacaklardır. 

2‐ Yarışmacılar online yarışmanın gereği olan bütün güvenlik tedbirlerine riayet etmelidirler. Yarışmacılar yarışma esnasında başkasından destek almamalı, online ekrandan ayrılmamalı, ekranda başka sayfalar açmamalı, soruların ekran görüntüsünü alıp başkalarıyla sosyal medya vs. ortamlardan paylaşmamalıdırlar.  Bunlar ve bunlara benzer kurallara uymamak yarışma kurallarını ihlal nedeni sayılacak olup yarışmacının sınavı iptal edilecektir.  

3‐ Yarışmada A ve B olmak üzere 2 kitapçık türü olabileceği gibi, belli ve sınırlı soruların olacağı bir havuzdan da yarışma yapılabilecektir. 1. ve 2. Kategoride 60 soru ve 90 dakika cevaplama süresi, 3. ve 4. Kategoride 75 soru ve 90 dakika cevaplama süresi olup, puanlama 100 üzerinden değerlendirilecektir. Yarışma süresi bütün kategoriler için aynıdır. 

4‐ Vakfımızdan kaynaklanmayan şebeke ve ağ sorunları, elektrik kesintilerinden kaynaklı sorunlardan vs. vakfımız sorumlu değildir. 

5‐ Yapılan yarışma değerlendirmesi sonucu puanların eşit olması durumunda: Yarışmayı daha erken zamanda bitirme ve süreyi doğru kullanma şeklindeki ölçüte göre tasnif yapılacaktır. Buna rağmen eşitliğin bozulmaması halinde yarışma komisyonu nezaretinde yapılacak kura ile sıralama/değerlendirme yapılacaktır. 

6‐ Cevaplama yaparken 1.ve 2. Kategoride sorular 4 şıklı olup, 3 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 3. ve 4. kategoride ise sorular 5 şıklı olup, 4 yanlış cevap 1 doğru cevabı götürecektir. 

G.YARIŞMANIN ÖDÜLLLERİ: 

‐Tüm ödüller genel olarak aşağıdaki gibi dağıtılacaktır. 

‐Ayrıca il/ilçe bazında herhangi bir ödül verilmeyecektir. 
BİRİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ (4 ve 5. sınıf öğrencileri) 
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐5) Bisiklet /1 Gram Altın (3)
6‐10) Tablet (5)
11‐15) Akıllı Bileklik Saat (5)
16‐21) Scooter‐Paten /Oyun Çadırı (6)
22‐41) Sırt Çantası (20)
42‐71) Dart Tahtası (30)
72‐131) Uçurtma (60)
132‐211) Eşarp /Futbol Topu (80)
212‐301) Satranç Takımı (90)
GENEL TOPLAM (301) 
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul ( 6.sınıf öğrencileri)
1) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Bisiklet /1 Gram Altın (2)
4‐6) Tablet (3)
7‐10) Drone (4)
11‐14) Teleskop (4)
15‐20) Akıllı Bileklik Saat (6)
21‐40) Dua Yayıncılık Kitap Seti (20)
41‐60) Sırt Çantası (20)
61‐90) Uçurtma (30)
91‐140) Eşarp /Futbol Topu (50)
141‐200) Satranç Takımı (60)
GENEL TOPLAM (200) 
İKİNCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Ortaokul  (7. ve 8.sınıf öğrencileri) 
1‐2) Dizüstü Bilgisayar (2)
3‐4) Bisiklet /Çeyrek Altın (2)
5‐7) Tablet (3)
8‐11) Drone (4)
12‐15) Teleskop (4)
16‐25) Akıllı Bileklik Saat (10)
26‐50) Dua Yayıncılık Kitap Seti (25)
51‐175) Uçurtma  125
176‐300) Eşarp/ Futbol Topu (125)
GENEL TOPLAM (300)
ÜÇÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Lise Öğrencileri (9‐10‐11‐12. sınıflar ile Örgün Eğitimde okumayıp 2004 ve sonrası doğumlu olanlar )
1 ) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Çeyrek Altın (2)
4‐5) Tablet (2)
6‐7) Teleskop (2)
8‐9) Drone (2)
10‐15) Kol Saati (6)
16‐30) Dua Yayıncılık Kitap Seti (15)
31‐100) Ses Topu (70)
GENEL TOPLAM (100) 
DÖRDÜNCÜ KATEGORİ ÖDÜLLERİ Diğer (Belirtilen Eğitim Durumları Dışında Kalanlar) 
1) Dizüstü Bilgisayar (1)
2‐3) Yarım Altın (2)
4‐5) Çeyrek Altın (2)
6‐25) Kol Saati (20)
26‐100) Dua Yayıncılık Kitap Seti (75)
GENEL TOPLAM (100)
H. YARIŞMANIN DİĞER ŞARTLARI: 

