2020 Yılı 2. Amatör Telsizcilik Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

Kamuajans.com – Her yıl yüzlerce insan farklı şehirlerde T.C. Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Amatör Denizcilik Federasyonu tarafından açılan amatör telsizcilik sınavına başvurarak amatör telsizcilik belgesi sahibi oluyor.

SINAV 23.08.2020, 12:45 17.08.2020, 13:24
2020 Yılı 2. Amatör Telsizcilik Sınavı Ne Zaman Yapılacak?

1980'li yıllarda filmlerde sıklıkla denk geldiğimiz kocaman telsizler aracılığıyla birbirleriyle iletişim kuran gençlerin diyalogları ve dostluklarına şahitlik etmiştik. Tarihi her ne kadar eski olsada günümüzde de halen kullanılmaya devam edilen telsizler ücretsiz olarak iletişim kurmanın hatta öyle ki deniz aşırı ülkelere hiç bir zorluk çekmeden ücretsiz olarak ulaşabileceğimiz en kolay yöntemlerinden bir tanesi olarak dikkat çekiyor.

Her yıl açılan sınavlara yüzlerce kişi başvurarak resmi olarak telsiz kullanım ehliyeti sahibi oluyor. Neden amatör telsizci olmalıyım sorusu herkesin hatta sınava başvuranların bile sorduğunu düşünürsek en önemli sebep deprem ülkesi olmamız sebebiyle geçtiğimiz aylarda yaşanan depremlerde telefon hatlarında kesintilerin gerçekleşmesi bizlere bu gibi durumlarda fayda sağlayabilmektedir. Bunun yanı sıra eğlenceli hobi olarakta günümüzde oldukça yaygın olarak kullanılmaktadır.

Her yıl belirli tarihlerde yapılan amatör telsizcilik sınavının ilki 19 Ağustos 2020 tarihinde yapıldı. Bir sonraki sınav ise
24 Eylül 2020 tarihinde yapılacak.

1- SINAVI KAZANIP BELGE ALMAYA HAK KAZANANLARIN DÜZENLEMESİ GEREKEN EVRAKLAR;

Yazılı Başvuru, (Örnek Dilekçe İçin Tıklayınız)
Sabıka Kaydının olup olmadığına dair yazı
Belge Ücreti Ödenti Makbuzu
Belge Ücretinin (50 TL) olup KEGM tarafından yapılacak borçlanma yöntemi ile yenileme yapılmaktadır. Sakat ve Gazi indirimi uygulanmaktadır. Aşağıda belirtilen nuralalar aranarak yenileme için TC kimlik numarası bildirilecek ve borçlandırırlacaktır. Borçlanma gerçekleştiğinde TC Kimlik numarası ile Vakıfbank Şubelerinden ödenebilir.

AMATÖR DENİZCİ EĞİTİM DOKÜMANI

1. Özel tekneler, en az “Amatör Denizci Belgesi” sahibi bir kişinin sevk ve idaresinde seyreder.

2. Tekne kısımları ve donanımları

3. Teknede yönler

4. Denizcilikte yönler, Kuzey (000°)’den başlanarak, tam daire şeklinde saat yönünde artarak belirlenir.

5. Kuzey yönü özel olarak “Yıldız”, Güney yönü özel olarak “Kıble” şeklinde adlandırılır.

6. Rüzgârlar geldikleri yöne göre, akıntılar ise gittikleri yöne göre ifade edilir. Örneğin 315° yönünden esen rüzgâr “Karayel” olarak adlandırılır.

7. Dünyada sadece İstanbul Boğazı’nda görülen ve güneyli rüzgârların (Güneyden kuzeye doğru esen) güneyli yüzey akıntısını (kuzeyden güneye doğru akan) kuzeye doğru değiştirmesiyle oluşan akıntı “Orkoz” akıntısı olarak adlandırılır.

8. Teknenin kumanda edildiği kısmı “Köprüüstü”, köprüüstünden ileri doğru bakıldığında teknenin sol tarafında kalan bölümü “İskele”, sağ tarafı ise “Sancak” olarak adlandırılır.

