Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı 2021 yılı Faaliyet Raporunu açıkladı. Raporda On-line işlemler ve Getirilen Yenilikler (e-Devlet'e Aktarılan Hizmetler) ve yapılan iyileştirmeler sıralanmıştır. Bu iyileştirmelere aşağıda 11 başlıkta yer verilmiştir.

1- Hizmet birleştirme talepleri

Üçüncü 180 Günlük İcraat Programında da yer alan 4/1-(a), 4/1-(b) ve 506 sayılı Kanunun Geçici 20'nci maddesi kapsamındaki çalışanların hizmet birleştirme taleplerinin, e-Devlet üzerinden alınmasına dair işlemler 2021 yılı Şubat ayı itibarıyla tamamlanmıştır.
2- Aylık almakta iken vefat edenlerin mirasçılarına yapılacak ödemeler

Aylık almakta iken vefat edenlerin mirasçılarına yapılacak ödemelere ilişkin talepler 2021 Nisan ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır.

3- Merkezi ödeme kapsamında T.C. Kimlik Numarasına gönderilen günlük ödemeler

Kurum iş yükünün azaltılması, zaman tasarrufu sağlanması ve vatandaş mağduriyetinin giderilmesi amacıyla, merkezi ödeme kapsamında T.C. Kimlik Numarasına gönderilen günlük ödemelerin 2021 Haziran ayı itibarıyla e-Devlet platformunda görüntülenmesi sağlanmıştır.
4- İsteğe bağlı iştirakçilik talep ve işlemleri

5434 sayılı Kanun kapsamında isteğe bağlı iştirakçilik talep ve işlemlerinin e-Devlet üzerinden sunulması eylemine ilişkin hazırlanan uygulama 2021 yılı Temmuz ayı itibarıyla kullanıma açılmıştır.
5- Statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak borçlanma tutarı görme uygulaması


Borçlanma işlemlerinde statü farkı olmaksızın sigortalılara bilgi amaçlı olarak borçlanma tutarı görme uygulaması 2021 Temmuz ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden kullanıma açılmıştır.
6- Yedek Astsubay Sınıf Okulu borçlanması başvuruları

Yedek Astsubay Sınıf Okulu borçlanması başvuruları 2021 Ekim ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınmaya başlanmıştır.
7- Tahakkuku yapılmış olan borçlanma işlemlerinin tahsilatlarının e-Devlet üzerinden görüntülenmesi

4/1-(c) kapsamında sigortalı olanların tahakkuku yapılmış olan borçlanma işlemlerinin tahsilatlarının e-Devlet üzerinden görüntülenmesi hizmeti 2021 Ekim ayı itibarıyla işletime açılmıştır.


8- Sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi halinde sigortalıya uyarı verilmesi

İşveren tarafından istirahat raporlarına çalışılmadığına dair bildirim yapılmaması sebebiyle sigortalıya geçici iş göremezlik ödeneği ödenememesi durumunda, 2021 Ekim ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden sigortalıya uyarı verilmesi sağlanmıştır.
9- İsteğe bağlı sigorta taleplerinin aynı gün iptal edilmesi

Gözden kaçırmayın

MEB'de Genel Müdür"Öyküleriyle Türkülerimiz"programını "koltuğumu tehlikeyi atamam " düşüncesiyle mi iptal ettirdi? MEB'de Genel Müdür"Öyküleriyle Türkülerimiz"programını "koltuğumu tehlikeyi atamam " düşüncesiyle mi iptal ettirdi?

e-Devlet üzerinden yapılan isteğe bağlı sigorta taleplerinin aynı gün iptal edilmesine yönelik 2021 Kasım ayı itibarıyla programa ekleme yapılarak, söz konusu taleplerin aynı gün iptal edilmesi mümkün kılınmıştır.

10- İkinci 6 aylık askerlik süresi borçlanma başvurularının alınması

İkinci 6 aylık askerlik süresi borçlanma başvurularının 2021 Aralık ayı itibarıyla e-Devlet üzerinden alınması sağlanmıştır.
11- Yersiz ödemelerin nedenlerinin ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi

4/1-(a) ve 4/1-(b) kapsamında aylık alanlara çıkarılan yersiz ödemelerin nedenlerinin ayrıntısının eDevlet üzerinden görüntülenmesi 2021 Aralık ayı itibarıyla sağlanmıştır.