KamuAjans.Com-Kamu kurum ve kuruluşlarına personel alımına ilişkin bazı sınavlarda, puanı eşit olan adayların başarı sıralamasındaki yerleri belirlenirken yaş durumlarına bakılmaktadır.

Bazı özel yönetmeliklerde yer alan ve sınav duyurularında da bazen rastlanan “yaş” kuralı, bu düzenlemelere dayanılarak yapılan sınavlara katılan ve puanları eşit olan adayların başarı sıralamasının belirlenmesinde, yaşlarının büyük ya da küçük olanları avantajlı kılabilmektedir.

Puan eşitliğinde adayın yaşının belirleyici olduğu durumlar

Adayların sınav puanlarının eşit olduğu durumlarda, başarı sıralaması bakımından üstte olacak adayın belirlenmesinde, adayın yaşına da bakılmasını öngören düzenlemelerden bazılarından aşağıda söz edilmiştir. Ayrıca, başka düzenlemelerde de benzer hükümler yer almakta ve bazı kurumların personel alımına ilişkin ilanlarında, puan eşitliği yaş kuralına da bakılacağına ilişkin ifadeler yer alabilmektedir.

**Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliğine göre; müfettiş yardımcılığı giriş sınavın alınacak adayların, ilgili alanda atama yapılacak kadro sayısının 20 katından fazla olmayacak şekilde başvuran adaylar arasından KPSS başarı sıralamasına göre belirlenirken, KPSS başarı düzeyi eşit olan adaylardan doğum tarihlerine göre yaşı daha küçük olana öncelik verilir.

**Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Stenografi Kursu ve Stenograflık Yönetmeliğine göre; stenografi kursu giriş sınavına alınacak adayların belirlenmesinde, giriş sınavı sonrası stenografi kursuna alınacak adayların belirlenmesinde ve kurs bitiminde yapılacak sınav sonucunda atamaya esas başarı sıralamasının belirlenmesinde, nihai olarak puan eşitliğinin olması hallerinde yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Polis Meslek Yüksekokulları Giriş Yönetmeliğine göre; Polis Meslek Yüksekokullarına öğrenci alımında yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğine göre; Polis Amirleri Eğitimi Merkezine öğrenci alımında yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Polis Meslek Eğitim Merkezleri Giriş Yönetmeliğine Göre; Polis Meslek Eğitim Merkezleri öğrenci alımında yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Fakülte ve Meslek Yüksekokulları Temin Yönetmeliğine Göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Fakülte ve Meslek Yüksekokullarında öğrenci alımında yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Eğitim Merkezi Komutanlığı Temin Yönetmeliğine göre; Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi astsubay ve subay eğitim merkezlerinde eğitime alınacak adaylara ilişkin sınav başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Çarşı ve Mahalle Bekçiliğine Giriş Sınavı Yönetmeliğine göre; Çarşı ve Mahalle Bekçisi alımı için yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı küçük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Emniyet Teşkilatında Emniyet Hizmetleri Sınıfı Dışında Görevli Kadrolu ve Sözleşmeli Personel Yönetmeliğine Göre; Emniyet teşkilatına personel alımı için yapılan sınavlara ilişkin başarı sıralaması belirlenirken, nihai olarak puan eşitliğinin olması durumunda yaşı büyük olan adayın üst sırada yer alması söz konusudur.

**Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı ve Engellilerin Devlet Memurluğuna Alınmaları Hakkında Yönetmeliğe göre; Ortaöğretim, önlisans ve lisans mezunu engelli adayların memur kadrolarına yerleştirilmelerinde EKPSS’de alınan puanlar kullanılır. Aynı puanı alan adaylar arasından diploma tarihi itibarıyla önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde yaşı büyük olana öncelik tanınır.

Puan eşitliğinde başarı sıralamasının yaşa göre yapılmasına Danıştay bakışı

Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı Yönetmeliğinde yer alan ve sınav puanı eşitliğinde yaşı küçük olana öncelik tanıyan düzenlemeye ilişkin olarak açılan davada, Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu; “sınav puanı eşit olan adaylar arasından yapılacak seçimde bilimsel ve objektif ölçütler yerine, kişilerin iradelerine bağlı olmayan ve herhangi bir bilgi düzeyini ölçemeyen yaş esasının getirilmesinde, kamu yararı ve hizmet gereklerine uyarlık bulunmadığı” yönünde değerlendirme yapmak süratiyle, ilgili düzenlemenin iptaline hükmetmiştir.

memurunyeri