9. Teknenin rüzgârın estiği tarafta olan bölümü “Rüzgâr Üstü” diğer tarafı ise “Rüzgâr Altı” olarak adlandırılır.

10. Teknenin su seviyesinin altında kalan kısmının yüksekliği “Su çekimi (draft)”, su seviyesinden ana güverteye kadar olan yüksekliği ise “Borda yüksekliği (fribord)” olarak adlandırılır.

11. Tekne, “Aborda” veya “Kıçtan kara” pozisyonunda rıhtıma yanaştırılır. Her bir halatın farklı işlevi bulunur.

12. Bir teknenin manevra yapabilmesi için üzerinde hız olmalıdır.

13. Yoğun deniz trafiğinde, liman içerisinde, sığ sularda, yağmur ve sis gibi kısıtlı görüş koşullarında özel dikkatle ve düşük hızla seyredilmelidir.

14. Her teknede hem görme hem de işitme yoluyla iyi bir gözcülük yapılmalıdır.

15. Teknenin manevra kabiliyetine, dönüş ve durma mesafelerine hakim olunmalıdır.

16. Sahil ışıkları ile fener ve diğer seyir yardımcılarının ışıklarının karıştırılabileceği unutulmamalıdır.

17. Yapılacak manevralar mümkün olduğunca erken ve belirgin olmalı, diğer tekne neta oluncaya kadar izlenmelidir

18. Demir yeri; şiddetli rüzgâr,dalga ve akıntılardan korunaklı olarak ve uygun derinlikte seçilmelidir.

19. Akıntı ve rüzgâr daima pruvaya alınarak demire inilmeli, teknenin üzerinde dümen dinleyecek kadar az bir yol varken demir atılmalıdır.

20. “Pusula” yön bulmaya yarayan seyir cihazı, “İskandil” teknenin altındaki su derinliğini gösteren cihazdır.

21. Seyrin en büyük yardımcısı seyir haritalarıdır. Harita okuyarak, konumunuzu ve rotanızı paralel/cetvel yardımıyla haritaya çizerek, pergelle mesafe ölçerek ve manyetik pusulayla aldığınız kerterizleri haritaya aktararak geleneksel seyir yapılabilir.

22. Rota, bölgenin en ayrıntılı ve en güncel, en son versiyon, düzeltilmiş haritası üzerine çizilir.

23. Elektronik harita kullanılacaksa, güncellemelerin uygun şekilde yapıldığından emin olunmalıdır.

24. Geleneksel seyir ve elektronik seyir birbirini yedekleyerek kullanılmalıdır.

25. Kerteriz, bir cismin gerçek kuzeye (hakiki kerteriz) veya diğer cisme (nisbi kerteriz) göre yön derecesidir

26. Denizde mevki, enlem ve boylam dereceleriyle ifade edilmektedir.

27. Teknenin bulunduğu nokta, önce enlem, sonra boylam olarak derece, dakika ve saniye olarak söylenir. Örneğin : 41°24'12.2"K 32°10'26.5"D

28. Harita üzerindeki mesafeler, haritanın enlem kenarından deniz mili cinsinden ölçülür.

29. Denizde kullanılan mesafe birimi “Deniz Mili” olarak adlandırılmakta olup, 1 Deniz Mili 1852.3 metredir (2000 yarda).

30. Deniz haritalarında 1 Derece 60 Deniz Miline, 1 Dakika ise 1 Deniz Miline eşittir.

31. Haritada yön pusula gülünden bulunup derecelendirilir.

32. Bir denizci, standart harita sembollerini ve kısaltmalarını bilmelidir.

33. Fenerler, gündüz kule yapıları, gece ise karakteristik ışıkları ile görüş menzilinde bulunan ve teknelerin seyrine yardımcı olan sabit yapılardır.

34. Şamandıralar, denizde yol göstermeye, bir tehlike veya geçiş yolunu belirtmeye yarayan değişik tip, renk ve şekillerde bulunan seyir yardımcılarıdır.

35. Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Kuralları(COLREG), ülkemizde Uluslararası Denizde Çatışmayı Önleme Tüzüğü (DÇÖT) olarak bilinmekte olup, teknelerin birbirlerine karşı davranışlarını bir düzene bağlayarak çatışma risklerinin ortadan kaldırılmasına yönelik bir kurallar bütünüdür.

