Eğitim-Bir-Sen olarak serbest kıyafet eylemimiz devam ediyor.

Darbe döneminin tortusu, askeri mantıkla insan benliğini hiçe sayarak zapturapt altına almak için dizayn edilmiş, özgürlüklere boyunduruk takan, eğitim çalışanlarını, 'ne giyeceğine karar veremeyen bir birey' gören çağ dışı yönetmelik değiştirilinceye kadar serbest kıyafet eylemine devam edeceğiz.

'Öğrenciye serbest kıyafet hakkının verildiği, öğrenciyi eğiten kişiye ise, 'sen ne zaman ne giymen gerektiğine karar veremezsin' muamelesinin yapıldığı bir sistem sorunlu ve çelişkilidir.

Mayıs sıcağının hatırının öğretmenin hatırından daha fazla sayıldığı sistem öğretmene kıymet vermeyen bir sistemdir. Atölye dersinde öğretmeni kravata mahkum edip, sınıf öğretmenini beden eğitimi dersinde iskarpine mecbur eden anlayış derslerin doğasına aykırı, eğitimin vermliliğinin önüne şekilselliği geçiren bir anlayıştır.