‐Yarışmaya katılanlar, bu şartname hükümlerini ve komisyon kararlarını kabul etmiş sayılacaktır. Peygamber Sevdalıları Vakfı şartnamede değişiklik yapma hakkına sahiptir.

‐Online yarışma sisteminin altyapısı tamamen Peygamber Sevdalıları Vakfı’nın ihtiyaç ve tecrübelerine göre düzenlenmiştir ve yarışmacı online yarışma sisteminin kurallarına tabidir. 

İ. YETKİLİ KURULLAR: 

1.Yarışmanın Sahibi: Peygamber Sevdalıları Vakfı

2.Yarışmayı Düzenleyen ve Değerlendiren: Peygamber Sevdalıları Vakfının hizmet almak isteyeceği kurum ve kuruluşlar.

3.Soru Hazırlama Kurulu: Yarışma soruları, Peygamber Sevdalıları Vakfı Eğitim Komisyonu tarafından hazırlanacaktır.  

K. BİLGİ – İLETİŞİM: 

Adres: Peyas Mah. Selahattin Eyyubi Bulvarı Recesa 1 Apt. Kat:1 No:1 Kayapınar / Diyarbakır 

Web: http://peygambersevdalilari.com   

Telefon: İhtiyaç halinde, http://peygambersevdalilari.com web sitemizde verilecektir. 

E‐posta: [email protected]

