Mustafa Kemal 27 Aralık 1919 günü Ankara’ya geldi. Ankara’nın girişinde, büyük bir sevgi ve coşku ile karşılandı. Ankara o günden sonra bir daha eskisi gibi olmadı. Milli Mücadele’nin, hürriyet ve bağımsızlığa kavuşma savaşının merkezi haline geldi. Mustafa Kemal Paşa, ülkeyi kurtarma çalışmalarını Anadolu'nun bu küçük kentinde sürdürdü. Ulusal Kurtuluş Savaşımızın planları bu yoksul kentte hazırlandı. Ankara, 23 Nisan 1920’de Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından Cumhuriyet’in ilanına kadar geçen süre içinde sayısız olaylara sahne oldu, Savaşın başarıya ulaşması için düzenli ordular kuruldu. Bu ordular İnönü'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da düşmanı bozguna uğrattı. 30 Ağustos 1922'de kazanılan Başkomutanlık Savaşı ile Kurtuluş Savaşı'mız tamamlandı. 

Yurdumuz düşmanlardan kurtulduktan sonra 13 Ekim 1923 günü 15 mebus Ankara'nın başkent olması için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yasa önerisi verdiler. Öneri mecliste oylandı, kabul edildi. Böylece Ankara yeni Türkiye Devleti'nin başkenti oldu.  

Ekmeğini yediğim, suyunu içtiğim, karnımı doyurduğum, yaşadığım memleketimin bu eşsiz kenti için yazdığım SENSİZ OLMAZ ANKARA şiiri geri kalan, duygu ve düşüncelerimi yansıtmaktadır. 
 
SENSİZ OLMAZ ANKARA 

13 Ekim 1923'de Türkiye’ye oldun Başkent 

İlk Millet Meclisi'nin kurulduğu şirin kent 

Çankaya Mustafa Kemal Atatürk’e oldu ikamet 

Sensiz olmaz Ankara, Ata’dan kalma emanet 
 

Büyük Savaş bitti yenilikler başladı 

Yurdun dört bir tarafına demiryolu döşendi 

Devlet eliyle sanayi-ticaret işledi 

Sensiz olmaz Ankara, iktisat genişledi 

 
Eğitimde de önder oldun tüm Türkiye’ye 

Üniversitelerinde binlerce öğrenci yetiştirdin ülkeye 

Güzel sanatlarda ve sporda örnek oldun ilk diye 

Sensiz olmaz Ankara,  değer verdin Hacı Bayram Veli’ye 

Yazında, kışında, mevsimlerinde çok farklılık oluşur 

Bağlarında kara üzümlerin, topraklarında buğday, kavun yetişir 

Dağlarında meşhur keçilerin, parklarında kuğuların dolaşır 

Sensiz olmaz Ankara, tarımın beyni merkezinde çalışır 

Sensiz olmaz Ankara, Şemsettin Hoca’da seni mekan yaptı     

Milletine hizmet etmeye burada devam etti 

Doğru bildiklerini hiç yılmadan anlattı 

YAKINDA AVRASYA’NIN OLACAKSIN BAŞKENTİ 

Şemsettin CERAN
Eğitimci/Yazar/şair-ANKARA