1. Dönem 2021 Yılı Yeminli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Giriş Belgeleri

2021/1.Dönem Özel SMMM Sınav Programı ve 2021/1. Dönem SMMM Sınav Programı ile detaylar belli oldu. Buna göre hangi sınavın hangi tarihte ve saat kaçta yapılacağı netleşti.

SINAV 02.04.2021, 17:25 06.04.2021, 08:32
1. Dönem 2021 Yılı Yeminli ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı Giriş Belgeleri

TÜRMOB Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği tarafından yapılacak 2020/3. dönem Yeminli Mali Müşavirlik Sınavı ve 2020/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı (2021/1.Dönem Özel SMMM) Programı ve 2021/1. Dönem SMMM Sınav Programı belli oldu.

3 Nisan 2021 tarihinde yapılacak 2021 1. Dönem Staja Giriş Sınavı Giriş Belgeleri  26 Mart 2021 Cuma Saat 16.00 'da http://belge.tesmer.org.tr adresinde yayınlanmıştır.

3-4 Nisan 2021 tarihlerinde yapılacak olan SMMM Sınavı , 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacak olan Özel SMMM Sınavı ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi Sınavı giriş belgeleri 31 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı.

2021/1.Dönem SMMM Sınavı Giriş Belgenizi almak için tıklayınız

2021/1.Dönem Özel SMMM Sınavı Giriş Belgenizi almak için tıklayınız

4 Nisan 2021 Tarihinde yapılacak olan 2021/1.Dönem Özel SMMM Sınav Programı

Hukuk saat 09.30'da

Meslek Hukuku Mesleki Değerler ve Etik saat 11.00'da

Vergi Hukuku saat 13.30'da

Muhasebe saat 15.00'da

Denetim saat 16.30'da 

SINAV İLİ VE SINAV YERİ

Ankara: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Beşevler /Ankara

İstanbul: Marmara Üniversitesi Göztepe Kampüsü Göztepe  / İstanbul

İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Dokuzçeşmeler Kampusu Buca / İzmir

3-4 Nisan 2021 Tarihlerinde Yapılacak Olan 2021/1. Dönem SMMM Sınav Programı

3 Nisan 2021 - Cumartesi

Muhasebe Denetimi saat 09:00'da

Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku saat 11:30'da

Vergi Mevzuatı ve Uygulaması saat 14:30'da

Hukuk saat 17:00'da 

4 Nisan 2021   - Pazar

Finansal Muhasebe saat 09:00'da 

Finansal Tablolar ve Analizi saat 13:30'da

Maliyet Muhasebesi saat 16:00'da

Sermaye Piyasası Mevzuatı saat 18:00'da

SMMM, Özel SMMM ve ABC Grubu Sınav Kuralları Güncellenmiştir. (26 Mart 2021)

* Katılımcılar, sınav oturumu başlamadan en az 1 saat önce sınav binası girişinde hazır olmalıdır.

* Sınava başvuru sırasında katılımcılar tarafından bildirilmiş olan HES kodu sorgu sonucu “RİSKLİ” olanlar sınava alınmayacaktır. Bu durumda olanların sınav mahalline gelmeyerek kendilerini ve çevrelerini riskten uzak tutmaları beklenmektedir.   

* Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREBİLECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar:  Siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı, izin verilen oturumlar için hesap makinesi, şeffaf şişe içerisinde su, peçete (şeffaf ambalaj içerisinde veya ambalajsız), para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, maske, dezenfektan, dezenfektanlı mendil, yüz koruyucu siperlik, geçerli kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi.

* Katılımcıların, Sınav Salonuna GETİREMEYECEKLERİ Araç, Gereç ve Eşyalar: Katılımcılar; çanta, cüzdan, cep telefonu, kol saati ve her türlü saat, kablosuz iletişim sağlayan bluetooth vb. cihazlarla; kulaklık, kolye, küpe, yüzük (halka alyans hariç), bilezik, broş ve diğer takılarla; anahtarlık, her türlü araç anahtarı, plastik ve metal içerikli eşyalarla (başörtü için kullanılan boncuklu/boncuksuz toplu iğne, para, anahtarlıksız basit anahtar, ulaşım kartı, basit tokalı kemer, basit tel toka ve taşsız metal, top veya sivri uçlu basit piercing hariç); her türlü elektronik/mekanik cihazlar ve çağrı cihazı, telsiz, fotoğraf makinesi vb. araçlarla, her türlü plastik ve güneş gözlüğü dâhil cam eşyayla (şeffaf/numaralı gözlük hariç), banka/kredi kartı vb. kartlarla, cep bilgisayarı, sözlük işlevi olan elektronik cihaz, hesap makinesi (izin verilen oturumlar hariç) vb. her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, her türlü delici ve kesici alet ateşli silah vb teçhizatla, her türlü müsvedde kağıdı, defter, kitap, ders notu, sözlük, dergi, gazete vb. yayınlar, pergel, açıölçer, cetvel vb. araçlarla, su hariç içecek, yiyecek vb. gıda/tüketim maddeleriyle ilaç, alçı, sargı bezi, koltuk değneği vb. sağlık malzemeleri ve araçları (engel durumunu daha önce bildirenler hariç) GETİREMEZLER.
Yukarıdaki 4’üncü maddede belirtilmiş araç, gereç ve eşyalardan herhangi birini, sınav esnasında yanında bulundurduğu tespit edilen katılımcılar hakkında tutanak düzenlenir ve bunların ilgili sınavı geçersiz sayılır.