SİYER YARIŞMASI - DESTEK MERKEZLERİ

 
ADANA CEYHAN EŞREF SARI 5427382221    
ADANA MERKEZ OSMAN YALÇINKAYA 5458487985    
ADIYAMAN KAHTA MEHMET SİVİL 5343656170    
ADIYAMAN MERKEZ AYHAN ÜSTÜN 5436703292    
ADIYAMAN SAMSAT İSMAİL AVCI 5372655667    
ADIYAMAN SAMSAT NECMEDDİN ERTÜRK 5443738208    
AFYON MERKEZ KAMİL YILDIRIM 5068718111    
AĞRI MERKEZ EVREN 5075634021    
AKSARAY   HAMDULLAH ER 5427251496    
ANKARA   ABDULVAHAB KOYUNCU 5078721071    
ANKARA   MUSA ÇAKMAK 5446092121    
ANKARA   YUSUF ALPSOY 5312931232    
ANTALYA   OSMAN YILDIRIM 5070191492    
ANTALYA   ŞAHABETTİN ŞİMŞEK 5426398070    
ARTVİN   RIDVAN YILDIRIM 5354003636    
AYDIN   YAHYA SUNYAR 5516069640    
BALIKESİR BANDIRMA CEMİ AYNA 5312231464    
BARTIN BARTIN YUSUF TİREL 5537679800    
BATMAN BESİRİ RIDVAN ÜZÜMCÜ 5385519527    
BATMAN GERCÜŞ FETHULLAH BARLAK 5413412597    
BATMAN KOZLUK ABDULCELİL BALA 5053916324    
BATMAN MERKEZ FEYZİ AYDIN 5448296041    
BATMAN SASON MEHMET KILIÇ 5375618390    
BAYBURT   MAŞALLAH ORUÇOĞLU 5424654963    
BİLECİK BOZÜYÜK SALİH YILDIRIM 5457465100    
BİLECİK MERKEZ CUMA GÖL 5303031121    
BİTLİS ADİLCEVAZ TEMSİLCİ 5442629973    
BİTLİS AHLAT TEMSİLCİ 5378665213    
BİTLİS AHLAT TEMSİLCİ 5378665213    
BİTLİS GÜROYMAK TEMSİLCİ 5378665213    
BİTLİS HİZAN TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5058696039    
BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS MERKEZ TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS MUTKİ TEMSİLCİ 5384712496    
BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5304026713    
BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039    
BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039    
BİTLİS TATVAN TEMSİLCİ 5058696039    
BURSA GEMLİK İBRAHİM ATEŞ 5522098663    
BURSA MERKEZ ADEM ATLI 5551490549    
ÇANAKKALE ÇANAKKALE MUHAMMED YEŞİLMEN 5439468296    
DENİZLİ   ABDUSSELAM SÜHEYB 5539677283    
DİYARBAKIR BİSMİL KEREM SOLMAZ 5056204993    
DİYARBAKIR ÇERMİK İDRİS KAÇMAZ 5337647997    
DİYARBAKIR ÇINAR YUSUF AYDIN 5377805061    
DİYARBAKIR DİCLE VEDAT ÖZTUTUŞ 5357844147    
DİYARBAKIR ERGANİ A.REZZAK POLAT 5303492468    
DİYARBAKIR HANİ ŞEHMUS YAMAN 5384826132    
DİYARBAKIR KULP NİMET ÇAÇAN 5383725325    
DİYARBAKIR MERKEZ MESUT BAĞCI 05425342121   diyarbakır
DİYARBAKIR SİLVAN ŞAFİ KIRTAY 5453715123    
DÜZCE MERKEZ İZZET KAZAK 5320642419    
EDİRNE EDİRNE MAZLUM GÜL 5455217509    
ESKİŞEHİR MERKEZ ENES YILDIRIM 5070132412    
GAZİANTEP   OSMAN DURAN 5301578767    
GAZİANTEP NİZİP İBRAHİM YILDIRIM 5305210685    
GİRESUN   FEYZULLAH GÜZEL 5513990222    
GÜMÜŞHANE   ÖMER ARSLAN 5439378848    
HATAY İSKENDERUN HALİL DUVARCI 5357132663    
ISPARTA   HASAN KOÇ 5336080202    
İSTANBUL ARNAVUTKOY FAHRETTİN GENÇ 5384196238    
İSTANBUL ARNAVUTKÖY ERSİN ETİZ 5357461240    
