Kamuajans.com – TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba yasa teklifi ile SGK borçlarına yeniden yapılandırma imkanı sağlandı. SGK Başkanı Yılmaz komisyonda, yapılandırılacak olan SGK alacaklarına ilişkin bilgi verdi. Yılmaz, ilk taksidin 1 Mart 2021'de ödeneceğini bildirdi.

Asgari ücrete gelen zam tahmini dudak uçuklattı ! Asgari ücrete gelen zam tahmini dudak uçuklattı !
SGK Başkanı İsmail Yılmaz'ın TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı açıklamanın detayları şöyle:

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI İSMAİL YILMAZ

"...Ayşe Hanım genel çerçeveyi çizdi, ben kurumumuz açısından hangi borçları kapsıyor bunları, kapsamı ve sürece ilişkin bilgi vereceğim. 31/8/2020’den önceki döneme ait olan sigorta primleri, genel sağlık sigortası primleri, işsizlik sigortası primleri, idari para cezaları, rücu alacakları, yersiz ödenen gelir ve aylıklardan doğan alacaklar, BAĞ -KUR sigortalılarının daha önceki dondurulan dönemlere ilişkin primlerinin ihyası, yine BAĞ-KUR sigortalılarının 31/10/2020 tarihine kadarki olan borçları yapılandırma kapsamına girecek. Bizim, burada yaklaşık 165 milyar alacağımızın yapılandırma kapsamına gireceğini söyleyebilirim.
Yine, genel sağlık sigortalılar bu süre içerisinde gelir tespitine giderlerse herhangi bir prim ödemeyecekler. Yine genel sağlık sigortalılar şayet kanunun yürürlük tarihinden sonra iki ay içerisinde prim borçlarını öderlerse gecikme zammı ve gecikme faizi silinecek. Ayşe Hanım’ın da ifade ettiği gibi birçok şeyimiz ortak.

Burada yine biz de gecikme zammı ve gecikme faizlerini silerek Yİ-ÜFE’yle artış yapıp borçları yapılandıracağız. Peşin ödenmesi hâlinde yüzde 90’ı, 2 taksitle ödeme hâlinde yüzde 50’si silinecek. Yine, kurumumuzun alacakları kapsamındaki idari para cezaları aslının yüzde 50’si silinerek kalan yüzde 50
Yİ-ÜFE kapsamında yapılandırılacak.

Asılları ödenmiş kurum alacaklarından ferîler kalmışsa, borcun aslı ödenmiş ve ferîsi kalmışsa bunların yüzde 60’sı silinecek, yüzde 40’ı Yİ-ÜFE’yle hesaplanarak yapılandırılacak. Yine 6, 9, 18 taksit olarak ödenebilecek. 31/12/2020 tarihine kadar müracaat süresi öngörüyoruz.

İlk taksit bizde 1 Mart 2021’de ödenecektir. Yine belediyelerde 120 ay, spor kulüplerinde 72 ay olarak taksitlendireceğiz.

4/B sigortalılar, ek 5, ek 6 dediğimiz primini kendi ödeyenler yine yapılandırma kapsamında bulunmakta. Bir diğer geçici maddeyle, 4/B’liler açısından, kanunun yürürlük tarihine kadar olan prim borçlarının ödemeleri hâlinde sağlıktan faydalanacaklar. Eğer yürürlük tarihinden itibaren iki ay içerisinde ödemezlerse de bu süreleri dondurulacak ve sağlıktan faydalanabilecekler. 4/B’liler için geçmiş döneme ait dondurulan primler varsa, 4/B’liler açısından bunlar da Yİ-ÜFE’yle ihya edilerek ödenmesi sağlanacak. Bu dönemde ödendiği takdirde aylık bağlanabilecek. Şimdi, bir önceki yapılandırmaya ilişkin 7020’de kurumumuzun tahsilat oranı yüzde 22,45, 2018’de yapılan 7143’te yüzde 15,39. Tabii, 7143’ün ödemeleri henüz devam etmekte....." 

sgkrehberi