* Sınav yerleşkelerine ve binalarına giriş; sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi (T.C Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı Nüfus Cüzdanı, T.C Kimlik Kartı, Süresi Geçerli Pasaport, Geçici Kimlik Belgesi)  ile yapılacaktır.

* Katılımcılar, sınav giriş belgesinde belirtilen salon ve sıralarda sınavlara gireceklerdir. Gerektiğinde, sınav görevlileri, sınav salonu ve oturma sırasında değişiklik yapabilir.
Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı kesinlikle sınav salonuna alınmayacaktır.

* www.tesmer.org.tr adresinde, sınav öncesinde duyurulan sınav oturumlarında, fonksiyonel olmayan ve sadece dört işlem yapabilen basit hesap makineleri kullanılabilir.

* Sınava giriş belgesi ve geçerli kimlik belgesi ile sınav başlamadan önce katılımcı tarafından sıra üzerine konulacaktır. Sıra üzerinde kimlik belgesi, sınava giriş belgesi, soru kağıdı, cevap kağıdı, siyah kurşun kalem, silgi, kalem açacağı ve izin verilen oturumlarda hesap makinesi dışında başka bir şey bulunmayacaktır.

* Katılımcıların, gerekli kimlik kontrolleri yapıldıktan sonra sınav kağıtları dağıtılacaktır. Katılımcılar, ilk olarak sınav kâğıdının ilgili bölümüne isimleri ile istenen diğer bilgileri yazarlar.

* Sınav kağıdının bu bölümü, sınav sırasında açık tutulacak olup sınav bitiminde sınav görevlileri tarafından kapatılacaktır. Bu bölüm sınav katılımcısı tarafından kapatılmayacaktır.
Katılımcılar, soru - cevap kâğıtlarında eksik veya hatalı baskı olup olmadığını kontrol ederler. Eksik ve hatalı baskı saptadıklarında salon başkanına başvururlar.

* “Sınav Yoklama Tutanağı” katılımcılar tarafından imzalanır. Yoklama tutanağını imzalamayan ya da sınav kâğıdına istenilen bilgileri yazmayanların sınavı geçersiz sayılacaktır.

* Sınav süresince görevlilerle konuşulması ve soru sorulması, katılımcıların birbirleri arasında her türlü silgi, kalem v.b alıp vermesi yasaktır.

* Adaylar sınav sırasında görevlilerin her türlü uyarılarına uymak zorundadır. Sınavın geçerli sayılması her şeyden önce sınav kurallarına uymaya bağlıdır. Kurallara aykırı davranışta bulunanların ve yapılacak uyarılara uymayanların durumları ve bilgileri tutanağa yazılarak sınavları geçersiz sayılacaktır.

* Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları, sınav güvenliğini tehlikeye atacak ya da diğer adayların dikkatini dağıtacak veya sınavın sağlıklı devamını engelleyecek davranışlarda bulunanları uyarmak zorunda değildir. Sınav görevlileri, sınav disiplinine uymayan katılımcılara herhangi bir uyarıda bulunmadan sınav salonu dışına alabilirler ve gerekli işlemleri yapabilirler.

* Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye teşebbüs eden, kopya veren, kopya çekilmesine yardım edenlerin durumları “Kopya Tutanağı”na yazılacak, bunların sınavı geçersiz sayılacak ve bunlar 1 (Bir) yıl süre ile sınavlara alınmayacaktır.

* Sınavda, gerek sınav katılımcıları ile gerekse sınav katılımcısı olmayan kişilerle işbirliği yapılarak kopya çekme girişiminde bulunulması veya kopya çekilmesi halinde yukarıda belirtilen yaptırıma ek olarak kopya çeken ve yardımcı olan tüm kişiler hakkında organize suç oluşturma kapsamında adli işlemler başlatılır.