İSTANBUL AVCILAR HÜSEYİN KAPLAN 5456602447    
İSTANBUL BAĞCILAR MUHAMMET EMİN TOPDEMİR 5320635449    
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ENES ASLAN 5321370715    
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR HASAN ATAY 5393380977    
İSTANBUL BAŞAKŞEHİR MEHMET ŞAHİN 5077898323    
İSTANBUL BEYOĞLU ABDÜRRAHİM IRMAK 5438982252    
İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE SEDAT SUAKAR 5324268012    
İSTANBUL ÇATALCA AHMET EKEN 5367165120    
İSTANBUL ESENLER ADNAN YETİŞEN 5374405374    
İSTANBUL ESENLER MUHAMMED GÜZEY 5318547219    
İSTANBUL ESENYURT EMRE ÇEVRİM 5343294558    
İSTANBUL EYÜPSULTAN YUSUF GÜNGÖR 5456438780    
İSTANBUL FATİH CAHİT DAĞHAN 5333792750    
İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA METİN MENTEŞ 5459715021    
İSTANBUL GÜNGÖREN H. AHMET ÇELİK 5326311802    
İSTANBUL KAĞITHANE EMRULLAH TUNÇ 5414227567    
İSTANBUL KARTAL CEMAL AKASLAN 5398543264    
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ABDULHEKİM ALGÜL 5385012356    
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE HASAN ALTUN 5422494592    
İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE SUAT IŞIK 5378190791    
İSTANBUL MALTEPE HALİL CAN 5412697215    
İSTANBUL PENDİK ABDÜSSELAM YAÇİN 5538450439    
İSTANBUL SANCAKTEPE M. EŞREF ÖMEROĞLU 5432160673    
İSTANBUL SARIYER EMRULLAH TUNÇ 5414227567    
İSTANBUL SİLİVRİ FIRAT AKTOPRAK 5380760667    
İSTANBUL SULTANBEYLİ İLHAN GÖKHAN 5345654520    
İSTANBUL SULTANGAZİ AHMET URAL 5464037682    
İSTANBUL SULTANGAZİ MİKAİL ÜNSALAN 5368181459    
İSTANBUL SULTANGAZİ MURAT SİVİ 5077889486    
İSTANBUL SULTANGAZİ RAHMİ ÇELİK 5415785696    
İSTANBUL ŞİŞLİ ABDÜRRAHİM IRMAK 5438982252    
İSTANBUL TUZLA RESUL ALINMIŞ 5423962213    
İSTANBUL ÜMRANİYE FATİH UZUN 5442761373    
İSTANBUL ZEYTİNBURNU AHMET DOĞAN 5365292921    
İSTANBUL ZEYTİNBURNU MAHMUT ÖZTÜRK 5312708407    
İZMİR   YUNUS ŞANİ 5553670589    
KAHRAMANMARAŞ   ADEM KILIÇ 5454078311    
KARABÜK KARABÜK YUSUF 5449065685    
KASTAMONU KASTAMONU ALİ TAĞ 5434901608    
KIRKLARELİ KIRKLARELİ HAMZA TEMİZ 5459054579    
KİLİS   MÜCAHİT YÜZGEÇ 5301531264    
KOCAELİ GEBZE AYDIN YAPICI 5332969539    
KOCAELİ MERKEZ FATİH SİVİ 5415603252    
KONYA   CELAL ÖDEMİŞ 5373263925    
KONYA   NECMİ DURMAZER 5453153717    
KONYA   PEYGAMBER SEV DERNEĞİ 3323535295    
KÜTAHYA MERKEZ ERHAN KARAPÇİN 5466796052    
MANİSA   ABDÜLHALİK BASETEMUR 5068202096    
MARDİN ARTUKLU AHMET NAS 5415035591    
MARDİN DARGEÇİT ABDUSSAMED BARAN 5379595050    
MARDİN DERİK AHMET AKTAŞ 5058131289    
MARDİN KIZILTEPE CİHAD KARAALP 5416002529    
MARDİN MAZIDAĞI ABDULLAH TUNA 5308827077    
MARDİN MİDYAT SELAHATTİN YENİAY 5426264663    
MARDİN NUSAYBİN ABDULVAHAB TALAYHAN 5079251789    
MARDİN ÖMERLİ ZEKİ TALAYHAN 5432344518    
