SGK Denetmen Yardımcısı ve İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısı Sınav Sonuçları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde görev yapacak 400 SGK Denetmen Yardımcısı ve 35 İŞKUR İstihdam Uzman Yardımcısının istihdam edileceği sınav sonuçları açıklandı.

SONUÇ

Kurumumuzca 11.02.2019 /22.02.2019 tarihleri arasında yapılan İstihdam Uzman Yardımcılığı sözlü sınavını asil ve yedek olarak kazananları gösterir liste aşağıda yayınlanmıştır.

2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı 2022-KPSS ÖABT giriş belgeleri erişime açıldı

Adaylar, sözlü sınav sonuçlarının ilanını takip eden 7 (yedi) gün içerisinde Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne dilekçe ile itiraz edebilirler. İtirazlar Sınav Kurulu tarafından incelenip itiraz süresinin bitimini takip eden en geç 7 (yedi) gün içerisinde karara bağlanarak, sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilecektir.

İstihdam Uzman Yardımcılığı Sınavı Sonuç Listesi için tıklayınız.