* Sınav süresi dolduktan sonra, katılımcılar kalemlerini bırakıp, cevap kâğıtlarını ilgili tutanağı imzalayarak teslim etmek zorundadırlar. Kağıtlarını ısrarla teslim etmeyen katılımcılar hakkında tutanak düzenlenerek ilgili sınavları geçersiz sayılır.

* Cevap kağıdı üzerine, “not talep eden ifadeler” veya “cevap dışında herhangi bir şey” yazılması yasaktır.

* Sınavda renkli kurşun kalem veya tükenmez kalem kullanılmayacak, sadece siyah kurşun kalem kullanılacaktır. Bu nedenle sınava başka kalem getirilmemelidir.

* Katılımcıların, sorulara verdikleri yanıtları herhangi bir yere yazmaları ve bunu sınav salonundan dışarıya çıkarmaları yasaktır.

* Sınavın başlamasından itibaren hiçbir katılımcı sınava alınmayacak, sınavın ilk 45 dakikasında adayların sınav salonunu terk etmelerine izin verilmeyecektir. Sınav salonunda kalan son iki aday, tutanakları imzalamak üzere sınav süresinin bitimine kadar salondan çıkamayacaktır.

* Sınav salonunu herhangi bir nedenle terk eden katılımcı tekrar sınav salonuna alınmayacaktır. Sınav salonundaki durumlarını etkileyebilecek rahatsızlığı bulunanlar, bu rahatsızlıklarını belgeleyen sağlık kurulu raporlarını sınav başvurusu sırasında ibraz etmek zorundadırlar.

*Sınav salonundan ayrılan katılımcılar, derhal sınav binasını terk edecektir.

E.1034 sayılı Sınavlar konulu 30 Mart 2021 tarihli resmi yazı

2021/1. Dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi ilan edilmiş olan tarihlerde yapılacaktır.

Sınav takvimi ile 2021/1. dönem Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı'nın 3–4 Nisan 2021 tarihlerinde, Özel Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavı ve C Grubu Staj Bitirme Değerlendirmesi'nin ise 4 Nisan 2021 tarihinde yapılacağı ilan edilmiş olup bu sınavlar ve değerlendirme anılan tarihlerde yapılacaktır.

T.C. İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından tüm il valiliklerine gönderilen 30/11/2020 tarihli ve 20076 sayılı Genelgenin 3.1 maddesinde "Zorunlu Haller Sayılacak Durumlar" belirtilmiş ve bu durumlar arasında "ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri" sayılmıştır. Ayrıca Genelgeye ekli "Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf Yerler ve Kişiler Listesi"nin 32 nci sırasında "ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacağını belgeleyenler (bu kişilerin yanlarında bulunan eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi) ile sınav görevlileri," cümlesine yer verilmiştir.

Bakanlık internet sitesinde, 30/03/2021 tarihinde duyurulan Genelgede de yukarıda anılan muafiyetlerin uygulanmasına aynen devam edileceği belirtilmiştir.

Bu kapsamda, sınavlara katılacak olan adaylar (eş, kardeş, anne veya babadan bir refakatçi dahil) TEOS üzerinden alacakları Sınav Giriş Belgeleri ile sınav yerlerine gelebileceklerdir.

Sınavlar ve değerlendirmeye katılacak olan adaylar Sınav Giriş Belgelerini, 31 Mart 2021 Çarşamba günü TEOS üzerinden, HES Kodu sorgulamasına ilişkin aşağıdaki uyarı metnini okuyarak alabileceklerdir.

 Sınav başvurusu sırasında katılımcılar tarafından bildirilmiş olan HES kodu sorgu sonucu "RİSKLİ" olanlar sınava alınmayacaktır. Bu durumda olanların sınav mahalline gelmeyerek kendilerini ve çevrelerini riskten uzak tutmaları beklenmektedir.30.03.2021 tarihi itibari ile HES kodu sorgu sonucunda "RİSKLİ" olduğu tespit edilenlerin Sınav Giriş Belgeleri görüntülenmeyecektir.

 02.04.2021 tarihinde yeniden HES kodu sorgulaması yapılacak olup, durumları olumlu yönde değişen adayların Sınav Giriş Belgeleri görüntülenerek, sınava katılım sağlamaları için ilgililere bilgi verilecektir. RİSKLİ bulunanlar ise sınava alınmayacaktır.