MARDİN SAVUR MUHAMMED EMİN ŞANA 5453447786    
MARDİN YEŞİLLİ METİN TEKİN 5447675447    
MERSİN MERKEZ AYDIN KARAKAYALI 5530883533    
MERSİN MUT ÖMER BELEN 5363591620    
MERSİN SİLİFKE MAHİR İYİBAŞ 5362765200    
MERSİN TARSUS HAKAN AYÇOBAN 5300994275    
MUĞLA   KAMURAN CENGİZ 5425102206    
MUŞ KORKUT MERKEZ AVM 5365635998    
MUŞ MERKEZ EYÜPOĞLU KIRTASİYE 0    
MUŞ MERKEZ HUZUR İLETİŞİM 5070093320    
MUŞ MERKEZ OKUMUŞ KİTAP KIRTASİYE 5541741349    
MUŞ MERKEZ SELAM DER 4362127859    
ORDU   M.CAN MİKYAS 5313609764    
OSMANİYE MERKEZ AHMET ALAKUŞ 5539606372    
RİZE   RIDVAN YILDIRIM 5354003636    
SAKARYA   FARUK KILIMAN 5395595114    
SİİRT MERKEZ SABAHATTİN KELEŞ 5316943322    
ŞANLIURFA AKÇAKALE/HARRAN İBRAHİM HALİL KURTBOĞAN 5442049494    
ŞANLIURFA BİRECİK ABDURRAHMAN GÜNEŞ 5076681014    
ŞANLIURFA BİRECİK ÖMER ELMAOĞLU 5446165670    
ŞANLIURFA CEYLANPINAR AHMET AYDIN 5445682869    
ŞANLIURFA CEYLANPINAR MUHAMMED İSLAM SAĞLAM 5434164945    
ŞANLIURFA HİLVAN AHMET KARADAL 5342650551    
ŞANLIURFA MERKEZ M. FATİH KARAKAŞ 5422587989    
ŞANLIURFA SİVEREK MUSTAFA SIMAK 5350700703    
ŞANLIURFA SURUÇ ÖMER TAŞ 5444980722    
ŞANLIURFA VİRANŞEHİR LÜRFÜ TEKİN 5444066428    
ŞIRNAK CİZRE SERDAR ELÇİN 5335171011    
ŞIRNAK İDİL EMİN ÇİÇEK 5446377681    
ŞIRNAK KUMÇATI SELMAN ÜZEN 5417261708    
ŞIRNAK MERKEZ SELMAN AKMAN 5535620486    
ŞIRNAK SİLOPİ YUSUF AKYEL 5301849295    
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY KEMAL SAYIN 5053553937    
TEKİRDAĞ ÇERKEZKÖY ŞİRİN ÇELİKEL 5372217723    
TEKİRDAĞ ÇORLU FAYSAL OLGAN 5412474977    
TEKİRDAĞ KAPAKLI KEMAL SAYIN 5053553937    
TEKİRDAĞ KAPAKLI ŞİRİN ÇELİKEL 5372217724    
TEKİRDAĞ MERKEZ SAİT DOYAR 5335671691    
TEKİRDAĞ MERKEZ YASİN ÇİMEN 5422454763    
TRABZON   RIDVAN YILDIRIM 5354003636    
UŞAK   UŞAK 5435887602    
VAN ERCİŞ DOST KİTAP EVİ 5511057208    
VAN ERCİŞ DÖRTYOL MANAVI 5435887602    
VAN ERCİŞ TURAN TAVUKÇULUK 5346614653    
YALOVA MERKEZ SALİH ÖNAL 5413527767    

YARIŞMA KİTAPLARI

ÇIKMIŞ SORULAR

BAŞVURU YAP
Yorumlar (846)
Nurettin 1 ay önce
1. Kategori hediyeleri nezeman dağıtılancalak
[email protected] 1 ay önce
Acba ne zaman sınava sonuçları açıklandı yada ne zaman açıklanacak
Nihal 1 ay önce
Helal olsun sana berfin
Beyaz Postalarin Krali 1 ay önce
Sınav ne zaman
Melisa 2 ay önce
Benimki hepsi full galiba
Ümmühan sennur 2 ay önce
Sınavda yanlışlıkla yarışmayı bitir butonuna bastım sınava devam etmek istiyorum lütfen yardım edin
Berfin 2 ay önce
20 yanlış yaptığımı düşünüyorum sizce ilk 20 ye girermiyim?
tuanna 2 ay önce
sıyer sınavı ne zaman
Bütün Yorumları Görmek İçin Tıklayın
14
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Ümraniye 30 44
9. Tuzlaspor 30 44
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 30 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23