İnsanlık dünya üzerinde varolduğu her dönem geleceğe ışık tutmak adına kendi lisanınca gördüklerini yazarak ve çizerek gelecek nesillere ışık tutmuştur. Günümüzde bundan yüzyıllar öncesini bilmemize yarayan bu yazı ve çizimler tarihimize ışık tutmaktadır.

İnsanlar dil geliştirdikleri her dönemde gerek taş tabletlere olsun gerek hayvan derilerine olsun gerekse günümüzdeki gibi kağıtlara olsun gördüklerini ve yaşadıklarını yazarlar. Bu görevi üstlenen kişilere yazar denilmektedir.

Daha önce kaleme aldığımız bir haberde insanoğlu'nun günümüzde 7 binden fazla dil kullandığını ve binlercesinin ise medeniyetlerin yok olması sebebiyle yok olduğu bilinmektedir.

Yazarlar kaleme aldıkları konuları okuyucusunun beğenisine sunarak kitlelere ulaşmaya çalışır. Günümüzde tarih ve diğer alanlarda onlarca yazar varken bunlardan sadece bir kaç tanesi yazdıkları ile milyonlarca kitlelere ulaşmayı başarıyor. Kitap okurlarının mutlaka okuması gerektiği gerek tarih gerekse kültür alanındaki kitapları sizler için hazırladık.

1. Hüseyin Nihal Atsız – Deli Kurt

2. Sandy Tolan – Limon Ağacı

3. İlber Ortaylı – Türklerin Tarihi

4. Kemal Tahir – Devlet Ana

5. İskender Pala – Şah ve Sultan

6. Yuval Noah Harari – Hayvanlardan Tanrılara Sapiens

7. Can Dündar – Sarı Zeybek

8. Halil İnalcık – Devlet-i Aliyye

9. Vladimir Bartol – Fedailerin Kalesi Alamut

10. Tarık Buğra – Osmancık

11. Ayşe Kulin – Veda

12. İskender Pala – Katre-i Matem

13. Amin Maalouf – Semerkant

14. Turgut Özakman – Şu Çılgın Türkler

15. Mustafa Kemal Atatürk – Nutuk

16. Mehmet Fuat Köprülü – Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri

17. Yuval Noah Harari – 21. Yüzyıl İçin 21 Ders

18. Şevket Süreyya Aydemir – Tek Adam

Bu Yıl 2021 Yılı Ramazan Pidesi Ücreti Kaç Lira? Pide Ne Kadar? Bu Yıl 2021 Yılı Ramazan Pidesi Ücreti Kaç Lira? Pide Ne Kadar?

19. İbrahim Kafesoğlu – Türk Milli Kültürü

20. Ahmet Taşagil – Kök Tengri’nin Çocukları

21. Halil İnalcık – Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ

22. Semavi Eyice – İstanbul'un Yaşayan Efsanesi

23. Erhan Aydın – Orhon Yazıtları

24. Carter V. Findley- Modern Türkiye Tarihi

25. Feridun M. Emecen – Yavuz Sultan Selim

26. Erdoğan Merçil – Müslüman Türk Devletleri Tarihi

27. Kemalettin Köroğlu – Eski Mezopotamya Tarihi

28. Ali Satan – 100 Soruda Çanakkale Muharebeleri

29. Osman Turan – Selçuklular Tarihi ve Türk - İslam Medeniyeti

30. Oğuz Tekin – Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş

31. Ord.Prof.Dr. Mehmet Fuat Köprülü-Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri

32. Ord.Prof.Dr. Arif Müfid Mansel-Ege ve Yunan Tarihi

33. Şevket Süreyya Aydemir-Tek Adam

34. Prof.Dr. İbrahim Kafesoğlu-Türk Milli Kültürü

35. Prof.Dr. Ahmet Taşağıl-Kök Tengrinin Çocukları

36. Prof.Dr. Bernard Lewis-İstanbul ve Osmanlı İmparatorluğu Medeniyeti

37. Prof.Dr. Bahaeddin Ögel-Büyük Hun İmparatorluğu Tarihi

38. Prof.Dr. Osman Turan-Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti

39. Prof.Dr. İlber Ortaylı-Türklerin Tarihi I-II

40. Prof.Dr. Halil İnalcık-Osmanlı İmparatorluğu Klasik Çağ

41. Prof.Dr. Semavi Eyice- Tarih Boyunca İstanbul

42. Prof.Dr. Talat Tekin-Orhon Yazıtları

43. Prof.Dr. Şevket Pamuk-Osmanlı İmparatorluğu'nda Paranın Tarihi

44. Prof.Dr. Carter V. Findley

45. Prof.Dr. Feridun M. Emecen-Yavuz Sultan Selim

46. Prof.Dr. Erdoğan Merçil-Müslüman Türk Devletleri Tarihi

47. Prof.Dr. Kemalettin Köroğlu-Eski Mezopotamya Tarihi

48. Prof. Dr. Zekeriya Kurşun ve Doç.Dr. Ali Satan-100 Soruda Çanakkale Muharebeleri

49. Prof.Dr. Vahdettin Engin-Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Tarihi Devamlılık

50. Prof.Dr. Oğuz Tekin-Eski Yunan ve Roma Tarihine Giriş