36. Bir tekne mümkün olduğu kadar, trafik şeritlerinde karşıdan karşıya geçmekten kaçınacaktır. Fakat böyle bir geçiş zorunluluğunda olduğu zaman, geçişi uygulayabileceği kadar genel trafik akımı yönüne dik açıya en yakın bir açı ile yapacaktır.

37. Boyu 20 metreden az olan bir tekne veya yelkenli bir tekne bir trafik şeridini takibeden herhangi bir kuvvetle yürütülen teknenin emniyetle geçişini engellemeyecektir.

38. Üzerinde yol bulunan kuvvetle yürütülen bir tekne; kumanda altında bulunmayan, manevra yapma gücü kısıtlı olan, balıkçılıkla uğraşan veya yelkenli bir teknenin yolundan çıkacaktır.

39. Kuvvetle yürütülen iki teknenin, çatışma tehlikesi söz konusu edilecek surette, birbirlerine karşı veya karşıya yakın birer rota ile yaklaşmaları halinde, bu teknelerden herbiri diğerinin iskelesinden geçmek üzere, rotasını sancağa değiştirecektir.

40. Rüzgârı farklı bordalardan kullanan teknelerden rüzgarı iskeleden kullanan tekne diğerinin yolundan çıkacaktır. Her iki tekne de rüzgârı aynı taraftan kullanıyorsa rüzgar üstünde olan tekne rüzgâr altında olan teknenin yolundan çıkacaktır.

41. Kuvvetle yürütülen iki teknenin çatışma tehlikesi doğuracak şekilde birbirini aykırı olarak geçmeleri halinde, diğer tekneyi sancak tarafından gören tekne onun yolundan çıkacak koşullar elverdiği takdirde diğerinin pruvasından geçmekten kaçınacaktır.

42. Tekne fenerleri, teknelerin meşgul oldukları iş ve yönlerinin belirlenmesine yardımcı olup, fenerler tekneye DÇÖT’de belirtildiği şekilde yerleştirilmelidir.

43. Baş-kıç ekseni üzerinde toplam 225° açısı bulunan, pruvadan itibaren kemerenin 22,5° gerisine kadar ışık gösteren beyaz feneri “Silyon feneri” olarak adlandırılır.

44. Sancak tarafta yeşil, iskele tarafta kırmızı, her biri pruvadan kendi tarafındaki kemereye kadar toplam 112,5° ışık gösteren fenerler “Borda fenerleri” olarak adlandırılır.

45. Teknenin kıç tarafına yerleştirilen, 135° beyaz ışık gösteren fener “Pupa feneri” olarak adlandırılır.

46. Bütün tekneler, boylarına ve tiplerine göre seyir fenerleri ile ilgili belirlenmiş olan düzenlemelere uymak zorundadır.

47. Acil durumlarda yer bildiren telsiz vericileri (EBIRB) Küresel Deniz Tehlike ve Güvenlik Sisteminin (GMDSS) önemli bileşenleri olup, kıyı veya diğer gemilere uydular üzerinden tek yönlü tehlike sinyalleri gönderir.

48. Acil durumlarda kullanılabilecek olan Arama ve Kurtarma Vericisi (SART) bir başka deniz veya kara aracının radar ekranına teknenin konumuna ilişkin sinyal gönderir

49. Tekne kullanan bir kişi sağlık ve güvenlik için, temel ilk yardım bilgilerini bilmelidir.

50. Tekne ile açılmadan önce, güvertede yeterli emniyet teçhizatı olduğundan emin olunmalıdır.

51. Teknede denize adam düştü alarmı verilir verilmez can simidi denize atılmalıdır.

52. Türk Radyo Kanal 16’dan belirli aralıklarla hava durumu ve seyir emniyetine yönelik uyarılar yayınlamakta olup,acil durumlarda VHF Kanal 16’dan çağrı yapılarak yardım talep edilebilir.

53. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM), tüm arama ve kurtarma faaliyetlerini 7 gün 24 saat kesintisiz olarak en üst düzeyde koordine eder.