 RİSKLİ durumda olmaları nedeniyle sınava katılamayan adayların sınav hakları ve sınav ücretleri saklı tutulacaktır. Bunların, durumlarını sağlık raporu ve dilekçe ile TESMER'e bildirmeleri gerekmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.
Prof. Dr. Cemal YÜKSELEN
TESMER Sekreteri

2021 Yılı SMMM Sınavı (2.Dönem) Ne Zaman?

21-22 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı SMMM Sınavı (2.Dönem) Dosya Başvurusu 26 Nisan-17 Mayıs 2021 tarihleri arasındadır. Tekrar başvurular 28 Haziran-26 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır. 

2021 Yılı SMMM Sınavı (3.Dönem) Ne Zaman?

27-28 Kasım 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı SMMM Sınavı (3.Dönem) Dosya Başvurusu 23 Ağustos-15 Eyül 2021 tarihleri arasındadır. Tekrar başvurular 27 Eylül-25 Ekim 2021 tarihleri arasındadır.

2021 Yılı YMM Sınavı (l.Dönem) Ne Zaman?

22-31 Mayıs 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı YMM Sınavı (l.Dönem) Dosya Başvurusu 1-15 Mart 2021 tarihleri arasında alındı. Tekrar Başvurular ise 1 Mart 2021 tarihinde başladı, 19 Nisan 2021 tarihinde sona erecek.

2021 Yılı YMM Sınavı (2.Dönem) Ne Zaman?

14-23 Ağustos 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek 2021 Yılı YMM Sınavı (2.Dönem) Dosya Başvurusu 31 Mayıs-14 Haziran 2021 tarihleri arasındadır. Tekrar başvurular 28 Haziran-12 Temmuz 2021 tarihleri arasındadır.

2021 Yılı YMM Sınavı (3.Dönem) Ne Zaman?

4-13 Aralık 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek 2021 Yılı YMM Sınavı (3.Dönem) Dosya Başvurusu 13-27 Eylül 2021 tarihleri arasındadır. Tekrar başvurular 25 Ekim-8 Kasım 2021 tarihleri arasındadır.

Yorumlar (1)
memiş gezkaya 2 hafta önce
smmm staj başlatma sınavı ve soruları muhasebe ile bence muhasebe ile hiçalakası yok
15
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 32 70
2. Fenerbahçe 33 66
3. Galatasaray 32 62
4. Trabzonspor 33 58
5. Alanyaspor 33 52
6. Gaziantep FK 32 50
7. Hatayspor 32 49
8. Karagümrük 33 49
9. Sivasspor 32 47
10. Göztepe 33 46
11. Antalyaspor 33 42
12. Konyaspor 32 40
13. Ankaragücü 32 36
14. Rizespor 32 36
15. Kasımpaşa 33 36
16. Malatyaspor 32 34
17. Başakşehir 32 33
18. Kayserispor 32 33
19. Gençlerbirliği 32 31
20. Erzurumspor 33 28
21. Denizlispor 32 26
Takımlar O P
1. Giresunspor 30 63
2. Adana Demirspor 30 58
3. Samsunspor 30 58
4. İstanbulspor 30 54
5. Altay 29 53
6. Altınordu 30 52
7. Ankara Keçiörengücü 30 49
8. Tuzlaspor 30 44
9. Ümraniye 29 41
10. Bursaspor 29 40
11. Bandırmaspor 29 39
12. Boluspor 29 35
13. Adanaspor 30 34
14. Balıkesirspor 30 32
15. Menemenspor 30 31
16. Akhisar Bld.Spor 30 25
17. Ankaraspor 29 22
18. Eskişehirspor 30 8
Takımlar O P
1. Man City 32 74
2. M. United 31 63
3. Leicester City 31 56
4. West Ham 31 55
5. Chelsea 31 54
6. Liverpool 31 52
7. Tottenham 31 49
8. Everton 30 48
9. Arsenal 31 45
10. Leeds United 31 45
11. Aston Villa 30 44
12. Wolverhampton 31 38
13. Crystal Palace 31 38
14. Southampton 31 36
15. Brighton 31 33
16. Burnley 31 33
17. Newcastle 31 32
18. Fulham 32 26
19. West Bromwich 31 24
20. Sheffield United 31 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 30 67
2. Real Madrid 30 66
3. Barcelona 30 65
4. Sevilla 30 61
5. Real Sociedad 30 47
6. Real Betis 30 47
7. Villarreal 30 46
8. Granada 30 39
9. Levante 30 38
10. Celta de Vigo 30 37
11. Athletic Bilbao 30 37
12. Cádiz 30 35
13. Valencia 30 34
14. Osasuna 30 34
15. Getafe 30 30
16. Huesca 30 27
17. Real Valladolid 30 27
18. Elche 30 26
19. Deportivo Alaves 30 24
20. Eibar 30 23