Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 9 sözleşmeli personel alımı yapacağını ilan etti. Müdürlüğün resmi internet adresi olan www.shgm.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamda kabul edilecek olan sivil havacılık sözleşmeli personel alımı için istihdam sağlanacak olan kadrolar pilot, havacılık uzmanı ve havacılık simülatör uzmanı... Başvurular 16-27 Aralık arası kabul edilecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü münhal bulunan Pilot, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı ve Havacılık Simülatör Uzmanı kadroları için toplamda 9 (dokuz) sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Her bir kadro için ayrı başvuru şartlarının ilan edildiği Sivil Havacılık personel alım ilanı için adaylar 27 Aralık 2019 tarihine kadar başvuru yapabilirler...

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne, 6/6/1978 tarih ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulmuş olan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ekli 1 sayılı cetvelinde bulunan sözleşmeli personel pozisyon unvanlarından Pilot, Havacılık Sertifikasyon Uzmanı ve Havacılık Simülatör Uzmanı pozisyonlarına personel alınacaktır.

BAŞVURU

1. Adaylar, Genel Müdürlüğümüzün İnternet adresinde ( www.shgm.gov.tr ) yer alan başvuru ekranından elektronik ortamda 16 / 12 /2019 – 27 / 12 / 2019 tarihleri arasında başvuru yapabilirler.

2. Güvenlik soruşturması olumsuz neticelenen ve/veya başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz edemeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, yerleştirmeleri yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Bu durumdaki adaylar hakkında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır.

3. Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikte personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır.

4. Başvuru sahiplerince, başvuru işlemlerinin başlamasından Genel Müdürlük tarafından göreve başlatmaya ilişkin tebligat işlemleri tamamlanıncaya kadar herhangi bir hak veya alacak talebinde bulunulamaz.

MÜRACAAT ETMEK İSTEYENLERDE ARANILACAK ŞARTLAR

HAVACILIK SERTİFİKASYON UZMANI (3 KİŞİ)

Yazılım Panel Uzmanı

 Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,  Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, , tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,  Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,  Yazılım tasarımı ve/veya unda en az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,  DO178 üzerine çalışmış olmak,  Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,  İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Uçuş Performans Panel Uzmanı

 Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,  Aerodinamik, yapısal, aviyonik, motor, transmisyon ve helikopter/uçak sistemleri hakkında bilgi sahibi olmak,  Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, , tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,  Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,  Uçuş test ve değerlendirme konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,  Uçucu personel olmak için sağlık sorunu olmayan, uçuş koşullarında fizyolojik ve psikolojik olarak sıkıntı yaşamayacak (Uçuş Test Mühendisi)  Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,  İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Yapısal Panel Uzmanı

 Yükseköğretim Kurumlarının Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak,  Yapısal tasarım/analiz/ konusunda az üç yıl tecrübe sahibi olmak ve bu tecrübeye ilişkin kanıt sunmak,  Temel Havacılık Bilgisi (Hava araçları, uçuşa elverişlilik, , tanımlar vb.) ve ICAO mevzuatı konularında bilgi sahibi olmak,  Genel Müdürlük görev ve sorumlulukları, prosedürleri, kalite, emniyet ve insan faktörleri konularında bilgi sahibi olmak,  Sertifikasyon Şartnamelerinden gelen gereksinimlerin anlaşılması, değerlendirilmesi ve uygulanması ile uyum gösterim metotlarında tecrübe sahibi olmak,  İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.376,79 TL 10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.889,07 TL 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.034,94 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

HAVACILIK SİMÜLATÖR UZMANI (3 KİŞİ)

 Yükseköğretim Kurumlarının Elektrik, Elektronik, ElektrikElektronik, Bilgisayar, Endüstri, Mekatronik, Makine, Uçak, Uzay, Havacılık, Havacılık ve Uzay Mühendisliği bölümlerinin birinden mezun olmak, Havacılık Simülatörü Tasarımı, Üretimi ve/veya Sertifikasyonu konularında en az üç yıl tecrübe sahibi olmak,  Alanı ile ilgili literatürü takip edebilecek düzeyde yabancı dil bilmek.

Ücret (Brüt): 10 yıldan az mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.580,04 TL 10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 11.917,06 TL 20 yıl üzeri mesleki tecrübeye sahip olanlar : 12.685,46 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler-İstanbul, Antalya, Nevşehir

PİLOT (1 KİŞİ)

 ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisi ile en az 3000 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.  İyi derecede İngilizce bilmek. 

Ücret (Brüt): 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL 10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL 0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

PİLOT (1 KİŞİ)

 ATPL yetkisinde CPL/IR lisans ve yetkisine sahip olmak, uçuş eğitmeni olarak en az 1500 saat uçuş tecrübesine sahip olmak.  İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt): 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL 10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL 0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

PİLOT (HELİKOPTER) (1 KİŞİ)

 En az Helikopter CPL lisansına, en az 3500 saat uçuş tecrübesine ve kontrol öğretmenliği sertifikasına sahip olmak.  İyi derecede İngilizce bilmek.

Ücret (Brüt): 20 yıldan fazla mesleki tecrübeye sahip olanlar : 19.363,56 TL 10-20yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 18.163,30 TL 0-10 yıl arası mesleki tecrübeye sahip olanlar : 17.756,29 TL

Çalışılacak Yer: Merkez-Ankara, Yurt içi temsilcilikler(İstanbul, Antalya, Nevşehir)

İSTENİLEN BELGELER

Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır Çevre ve Şehircilik Bakanlığında İstihdam Edilmek Üzere Sözleşmeli Bilişim Personeli Alınacaktır

1. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek ve müracaat sahibi tarafından doldurulacak fotoğraflı "İş Talep Formu"

2. T.C. kimlik numarası yazılı beyanı,

3. Diploma veya mezuniyet belgesi örneği,

4. Adli sicil beyanı,

5. Görevini yapabilecek derecede sağlıklı bulunduğuna dair yazılı beyan

6. Alınan eğitimlere ilişkin sertifika örnekleri, Pilot Adaylar İçin (İş Talep Formuna İlave Olarak);

7. http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinden temin edilecek “Pilot Bilgi Formu”,

8. Pilot lisansı,

9. Sağlık Sertifikası

10. Uçuş kayıt defterinin (Logbook) ilk ve son 2 sayfasının fotokopisi

DEĞERLENDİRME

Pilot, Havacılık Simülatör ve Havacılık Sertifikasyon Uzmanı pozisyonuna başvuran adaylara sözlü sınav yapılmak suretiyle alım yapılacaktır. Sözlü sınav tarihleri ve nihai sonuç Genel Müdürlüğümüzün resmi internet sitesinde ilan edilecektir.

TEBLİGAT

Genel Müdürlüğümüz tarafından belirtilen nitelikteki sözleşmeli personel alımı ile ilgili her türlü duyuru Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü http://web.shgm.gov.tr/tr/genel-duyurular/ web adresinde yayımlanacaktır. Yayımlanacak bu duyuru, tebligat mahiyetinde olacağından adaylara ayrıca bir bildirimde bulunulmayacaktır.

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLAN İÇİN TIKLAYINIZ