54. Motorun uzun süre kullanılabilmesi için düzenli bakım tutum programı uygulanmalı, her sefer öncesi yağ, yakıt ve diğer sıvı seviyeleri gözden geçirilmelidir.

55. Akü kutup başı bağlantıları sıkı tutulmalı, motor üzerinde yıpranma belirtileri gösteren parçaların kontrolü yapılmalıdır.

56. Teknelerde kullanılan sistemler için elektrik, büyük teknelerde jeneratör küçük teknelerde ise aküler vasıtasıyla sağlanmaktadır.

57. Gemilerden Kaynaklanan Deniz Kirliliğinin Önlenmesi Hakkında Uluslararası Sözleşme “MARPOL” olarak adlandırılmakta olup, tüm deniz araçları MARPOL hükümlerine uymakla yükümlüdür.

58. Yağlı atıklar, dökme ve paketli kimyasallar, plastik, pişirme yağı, kül, hayvan ölüsü, balık tutma ağı, kargo atıklarının denize boşaltılması kesinlikle yasak olup, atıklar limanlardaki atık alım tesislerine verilmelidir.

59. Yerel birimler VHF telsiz kanallarından (ülkemizde Kanal 08) hava tahminleri ve fırtına uyarılarını yayınlar.

60. Bofor ölçeği denizde denizcilerin rüzgâr şiddetini tahmin edebilmelerine yardım amacıyla hazırlanmış olup, 5 bofor üzerindeki her rüzgâr tehlikeli olabilir.

Kaynak: Kamuajans.com/ÖZEL
Yorumlar (0)
16
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 38 81
2. Fenerbahçe 38 79
3. Galatasaray 38 78
4. Trabzonspor 38 67
5. Hatayspor 38 60
6. Sivasspor 38 59
7. Alanyaspor 38 57
8. Gaziantep FK 38 55
9. Karagümrük 38 54
10. Göztepe 38 51
11. Konyaspor 38 48
12. Rizespor 38 45
13. Malatyaspor 38 44
14. Başakşehir 38 44
15. Kasımpaşa 38 43
16. Antalyaspor 39 43
17. Kayserispor 38 40
18. Ankaragücü 38 38
19. Erzurumspor 39 37
20. Gençlerbirliği 38 35
21. Denizlispor 38 28
Takımlar O P
1. Adana Demirspor 33 67
2. Giresunspor 33 67
3. Samsunspor 33 67
4. İstanbulspor 33 61
5. Altay 33 60
6. Altınordu 33 57
7. Ankara Keçiörengücü 33 55
8. Ümraniye 34 51
9. Tuzlaspor 33 47
10. Bursaspor 33 46
11. Bandırmaspor 33 42
12. Boluspor 34 42
13. Balıkesirspor 33 35
14. Adanaspor 33 34
15. Menemenspor 33 34
16. Akhisar Bld.Spor 34 30
17. Ankaraspor 33 26
18. Eskişehirspor 34 8
Takımlar O P
1. Man City 35 80
2. M. United 33 67
3. Chelsea 35 64
4. Leicester City 35 63
5. West Ham 34 58
6. Liverpool 34 57
7. Tottenham 35 56
8. Everton 33 52
9. Leeds United 35 50
10. Arsenal 34 49
11. Aston Villa 33 48
12. Wolverhampton 34 42
13. Crystal Palace 34 41
14. Newcastle 35 39
15. Brighton 34 37
16. Southampton 34 37
17. Burnley 34 36
18. Fulham 34 27
19. West Bromwich 34 26
20. Sheffield United 35 17
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 35 77
2. Barcelona 35 75
3. Real Madrid 34 74
4. Sevilla 34 70
5. Real Sociedad 35 56
6. Villarreal 34 52
7. Real Betis 34 51
8. Athletic Bilbao 35 46
9. Granada 34 45
10. Celta de Vigo 34 44
11. Cádiz 35 43
12. Osasuna 35 41
13. Levante 35 39
14. Valencia 34 36
15. Getafe 34 34
16. Deportivo Alaves 35 32
17. Real Valladolid 34 31
18. Huesca 35 30
19. Elche 35 30
20. Eibar 34 26